Detektor: Er migrantbølge skyld i boom i voldtægtsanmeldelser?

Pernille Vermund kalder vækst i migranter og voldtægtsanmeldelser for et 'påfaldende sammenfald'.

Pernille Vermund har siddet i Folketinget for Nye Borgerlige siden folketingsvalget i juni 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

De seneste år har politiet registreret markant flere anmeldelser for voldtægt end tidligere.

Men hvad ligger bag stigningen? Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, vil gerne have undersøgt, om stigningen har noget at gøre med, at der kom flere migranter til Danmark i 2015. Det skriver hun på Nye Borgerliges hjemmeside.

Den opfordring har Detektor taget op. Vi har derfor undersøgt, om der er en sammenhæng mellem de flygtninge og migranter, der kom til Danmark i 2015, og det stigende antal af anmeldelser for voldtægt.

Hvad siger Pernille Vermund?

Vandrende udlændinge, der kom fra Tyskland, spærrede den sønderjyske motorvej i september 2015. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

På Nye Borgerliges hjemmeside har Pernille Vermund skrevet et indlæg med overskriften:

- Hvorfor skal antallet af ofre for voldtægter stige?

I indlægget er der en graf, som viser en tydelig stigning i antallet af anmeldte voldtægter fra 2015 og frem til i dag. Og Pernille Vermund skriver:

"Når man ser på tallene i diagrammet, er der et påfaldende sammenfald mellem politikernes fatale svigt i 2015, da man åbnede grænserne for 10.000 af illegale migranter fra de muslimske lande, og det forhøjede niveau af anmeldelser for voldtægter siden da. Et sammenfald man burde finde forklaringen på." (se nedenfor)

Udklip fra Pernille Vermunds blog.

Det har Detektor fundet ud af

Antallet af politianmeldelser for voldtægt er steget fra 365 anmeldelser i 2014 til 1.013 anmeldelser i 2018. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Men ifølge Det Kriminalpræventive Råd tyder intet på, at stigningen har noget at gøre med, at der kom flere udlændinge til Danmark i 2015.

- Vi har ikke nogen forklaringer, der peger i retning af, at det hænger sammen med øget tilstrømning af flygtninge, siger Ingrid Soldal Eriksen, analytiker hos Det Kriminalpræventive Råd.

Hun forklarer, at stigningen i anmeldelser skyldes to andre forhold.

For det første har politiet siden 2015 ændret retningslinjer for, hvordan man registrerer de voldtægter, der bliver anmeldt til politiet. Det betyder, at flere anmeldelser om voldtægt i dag bliver talt med i politiets register end før 2015.

For det andet har politiet siden 2017 kørt en kampagne for at få flere til at anmelde voldtægter.

Derudover er der ikke belæg for overskriften på Pernille Vermunds blogindlæg "Hvorfor skal antallet af ofre for voldtægt stige?"

Der er nemlig ingen dokumentation for, at antallet af voldtægter er steget, selvom antallet af anmeldelser er steget, forklarer Ingrid Soldal Eriksen fra Det Kriminalpræventive Råd.

Hvert år laves en offerundersøgelse i samarbejde mellem Justitsministeriet, Københavns Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet om voldtægter.

I den seneste offentliggjorte offerundersøgelse udgivet i 2018, oplyser 1,8 procent af de kvinder, der blev adspurgt til undersøgelsen i 2017, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg derpå i perioden inden for de sidste fem år. Samtidig oplyser 0,4 procent af adspurgte kvinder, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg derpå inden for det seneste år.

Det fremgår af offerundersøgelsen, at det svarer til et estimat på cirka 5.400 kvinder pr. år. Men med sikkerhedsintervaller er der ifølge Justitsministeriet tale om mellem 4.600 og 6.200 ofre pr. år, der bliver udsat for tvangssamleje eller forsøg derpå.

Anne-Julie Boesen Pedersen, der er chef i Justitsministeriets Forskningskontor, er en af forfatterne bag offerundersøgelsen. Hun siger til Detektor, at andelen af kvinder, der svarer bekræftende på at have været udsat for tvangssamleje eller forsøg derpå inden for de seneste fem år, har ligget højere de seneste år i undersøgelsen til sammenligning med tidligere.

Men alligevel kan man ifølge Anne-Julie Boesen Pedersen ikke konkludere ud fra den seneste offerundersøgelse, at der er sket en stigning i antallet af voldtægter de seneste år.

