Detektor: DF tager fejl - klimamål gør ikke Danmark til det nye Cuba

Klimaordfører Morten Messerschmidt nægter at forklare Cuba-eksempel i DF's klimaplan.

Morten Messerschmidt er klima- og energiordfører i Folketinget for Dansk Folkeparti og står bag partiets nye klimaplan. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

"Klimahysteri" og "Klimatosser" var nogle af de ord, som Dansk Folkeparti brugte om klimadebatten under valgkampen tidligere på året.

Men nu har DF-formand Kristian Thulesen Dahl udtalt, at partiet støtter op om S-regeringens klimamål om at reducere udledning af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Samtidig har Dansk Folkeparti lanceret en ny klimaplan. Den giver indtryk af, at regeringens klimamål giver “alvorlige risici” for, at Danmark vil nærme sig det velstandsniveau, der er på den socialistiske østat Cuba.

Om det kan passe, har Detektor set nærmere på.

Hvad påstår Dansk Folkeparti?

Cuba udledte ifølge de tilgængelige tal 3,2 ton CO2 pr. indbygger i 2017. I Danmark lå tallet på 6,2 ton CO2 pr. indbygger. (Foto: YAMIL LAGE © Scanpix)

På side 10 i Dansk Folkepartis klimaplan med navnet "Et grønt Danmark med borgeren i centrum" står der følgende om konsekvenserne ved den socialdemokratiske regerings mål om en 70 procents reduktion af CO2 og andre drivhusgasser:

- I faste tal vil det betyde, at vi danskere får et klimaaftryk pr. indbygger svarende til klimaaftrykket for borgere i Cuba. Der er derfor alvorlige risici for vores velstand, hvis denne målsætning fastholdes.

Hvad har Detektor fundet ud af?

Udbygning med vedvarende energi som strøm fra vindmøller er ifølge professor Poul Erik Morthorst ét af de virkemidler, som kan bringe Danmark tættere på målet om 70 procents reduktion i 2030. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Et lands klimaaftryk kan opgøres på flere måder. Kigger man på Danmarks og Cubas udledning af CO2 pr. indbygger, har Dansk Folkeparti ret i, at S-regeringens klimamål betyder, at vi i Danmark nærmer os Cubas klimaaftryk.

Men man kan ikke konkludere, at klimamålet derfor skaber“alvorlig risici for vores velstand”, som Dansk Folkeparti skriver i sin klimaplan. Det giver nemlig ikke mening at relatere de to landes klimaaftryk til deres velstandsniveau.

Det forklarer de internationale og danske eksperter i klimaøkonomi, som Detektor har talt med.

Blandt eksperterne er professor ved DTU og medlem af klimarådet, Poul Erik Morthorst. Han kalder sammenligningen til Cuba "helt udenfor rammen" og "fuldstændig usandsynlig".

- Man skal jo tænke på, at vi her kigger på to lande med vidt forskellige energisystemer, med forskellige muligheder for at reducere drivhusgasser og med to vidt forskellige samfundsmæssige og økonomiske strukturer.

- Så der er slet ingen fare for, at vi kommer til at ligne Cuba, siger han.

Problemet med Dansk Folkepartis sammenligning er især, at den ikke tager højde for, at Danmark udnytter energien langt mere effektivt end Cuba. Og at Danmark samtidig har bedre teknologiske muligheder for at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Det forklarer Alex Dubgaard, der er lektor emeritus ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

- Alene af den grund kan man ikke bruge sammenligningen til Cuba til at konkludere, at der er en sammenhæng mellem levestandarden og nedbringelsen af drivhusgasudledninger i de to lande, siger han.

De historiske erfaringer viser da også, at den grønne omstilling og økonomiske vækst ikke nødvendigvis er modsætninger. Tværtimod har Danmark siden 1990 formået at nedbringe drivhusgasudledningen betydeligt samtidig med, at velstanden er steget.

- Derfor må vi også regne med, at vi fremover kan reducere ganske betydeligt, uden at det behøver at mindske vores levestandard, forklarer Alex Dubgaard.

Den vurdering er Poul Erik Morthorst enig i.

- Man skal huske, at omstillingen også fører noget godt med sig. Danske virksomheder får nogle muligheder, som de ellers ikke ville have haft, og indtil nu har vi jo draget god nytte af den grønne omstilling. Det, tror jeg også, vil ske frem mod 2030.

Hvad siger Morten Messerschmidt til kritikken?

Morten Messerschmidt, Dansk Folkepari. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Det er ikke lykkedes Detektor, at få Dansk Folkepartis klima- og energiordfører Morten Messerschmidt til at stille op til et interview om partiets Cuba-eksempel. Men i en sms til Detektor skriver han, at Detektors læsning af Dansk Folkepartis klimaplan er "helt idiotisk".

Her er udplukket af sms-udvekslingen med Detektor, som Morten Messerschmidt har sagt ok til at blive citeret for.

Man kan vel dårligt konkludere, at det lavere velstandsniveau i Cuba har noget med høje klimamål at gøre? Mvh. Sofie (journalist på Detektor red.)

- Nej, det er helt idiotisk at læse sådan. Det kan du godt citere mig for. God dag, Morten.

For at være sikker på, at jeg citerer og forstår dig korrekt. Sammenligningen til Cubas klimaaftryk og konklusionen om, at regeringens målsætning derfor vil have store omkostninger for vores velstand er to uafhængige observationer? Mvh. Sofie.

- Bare skriv, at jeg synes, din udlægning er idiotisk. Alt godt, Morten.