Detektor: Fætter og kusine-ægtepar på 14 og 28 år boede sammen på dansk asylcenter i fem måneder

Udlændingestyrelsen har ellers sagt, at par som dette altid er blevet adskilt.

En 14-årige pige fra Iran boede sammen med sin 28-årige mand i fem måneder på asylcenteret Sandholm Allerød Kommune. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Et iransk asylpar kom til Danmark i starten af september 2015 og boede sammen på Center Sandholm i Allerød.

Pigen var under den seksuelle lavalder på 15 år. Alligevel mente hendes socialrådgiver i Allerød Kommune, at hun havde bedst af at bo sammen med sin 28-årige ægtemand, der også var hendes fætter.

Udlændingestyrelsen adskilte først parret flere måneder senere i slutningen af januar 2016.

Udlændingestyrelsen har ellers sagt, at unge asylpar som dette altid er blevet adskilt ved ankomst til Danmark, hvis pigen har været under 15 år.

I denne sag blev parret først adskilt, få dage efter den daværende udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V), gik ind i debatten om barnebrude og igangsatte en undersøgelse af aldersforskellene blandt de unge asylpar på danske asylcentre.

Detektor har spurgt Udlændingestyrelsen, om parret var blevet adskilt, hvis det ikke var for Inger Støjberg og debatten i medierne. Det kan Udlændingestyrelsen ikke svare på, fordi Detektor ikke har en fuldmagt fra den dengang 14-årige pige.

Adskillelsen af asylparret fortsatte, da pigen fyldte 15 år, med henvisning til Støjbergs instruks om at adskille alle unge asylpar.

I starten protesterede pigen over at blive adskilt fra sin mand, men senere bad hun om skilsmisse.

Ifølge pigens repræsentant på børnecenteret havde pigen ”fået øjnene op for et teenageliv”. Og pigen forklarede, at ægteskabet faktisk havde været arrangeret af hendes far, og at hun ”i starten ikke var villig”.

Gift som 13-årig efter modenheds-undersøgelse

Historien om den dengang 14-årige pige, der boede med sin 28-årige ægtemand på Center Sandholm, er tidligere kun blevet sparsomt belyst i danske medier.

Vores nye viden om asylparret stammer fra Instrukskommissionens meget lange beretning, der beskriver Inger Støjbergs instruks om at adskille alle mindreårige piger fra deres voksne mænd på danske asylcentre - uden undtagelse.

Støjbergs instruks var egentlig ikke relevant for piger under den seksuelle lavalder på 15 år. De blev nemlig i forvejen adskilt fra deres mænd. Det har Udlændingestyrelsen i hvert fald sagt flere gange til både Folketingets Ombudsmand og Instrukskommissionen.

Men i sagen her blev parret på 14 og 28 år langt fra adskilt med det samme. Der gik flere måneder.

Man skal bladre langt i kommissionens beretning for at læse om sagen. Historien starter på side 3.106:

”Parret indrejste den 2. september 2015,” skriver kommissionen.

Først blev pigen registreret som 17-årig. Men det var en fejl. Det fandt Udlændingestyrelsen ud af under en samtale med pigen et par måneder senere den 3. november:

”Hun oplyste, at hendes fødselsdato rettelig var i 2001, hvorefter hendes fødselsdato blev ændret. Hun oplyste desuden, at hun elskede sin mand meget højt,” kan man læse i kommissionens beretning.

Referatet af Udlændingestyrelsens samtale med pigen i november 2015 fortsætter:

”Han er hendes fætter, og de har set hinanden meget derfor (…) Ansøger fandt ud af, at hun gerne ville giftes med ham for cirka to år siden, og de synes rigtig godt om hinanden (…) Ansøgers forældre synes ikke, at det var et problem, at han var så meget ældre end ansøger.”

Udlændingestyrelsens talte også med den 28-årige mand i forbindelse med parrets ankomst til Danmark.

Han havde mødt sin kusine til familiesammenkomster, fortalte han. Og det var her, han fandt ud af, at hun godt kunne lide ham:

”Ansøger kunne se på den måde, hun talte til ham og den måde, hun så på ham, at hun syntes godt om ham, og ansøger kunne også godt lide hende, så ansøger talte med sine forældre, og så blev det aftalt, at de skulle giftes,” står der i referatet af Udlændingestyrelsens samtale med den dengang 28-årige mand.

Inden brylluppet i hjemlandet var pigen på en ”lægeklinik for undersøgelse og vurdering af sin modenhed samt sin fysiske og psykiske tilstand”, fortalte pigen.

Uden sådan en undersøgelse af ”modenhed” var ”det ikke muligt at opnå velsignelse af præst og imam som ung brud”.

Velsignelsen blev givet. De blevet viet hos en mullah og holdt en bryllupsfest med hele familien. Pigen var 13 år, og fra den dag begyndte de at bo sammen ”som et ægtepar i samme værelse”.

Sagsbehandleren i Udlændingestyrelsen spurgte pigen, om den store aldersforskel mellem hende og hendes mand havde skabt problemer.

”Ansøger svarer benægtende (…) Hun vil bare gerne bo sammen ham og være sammen med ham,” skrev sagsbehandleren i referatet.

Det var i starten af november 2015. Udlændingestyrelsen vidste, at den 28-årige mands kone var under den seksuelle lavalder. Alligevel gik der tre måneder, før styrelsen greb ind og adskilte ægteparret.

Socialrådgiver billigede at parret boede sammen

Efter samtalen med pigen i starten af november 2015 gav en fuldmægtig i Udlændingestyrelsens beskeden videre i systemet: Pigen var under den seksuelle lavalder.

Der var dog ikke ”noget i sagen, som tydede på, at ægteskabet ikke var frivilligt”, sagde den fuldmægtige.

