Detektor: Ellen Trane og Politiken tager fejl - millioner til sundhedsplejersker er ikke fjernet

Politiken indrømmer 'klokkeklar fejl' og beklager artikel.

Ellen Trane Nørby beskylder den socialdemokratiske regering for ikke at videreføre bevilling på 41 millioner kroner til sundhedsplejersker. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

'En pulje på 41 millioner kroner om året til, at udsatte familier, børnehaver og vuggestuer kan få besøg af sundhedsplejesker, bliver fjernet i regeringens finanslovsforslag.'

Sådan lød det her til morgen i en artikel i Politiken under overskriften 'Eksperter: Regeringen svigter børn og forebyggelse'.

Historien fik Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, til at rette en skarp kritik af regeringen.

Problemet er bare, at de 41 millioner kroner ikke er blevet fjernet.

Hvad går sagen ud på?

Besøg af sundhedsplejersker hos udsatte familier, vuggestuer og børnehaver er central i en konflikt mellem Ellen Trane Nørby (V) og socialdemokraternes sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

De 41 millioner kroner til besøg af sundhedsplejersker blev afsat i forbindelse med VLAK-regeringens '1.000-dages-program - en bedre start på livet', som blev vedtaget i sidste års finanslov.

Ellen Trane Nørby (V) kritiserer nu Socialdemokratiets børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil for ikke at holde løfter om at gøre sit for at hjælpe udsatte børn og unge.

Den kritik bunder i, at Ellen Trane Nørby ikke kan finde de 41 millioner kroner til sundhedsplejerskebesøg på finanslovsforslaget, som den nye regering fremlagde i går.

- Det er enormt ærgerligt, at en regering ledet af en, der kalder sig børnenes statsminister, skærer med kirurgisk præcision i en bevilling, som skal sikre, at også de mest udsatte børn får en bedre start på livet, siger hun til Politiken i dag.

Kritikken fra Ellen Trane Nørby er fortsat på Twitter, hvor hun beskylder regeringen for ikke at videreføre projektet.

De ord har fået Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, op af stolen. Han afviser, at der er tale om, at projektet rulles tilbage.

- Vi viderefører det med uforstærket kraft. Intet trækkes tilbage eller fjernes. Intet, skriver han på Twitter og gentager budskabet over for Detektor.

Hvad har Detektor fundet ud af?

Af den milliard, VLAK-regeringen afsatte med 1.000-dages-programmet, blev der i 2019 afsat 41 millioner kroner til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge for at kunne tilbyde sundhedsplejebesøg i hjemmet og i dagtilbud frem til 2022.

Og det er altså de 41 millioner kroner, som Ellen Trane Nørby og Rasmus Horn Langhoff slås om på Twitter.

Men der er altså ikke blevet fjernet noget fra puljen, som Ellen Trane Nørby påstår, regeringen 'skærer i'.

Kommunerne har søgt om pengene i år og får dem udbetalt, hvorefter de selv skal forvalte dem frem til 2022.

- Regeringen fastholder dermed prioriteringen afsat med aftale mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019, skriver Finansministeriet til Detektor.

Hvorvidt bevillingen bliver videreført, når den nuværende periode for den udløber i 2022, vides ikke.

Der er desuden ikke noget mærkeligt i, at en sådan pulje ikke bliver forlænget med det samme, forklarer Kasper Hjalager Albrechtsen, økonom ved tænketanken Kraka:

- Det har hele tiden været planen, at puljen skulle løbe frem til 2022, så der er intet mærkeligt i, at den nye regering fastholder det på nuværende tidspunkt. Det kan altid forlænge puljen på et senere tidspunkt, hvis de vurderer, at det er nødvendigt, siger han.

Hvad siger Politiken?

(© Skærmbillede)

Politiken har i løbet af dagen rettet den oprindelige ordlyd i sin artikel og har skrevet den her rettelse ind:

- I en tidligere version af denne artikel stod der, at bevillingen til sundhedsplejerskers indsats for udsatte børn er blevet fjernet. Det er rettet til 'ikke videreført', står der i bunden af artiklen.

Amalie Kestler, der er indlandschef for Politiken, lægger sig fladt ned i forhold til sagen.

- Det er en klokkeklar fejl, som vi også har beklaget. Vi kommer til at skrive, at bevillingen bliver fjernet. Det er ikke korrekt. Vores research er mangelfuld i det her tilfælde, siger hun til Detektor.

Politiken har senere på aftenen lagt en beklagelse på Politikens hjemmeside.

