Detektor: Aarhus smykker sig med falsk og selvudråbt rekord

Aarhus Kommune holder fast i besøgsrekord ved havnefest i 2019, selvom tallet var højere i 2007.

The Tall Ships Races i Aarhus Havn i 2019. (Foto: Jens Thaysen © Århus Stiftstidende)

Aarhus Kommune udråbte sig selv til rekordholder tidligere på måneden.

525.000 besøgende. Aldrig før har der ifølge kommunen været så mange mennesker til den tilbagevendende havnefest The Tall Ship Races, som blev afholdt i Aarhus 1. til 4. august.

Men Detektor har fundet ud af, at der slet ikke blev sat rekord, og at kommunens måde at tælle publikum på minder mere om et sjus end et kvalificeret estimat.

Alligevel holder Aarhus Kommune fast i, at der blev sat rekord i 2019.

Hvad skriver Aarhus Kommune?

The Tall Ships Races i Aarhus Havn, lørdag den 3. august 2019. (Foto: Jens Thaysen © Århus Stiftstidende)

- 525.000 personer har oplevet synet af de imponerende skibe i havnen og i Aarhusbugten. Dermed er 2019 udgaven af The Tall Ships Races den mest besøgte i Aarhus nogensinde.

Sådan skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse den 5. august i år.

Og selvom det i sagens natur er svært at opgøre det præcise antal besøgende til den slags åbne arrangementer, så gør Aarhus Kommune det klart, at publikumsrekorden ikke er taget ud af det blå. Den bygger nemlig på et "kvalificeret estimat".

I kommunens pressemeddelelse lyder det sådan her:

- Arrangørerne har flere gange hver dag haft droner i luften for at få et overblik over, hvor mange der har været på havnen. På baggrund af dronebillederne og stikprøvetællinger er der lavet et kvalificeret estimat over besøgstallet.

De 525.000 besøgende er med andre ord fagligt velfunderet i både stikprøvetællinger og dronebilleder ifølge Aarhus Kommune.

Nyheden om det rekordhøje antal besøgende nåede flere medier og lokalaviser. TV2 Østjylland skrev for eksempel “Rekordmange deltog i Tall Ship Races”. JP Aarhus skrev “The Tall Ships Races satte besøgsrekord” og Aarhus Stiftstidende skrev “Aarhus slog Aalborg: Tall Ships Races leverede publikumsrekord”.

Hvad har Detektor fundet ud af?

The Tall Ship Races i Aarhus Havn i 2007. (Foto: Claus FIsker)

Vi begynder med publikumsrekorden.

Detektors gennemgang viser nemlig, at 2019-udgaven af The Tall Ships Races i Aarhus ikke er den mest besøgte nogensinde. Rekorden blev nemlig sat for 12 år siden.

Det viser en opgørelse som Sail Training International - arrangørerne bag The Tall Ships Races - har delt på deres hjemmeside. Her kan man se, at der i 2007 var 600.000 besøgende til The Tall Ships Races i Aarhus - det vil sige 75.000 flere besøgende end i 2019.

Ifølge Sail Training International kommer tallet 600.000 fra Aarhus Kommune selv, så det er altså ikke rigtigt, når Aarhus Kommune skriver i sin pressemeddelelse, at “aldrig har så mange gæster oplevet The Tall Ships Races i Aarhus”.

Men hvad så med de 525.000 besøgende i 2019 - passer det tal?

Aarhus Kommune skriver som sagt i pressemeddelelsen, at besøgstallet er et “kvalificeret estimat”, der bygger på dronebilleder og stikprøvetællinger. Det er imidlertid uklart, hvordan Aarhus Kommune faktisk er nået frem til det estimat.

Da Detektor beder Aarhus Kommune uddybe metoden bag tallet, forklarer eventchef Jørn Sønderkjær Christensen nemlig, at dronernes formål “primært var tænkt i forhold til sikkerhed og overblik”, og at tællingerne ikke var planlagt fra starten.

- De droner, vi brugte, var primært tænkt i forhold til sikkerhed og overblik, men billederne gav os samtidig også værdifuld information om publikumsmængden.

- I forhold til tællingerne var det ikke fra starten planlagt, idet vi havde lagt et konkret estimat i forhold til forventet besøgstal samt plan og indretning.

- Det var først, da vi blev løbet over ende, at vi besluttede at få et lidt mere konkret billede af omfanget af publikumsinteressen, skriver Jørn Sønderkjær Christensen i en mail til Detektor.

Eventchef oplyser samtidig, at der på forskellige lokaliteter blev lavet to til tre optællinger hver dag ud fra følgende princip:

- Hvis der er en jævn strøm af publikum, så vil 1.000 mennesker på et givent område inden for fem minutter svare til 12.000 på en time.

Men hvordan disse to til tre daglige tællinger bliver til 525.000 besøgende, ved Detektor ikke. Det er nemlig ikke lykkedes Detektor at få Aarhus Kommune til at sende dokumentation for stikprøvetællingernes praktiske gennemførelse eller resultat.

I stedet forklarer Jørn Sønderkjær Christensen, at besøgstallet også bygger på andre informationskilder heriblandt “turbådene der meldte om ualmindelig høj belægning” og “P-huse og offentlig trafik, der meldte om tæt på fuldt hus”.

Listen over disse øvrige informationskilder ser ifølge eventchef Jørn Sønderkjær Christensen sådan ud:

  • Erfaringer fra Sail Training International, som står bag sejladsen samt fra Aalborg, der var starthavn i juli måned.