- Det tyder på en stigning i udsatheden, men da spørgsmålet dækker en periode på fem år, kan man ikke på den baggrund sige noget om tidspunktet for denne stigning, siger Anne-Julie Boesen Pedersen og uddyber:

- Det er vigtigt at understrege, at disse resultater er behæftet med en række forskningsmæssige forbehold. Dels er det usikkert, i hvilket omfang der er tale om voldtægt i juridisk forstand, idet undersøgelsen er baseret på de udspurgtes oplevelser. Og dels er resultaterne vedrørende tvangssamleje baseret på meget få observationer. Derfor kan udsving let kan forekomme, og den usikkerhed, der er knyttet til resultaterne, er betydelig.

Hvad siger Pernille Vermund til kritikken?

Pernille Vermund, Nye Borgerlige, til åbningsdebat i Folketinget 3. oktober 2019. (Foto: Ida Guldbaek Arentsen © Scanpix)

Vært på Detektor, Camilla Stampe, har spurgt Pernille Vermund, hvad hun siger til, at intet tyder på, at stigningen i antallet af anmeldelser for voldtægt hænger sammen med de flygtninge og migranter, der kom til Danmark i 2015.

Når jeg fortæller dig, at det faktisk er politiets måde at opgøre det på, og at politiet har ført deres egen kampagne, der har ført til, at antallet af anmeldelser er steget. Gør det så indtryk på dig?

- Vi ved fra Justitsministeriet, som lavede en opgørelse i 2017, at 23 procent af dem, der dømmes for voldtægt, har ikke-vestlig baggrund, til trods for at de kun udgør 6 procent af befolkningen.

- Så uanset, om man ændrer procedure eller ej, så er der de facto en helt vild overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, særligt fra de muslimske lande, blandt voldtægtsforbrydere. Og det er relevant at spørge ind til, også nu, hvor stigningen kom i 2015.

Vil du holde fast i, at der er et påfaldende sammenfald mellem antallet af anmeldelser for voldtægt og så de migranter, der kom til Danmark og resten af Europa fra 2015?

- Ja, man kan jo se i statistikkerne, at der er et sammenfald. Om der er en korrelation direkte, det er jo dét, ministeriet må svare på. (Pernille Vermund henviser til et spørgsmål, hun mener at have stillet Justitsministeren, red.).

Det Kriminalpræventive Råd siger, at intet tyder på, at der er en sammenhæng mellem, at der kom flere flygtninge i 2015 og så den stigning i anmeldelser for voldtægt, vi ser nu. Der kommer flere anmeldelser, fordi politiet har ændret praksis.

- Når man taler om sammenfaldet, så er det, at to ting sker samtidigt, og at det kan være påfaldende, og derfor har vi spurgt ind til det. Uanset hvad, så vil det jo være sådan, at når en større, altså når der kommer flere mennesker hertil, hvor en relativt større andel er voldsforbrydere eller voldtægtsforbrydere, jamen så vil det koste flere danske ofre.

-------------------------------------

Opdateret 14. oktober 2019 kl.16.06: Artiklens overskrift var tidligere "Ingen sammenhæng mellem flere udlændinge og boom i anmeldelser om voldtægt". Den er blevet ændret, fordi det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at der er en sammenhæng mellem de flygtninge og migranter, der kom til Danmark i 2015, og stigningen i anmeldelser om voldtægt.

Det Kriminalpræventive Råd vurderer, at det skyldes, at politiet har ændret deres måde at opgøre anmeldelser om voldtægter på og politiets kampagne for at få flere til at anmelde voldtægter og har ingen forklaringer, der peger i retning af, at det hænger sammen med øget tilstrømning af flygtninge. Men Detektor vurderer, at det ikke er ensbetydende med, at en sammenhæng med sikkerhed kan udelukkes.

Desuden er sidste spørgsmål og svar med Pernille Vermund taget ud på grund af en fejl i spørgsmålets formulering.

---------------------------------------

Opdateret 21. november 2019 kl. 17:30:

Afsnittet om offerundersøgelsen er blevet opdateret med flere detaljer om offerundersøgelsen og med citater fra chef i Justitsministeriets Forskningsenhed, Anne-Julie Boesen Pedersen.

I den tidligere version af artiklen fremgik det, at "omkring 5.400 kvinder i Danmark hvert år bliver udsat for tvangssamleje eller forsøg på tvangssamleje. Og det tal ligger meget stabilt år for år.". Men kan dog ikke ud fra offerundersøgelsen konkludere, at det tal ligger meget stabilt - eller ej. Derfor er den sætning blevet opdateret.

FacebookTwitter