Detektor: Arbejdstilsynet mistænker Nemlig.com for lovbrud på lager i Brøndby

Nemlig.com skal sikre, at tidspres i en del af lageret ikke forringer ansattes sundhed.

Arbejdstilsynet har under et besøg hos Nemlig.com fået ”mistanke om, at ansattes arbejde i en afgrænset del af lageret ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt på grund af tidspres”. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Arbejdstilsynet tog i sidste måned på uanmeldt besøg hos online-supermarkedet Nemlig.com.

Det skete, efter at flere nuværende og tidligere ansatte i Nemlig.com havde fortalt om et nedslidende arbejdsmiljø i interviews med Politiken.

Efter Arbejdstilsynets besøg udsendte Nemlig.com en pressemeddelelse med sin egen udlægning af, hvordan det var gået.

I pressemeddelelsen lyder det, at Nemlig.com er "tilfreds" efter besøget og ”rigtig glade for, at Arbejdstilsynet har brugt den aktuelle medieopmærksomhed” til at komme på uanmeldt besøg.

Nemlig.com skriver videre, at Arbejdstilsynet ”overvejer” at ”tilbyde nemlig.com sparring i forhold til at forbedre udvalgte arbejdsprocesser i et lille område af det samlede varehus i Brøndby".

Men der er mere til historien, viser Detektors aktindsigt i tilsynets brev til Nemlig.com.

I brevet til Nemlig.com skriver Arbejdstilsynet, at "der forekommer tidspres i et afgrænset område af lageret", og at tilsynet har "mistanke om", at problemet "kan udgøre en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen".

Pressede medarbejdere

Otte dage senere kom endnu et brev fra Arbejdstilsynet til Nemlig.com. Her skrev tilsynet, at det havde ”mistanke om, at ansattes arbejde i en afgrænset del af lageret ikke var sundhedsmæssigt forsvarligt på grund af tidspres”.

I brevet tilbød Arbejdstilsynet at lave en aftale med Nemlig.com om at forbedre arbejdsforholdene på lageret i Brøndby inden oktober 2021, mod at Arbejdstilsynet "ikke undersøger forholdene yderligere, mens aftalen gælder".

Aftalen lød, at Nemlig.com skulle "sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så tidspres i forbindelse med arbejdet i en afgrænset del af lageret ikke forringer ansattes sundhed på kort eller lang sigt".

Ikke for hvem som helst

Brevet er alvorligt for Nemlig.com, vurderer arbejdsmiljøforsker ved Syddansk Universitet Peter Hasle.

- Arbejdstilsynet siger ikke det her til hvem som helst, siger han.

- De giver tilbuddet, fordi de observerer nogle forhold, hvor de tænker: Her er der en vis sandsynlighed for, at der faktisk er et væsentligt problem, ellers ville de ikke gå ind i det, siger han.

Peter Hasle understreger også, at det ikke er sædvanligt for Arbejdstilsynet at tilbyde rådgivning til virksomheder.

- Arbejdstilsynet vil selvfølgelig gerne hjælpe, men det er ikke en gratis rådgivningsressource. De går kun ind der, hvor de vurderer, der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, siger han.

Tak ja eller få besøg

Arbejdstilsynet har ”mistanke om,” at problemer med tidspres ”kan udgøre en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.” (Foto: Anne Bæk © Scanpix)

På Nemlig.com’s hjemmeside fremgår det stadig, at Arbejdstilsynet ”overvejer” at tilbyde virksomheden en aftale om "sparring".

Den udlægning er ifølge arbejdsmiljøforsker Peter Hasle ”bestemt ikke retvisende”.

- De skriver, at de har fået et tilbud om sparring. Arbejdstilsynet har ikke et sparringstilbud. De går kun ind i det, fordi de har en begrundet mistanke om brud på arbejdsmiljøloven, siger Peter Hasle.

Det kan få konsekvenser for Nemlig.com at afslå tilbuddet.

- Hvis I ikke ønsker at indgå aftalen, forventer vi at komme på tilsyn og undersøge forholdene yderligere, skriver Arbejdstilsynet i sit brev til Nemlig.com.

Nemlig.com oplyser til Detektor, at virksomheden vil takke ja til at lave en aftale med Arbejdstilsynet.

”Selvpåført højt arbejdstempo”

Under Arbejdstilsynets besøg oplyste ledelsen i Nemlig.com selv, at "nogle ansatte i en afgrænset del af lageret" i Brøndby arbejder i et "selvpåført højt arbejdstempo for at opnå bonus".

- Med den formulering prøver de at fraskrive sig arbejdsgiveransvaret for arbejdsmiljøet, siger arbejdsmiljøforsker Peter Hasle til Detektor.

- Det er arbejdsgiverens klare ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden, og at man organiserer det sådan, at arbejdet ikke udgør en fare for medarbejdernes sundhed, siger Peter Hasle.

Ledelsen oplyste dog til Arbejdstilsynet, at den overvejer at "sætte en øvre grænse for de ansattes performancemål".

Ledelsen oplyste også til Arbejdstilsynet, at "de ansatte i en afgrænset del af lageret om natten kan være udfordret af tidspres som følge af den ledelsesmæssige tilgang på mellemleder-niveau med hensyn til kommunikation omkring performance-systemet, anerkendelse og kulturforståelse”.

"Glade for samarbejdet"

Detektor har flere gange forsøgt at få et interview med Nemlig.com, der afviser at stille op.

Gennem presseafdelingen har logistikdirektør, Jonas Rolandsen, sendt en skriftlig kommentar.

- Vi er glade for samarbejdet med Arbejdstilsynet. Det er altid godt med ekstra øjne, som kan sikre, at vi hele tiden forbedrer arbejdsmiljøet, der hvor vi kan, skriver han.

Jonas Rolandsen understreger at Arbejdstilsynets kommentarer vedrører "et meget lille område i varehuset".

Jonas Rolandsen hæfter sig også ved, at Arbejdstilsynet ikke har givet virksomheden et decideret påbud på grund af tidspres på lageret i Brøndby.

- I stedet har tilsynet tilbudt et samarbejde over de næste seks måneder, hvor vi sammen med Arbejdstilsynet skal se nærmere på mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet yderligere inden for dette konkrete område i varehuset, skriver Jonas Rolandsen.

Facebook
Twitter