  • Tilbagemeldinger fra aktiviteterne på pladsen, der meldte om ”fuldt hus” samt de køer, der kunne konstateres til rigtig mange af aktiviteterne og boderne.

  • Tilbagemeldinger fra skibene om interessen for deres ”åbent skib arrangementer”.

  • Tilbagemeldinger fra boderne med mad og drikkevarer.

  • Tilbagemeldinger fra vores leverandør af øl og drikkevarer, der måtte støvsuge deres lagre for at kunne følge med efterspørgslen.

  • De knap 25.000 besøgende, der valgte at tage en tur i Pariserhjulet.

  • Turbådene, der meldte om ualmindelig høj belægning.

  • P-huse og offentlig trafik, der meldte om tæt på fuldt hus og trafikale udfordringer med at komme frem og tilbage til området.

  • De daglige myndighedsmøder med beredskab, politi, præhospital, Marinehjemmeværn, vores sikkerhedsorganisation samt vores TSR-sekretariat.

Præcis hvordan de forskellige punkter summer op til 525.000 besøgende, oplyser Jørn Sønderkjær Christensen imidlertid ikke til Detektor.

Hvad siger eksperterne?

Det mexikanske skoleskib Cuauhtemoc ved kajen i Aarhus Havn, torsdag den 1. august 2019. (Foto: henning Bagger © Henning Bagger)

Detektor har tidligere fortalt, hvordan besøgstallet til Folkemødet på Bornholm blev pustet op til næsten det dobbelte. Og nu kan vi så fortælle om publikumsrekorden i Aarhus, som ikke er en rekord.

Ifølge Jesper Bo Jensen, der er direktør ved Center for Fremtidsforskning skal forklaringen på den slags historier blandt andet findes i kommunernes behov for at være en succes.

- Der er jo en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der klarer sig bedst. Derfor vil man gerne gøre opmærksom på, at man har gjort det godt.

- Derudover er det også vigtigt i forhold til borgerne, at kommunerne legitimerer, at det er rigtigt, det de gør. Med denne her type events kan man som politiker godt komme lidt i klemme, hvis det er en fiasko, og det betyder, at både politikere og embedsmænd er opmærksomme på at markere, at det er gået godt, siger Jesper Bo Jensen.

Den vurdering er Roger Buch, seniorforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole enig i. Han påpeger samtidig, at det i forvaltningsmæssigt perspektiv ikke er ligegyldigt, om kommunerne kan dokumentere de høje besøgstal.

- Alle offentligt ansatte er underlagt forvaltningsloven, og ifølge forvaltningsloven skal man være faglig, saglig og professionel, og man skal holde sig til sandheden. Det er nogle grundlæggende krav, som gælder for alle offentligt ansatte og altså også kommunikationsafdelingerne i kommunerne.

- Og det er jo helt oplagt, at hvis man ikke kan dokumentere tal, som man går ud med, så skal man lade være eller bruge nogle tal, som man faktisk kan dokumentere, siger Roger Buch.

Hvad siger Aarhus Kommune til kritikken?

Aarhus Rådhus (Foto: henning Bagger © Henning Bagger)

Detektor ville gerne have interviewet Jørn Sønderkjær Christensen og forholdt ham kritikken af det høje besøgstal og baggrunden for at kalde det et "kvalificeret estimat".

Desværre fanger vi ham i det, han selv kalder en"hektisk periode", og han sender derfor et skriftligt svar i stedet:

- Aarhus Kommune har stor erfaring med events i byrummet. Estimatet er fremkommet på baggrund af erfaringer fra lignende events, dronebilleder, stikprøver, salg i boderne og tilbagemeldinger fra de deltagende skibe. Alle, der var til stede, kan bekræfte, at der var rigtig mange mennesker.

- På den baggrund mener jeg, at tallet på 525.000 er et kvalificeret og realistisk estimat. Når det er sagt, vil jeg gerne slå fast, at besøgstallet ikke er afgørende for os. Det vigtigste er, at rigtig mange har haft en god oplevelse i Aarhus.

Mener Aarhus Kommune stadig, at 2019 udgaven af The Tall Ships Races "er den mest besøgte i Aarhus nogensinde"?

- Vi har ikke været opmærksom på det oplyste antal besøgende tilbage i 2007, men ja, det er vores vurdering. Generelt kan man vel konstatere, at der både i 2007, 2013 og nu i 2019 har været overmåde stor publikumsinteresse for The Tall Ships Races i Aarhus.

Kan du forstå, hvis man som borger eller virksomhed i Aarhus kan miste tilliden til de tal, der bliver meldt ud af Aarhus Kommune, når der ikke foreligger egentlig dokumentation bag?

- Nej! Som beskrevet er estimater over besøgstal en udfordring, som alle byer, der laver åbne events i byrummet, bokser med. Og ret beset er det væsentligste formål at kunne planlægge den næste eventuelle event endnu bedre og endnu mere sikkert end den foregående.

Detektor har også spurgt Jørn Sønderkjær Christensen om Aarhus Kommune lever op til forvaltningslovens grundlæggende principper om saglighed, faglighed og den almindelige sandhedspligt, når kommunen går ud med tal, der ikke kan dokumenteres.

Men det spørgsmål svarer eventchefen ikke på i mailen til Detektor.

Facebook
Twitter