Detektor: Danmark forbereder sig på en sommer med coronavirus

Flere eksperter har ellers fremhævet, at sommeren måske kan hæmme smitten.

Kåre Mølbak, faglig direktør for Statens Serum Instituts Infektionsberedskab, er blevet et kendt ansigt på regeringens og myndighedernes pressemøder om coronavirussen. (Foto: © Philip Davali, Scanpix)

Sundhedsstyrelsen har i sin risikovurdering opstillet to scenarier:

I det ene bliver coronavirusset hæmmet af sommeren. I det andet sker det ikke.

Myndighederne gør sig klar til det sidste scenarie, siger Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut.

- I det samarbejde, vi har med Sundhedsstyrelsen og regionerne, så regner vi nu med en fuld epidemi for at være på den sikre side, siger han til Detektor.

Fuld epidemi - måske ind i juni

Det er flere gange blevet fremhævet, at sommeren måske vil hæmme coronavirusset.

- Vores adfærd er anderledes om sommeren. Vi er mere ude og sidder ikke så tæt sammen om sommeren, og så trives virus heller ikke så godt om sommeren, sagde overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søgaard for eksempel tidligere på måneden til Politiken.

Og til dr.dk sagde speciallæge i samfundsmedicin Else Smith for nylig:

- Det er det mest sandsynlige, at vi får en pause til sommer - vurderet ud fra kendskab til andre epidemier med luftvejsvirus og kendskab til andre coronavirus. Så det vil være det mest sandsynlige med en pause.

Det kan stadig vise sig at være rigtigt. Men faktisk gør de danske myndigheder sig lige nu klar til det modsatte scenarie, hvor virusset ikke har nogen ‘årstidsvariation’, som det hedder.

Det siger faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak til Detektor:

- Der er årstidsvariationer ved de normale coronavirus, der giver forkølelse, men det er muligt, at det ikke gælder Covid-19. Og vi har i hvert fald set udbrud i lande med relativt varmt klima.

De danske myndigheder regner med, at mellem 10 og 15 procent af danskerne bliver smittet med coronavirus under en epidemi frem til maj eller måske endda ind i juni, siger Kåre Mølbak.

Myndighederne regner med, at mellem 0,3 og 1 procent af de smittede danskere dør. Det svarer til mellem 1.680 og 5.600 mennesker, hvis 10 procent af befolkningen smittes.

- Vi er nødt til at antage, at der kommer en fuld epidemi nu, som svarer nogenlunde til de norditalienske tilstande.

- Det handler om, hvordan regionerne skal planlægge med personale og respiratorer, siger Kåre Mølbak.

Også i Norge forbereder man sig på, at hovedudbruddet vil komme i løbet af sommeren, kan man læse i den norske risikovurdering.

- Vi har baseret os på et estimat, hvor hovedudbruddet kommer til sommer, men igen: Hvordan det faktisk vil blive, kan vi ikke sige noget sikkert om, skriver overlæge på Folkehelseinstituttet i Norge Siri Hauge til Detektor.

Flere bølger i fremtiden

Selvom vi får en fuld epidemi nu, regner myndighederne stadig med, at coronavirusset senere vil vende tilbage i mindre bølger.

- Det er faktisk muligt, at op til 60 procent vil blive smittet. Men det er over en længere periode på måske tre til fire år. Og så vil der nærmest indtræde en ligevægt mellem virussmitte og befolkningens immunitet, siger Kåre Mølbak.

Hvis coronavirusset faktisk viser sig at klinge af på grund af sommeren, forventer man til gengæld, at der vil komme en større bølge af smitte til efteråret. Det skyldes, at færre danskere i det tilfælde vil være blevet immune under den første bølge af smitte.

- Hvis vi får en lille bølge nu, som stopper på grund af det gode vejr, så forventer jeg, at efterårsbølgen sætter tidligere ind - måske allerede i oktober eller november, siger Kåre Mølbak.

Hvad er værst: At vi får en fuld epidemi nu eller en større anden bølge på grund af sommeren?

- Det tør jeg ikke sige. Der skal vi vide mere om virussen.

Opdatering: Overskriften på artiklen var tidligere "Detektor: Danmark regner ikke med hjælp fra sommeren mod coronavirus", men det har vi ændret til "Detektor: Danmark forbereder sig på en sommer med coronavirus", da sidstnævnte er mere præcist i forhold til Kåre Mølbaks udtalelser.