Hvad siger Ellen Trane Nørby nu?

Hør et udpluk af interviewet med Ellen Trane Nørby herover.

Ellen Trane Nørby (V) siger til Detektor, at hun skelner mellem at videreføre og at fjerne noget.

Når hun har skrevet på Twitter, at Socialdemokratiet ikke viderefører bevillingen, handler det altså om, at regeringen ikke tilfører flere penge til puljen.

Ellen Trane Nørby henviser til et interview med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i Politiken i august. Her siger ministeren blandt andet, at der skal rykkes tidligere ind med forskellige faggrupper i forhold til børn i udsatte familier.

- Det vil ikke koste flere ressourcer, fagpersonerne er der jo allerede, lød det fra ministeren.

Men den prioritering kan Ellen Trane Nørby ikke finde på finanslovsforslaget.

- På trods af, at undervisningsministeren i august laver et stort interview med alt det, de gerne vil gøre med at styrke sundhedsplejersken og investere i de små børn, indgår det ikke som en prioritering i deres finanslov. Der viderefører de så at sige ikke projektet.

Du siger til Politiken, at ’det er enormt ærgerligt, at en leder af en regering, der kalder sig børnenes statsminister, skærer med kirurgisk præcision i en bevilling, som skal sikre, at også de mest udsatte børn får en bedre start på livet’. Bliver der skåret i den bevilling?

- Det er vel lidt ligesom, når vi ikke har videreført en pulje, så er jeg blevet beskyldt for at have fyret mennesker.

Men den her pulje eksisterer jo endnu. Der er ikke skåret i den pulje. Du siger til Politiken, at der er skåret i bevillingen. Er der det?

- Den er ikke videreført. Det ville nok være mere korrekt. Det er også det, jeg har brugt i andre sammenhænge.

Så det, du siger til Politiken, at der bliver skåret i bevillingen, er forkert?

- Jeg står på mål for mine udtalelser. Så du kan sige, at den er skarp. Men den er ikke mere skarp, end hvad man tit oplever som minister. Når en bevilling udløber, så har jeg fået at vide, at jeg fyrer folk, selvom det er en bevilling, der udløber.

Men er der nogen, der har sagt, at der ikke bliver lavet en ny bevilling på finansloven for 2023?

- For mig er det ikke en diskussion om 2023.

Men du siger, at den ikke bliver ført videre. Der er ikke nogen, der er blevet fyret endnu. Der er ikke nogen, der har mistet de her penge. Så hvordan kan du sige, at der er blevet skåret i en bevilling?

- Jamen altså, jeg forholder mig bare til, hvad regeringen egentlig har meldt ud. Nemlig at man ville styrke området. Men det sker jo ikke.

Men det er jo ikke regeringens udmelding, du forholder dig til i det citat i Politiken. Der siger du, at der er skåret i en bevilling på 41 millioner kroner. Den bevilling eksisterer stadig, og den er stadig på 41 millioner kroner. Hvorfor siger du, at der er skåret i den?

- Jeg forholder mig til det interview, Pernille Rosenkrantz-Theil har givet. Det er den kontekst, jeg svarer ind i.

Men du vil gerne stå ved, at du siger, at der bliver skåret med kirurgisk præcision i en bevilling, som sikrer, at de mest udsatte får en bedre start på livet?

- Jamen altså, jeg står fuldstændig ved, at når man har en undervisningsminister, som i august stiller i forventning, at man vil styrke det her område, og at der så ikke er afsat penge til det på finansloven. At der ikke sker et løft på området. Så forekommer det underligt, at vi har en statsminister, der taler om, at hun er børnenes statsminister.

Det kan jeg godt forstå. Men Ellen Trane, der er vel forskel på, om man ikke giver flere penge, eller om man skærer i dem? Hvad vil det sige at skære i en bevilling?

- Jeg medgiver, at der er en skarp formulering. Jeg bruger udtrykket videreføre.

Nej, du bruger ikke udtrykket videreføre i Politiken. Der siger du 'skære i en bevilling'.

- Nu tager du et af citaterne.

Ja, det gør jeg, for det er det, du siger, så det er fint, at jeg tager det. Hvad betyder det at skære i en bevilling?

- Jeg medgiver, at det citat står skarpt i forhold til konteksten, sådan er det jo nogle gange.

Men er der skåret i kroner og øre i den bevilling, I lavede i VLAK-regeringen?

- Nej, men det er heller ikke en del af diskusionen. Og det har jeg heller ikke sagt, at der er.