Og ifølge kommissionens beretning foreslog den fuldmægtige ikke, at parret skulle adskilles helt på to forskellige asylcentre:

”Den pågældende fuldmægtige foreslog, at parret blev flyttet til et center med mere opsyn evt. på separate værelser,” skriver Instrukskommissionen.

Detektor har spurgt Udlændingestyrelsen, om der blev taget stilling til forslaget fra den fuldmægtige. Styrelsen har ikke svaret inden artiklens deadline.

Senere samme måned – i november 2015 - mødtes pigen og manden også med en socialrådgiver i Allerød Kommune, som var blevet underrettet af Røde Kors.

Kommunen har i sådan en sag ansvar for at sikre, at der ikke begås overgreb på mindreårige. Og i Danmark er det ulovligt at have et seksuelt forhold til børn under 15 år.

Socialrådgiveren mente dog ikke, at der var grund til at adskille den 28-årige mand fra sin 14-årige kone.

”Parret vil have bedst af at blive boende sammen,” konkluderede socialrådgiveren, efter at have talt med pigen og manden.

Begrundelsen lød sådan her:

”Begge bliver synligt berørte og får tårer i øjnene, da vi taler om, at de eventuelt i en periode skal bo hver for sig.”

”De anerkender det, den anden siger, ved øjenkontakt og smil. Det vurderes, at de har forståelse for og anerkender den danske lovgivning om den seksuelle lavalder.”

Detektor har uden held forsøgt at få en kommentar fra Allerød Kommune siden den 18. december.

Den 14-årige pige og 28-årige mand boede sammen på Center Sandholm, som drives af Røde Kors.

Røde Kors skriver til Detektor, at Røde Kors ikke har myndighed til at adskille asylpar, og at det er Udlændingestyrelsen ansvar.

”Røde Kors' rolle i en sag som denne er først og fremmest at gøre myndigheder opmærksomme på forholdet og eventuelle bekymringer,” skriver Røde Kors i en mail.

Detektor har spurgt, om Røde Kors skulle have protesteret over, at Udlændingestyrelsen ikke adskilte parret tidligere.

Røde Kors svarer, at de ikke kan "give detaljerede svar om konkrete par – udover det, der allerede fremgår af det omfattende materiale, der blev sendt til Instrukskommissionen".

Adskillelse faldt sammen med Støjbergs indgriben

Udlændingestyrelsen har flere gang sagt, at styrelsen altid har adskilt alle asylpar som dette, hvor pigen har været under den seksuelle lavalder – også før Inger Støjberg greb ind som udlændinge- og integrationsminister med sin omdiskuterede instruks i februar 2016.

Ifølge straffeloven er det nemlig ulovligt at have sex med børn under 15 år. Det har Udlændingestyrelsen for eksempel sagt til Folketingets Ombudsmand, da ombudsmanden undersøgte sagen:

”Forud for 10. februar 2016 (…) har styrelsen fulgt en praksis for indkvartering af mindreårige med en ægtefælle eller samlever, hvor styrelsen ‒ bl.a. henset til straffelovens § 222 ‒ ikke indkvarterede mindreårige under 15 år sammen med myndige eller ikke myndige ægtefæller eller samlevere.”

Det samme sagde styrelsen for nylig til Instrukskommissionen. Og styrelsen nævnte også forpligtelsen over for straffeloven i et notat helt tilbage i slutningen af januar 2016:

”Det betyder bl.a., at styrelsen aldrig vil kunne indkvartere et barn under 15 år sammen med en myndig person og dermed understøtte et ægteskabs- eller samlivsforhold,” står der i notatet.

Sådan er og var reglerne altså. Virkeligheden i denne sag så sådan her ud:

Først fem måneder efter den 14-årige piges ankomst til Danmark, blev hun adskilt fra sin 28-årige mand.

Den 29. januar 2016 kl. 9.37 tog Udlændingestyrelsen fat på Røde Kors. Parret skulle adskilles med øjeblikkelig varsel:

”Flytningen skal effektueres i dag,” skrev Udlændingestyrelsen til Røde Kors den 29. januar.

Datoen er interessant. Få dage inden var daværende udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, nemlig gået ind i debatten om ”barnebrude”.

Debatten startede, da Berlingske og TV 2 kunne fortælle, at der var et ukendt antal asylsøgende piger under 18 år, der boede sammen med deres voksne mænd på danske asylcentre.

Historien kom ud den 25. januar 2016. Samme dag skrev Støjberg sådan her på Facebook og linkede til artiklen fra TV 2:

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre.”

Dagen efter begyndte Støjbergs ministerium at undersøge, præcist hvor mange mindreårige piger der faktisk boede sammen med voksne mænd på de danske asylcentre.

Der var som forventet en række asylsøgende piger mellem 15 og 18 år, der boede sammen med ægtemænd og samlevere over 18 år.

Der burde som sagt ikke have været nogle piger under 15 år. Men det var der.

Der var en pige på 14 år, som var gravid med sin mand på 26 år. De boede dog ikke sammen.

Og så var der pigen på 14 år, der boede sammen med sin 28-årige mand på Center Sandholm.

Det er uvist, hvorfor Udlændingestyrelsen først her valgte at adskille parret.

Avisen MetroXpress skrev i 2016, at parret ”ved en fejl” havde fået lov til at bo sammen, fordi Røde Kors troede, at pigen var 17 år.

Men det er ikke rigtigt, siger Røde Kors i dag til Detektor:

"Det er Udlændingestyrelsen, der registrerer alder og tager stilling til indkvartering til og flytning fra centrene."

Og i dag ved vi som sagt også, at Udlændingestyrelsen allerede havde kendt til pigens rigtige alder i tre måneder før adskillelsen.

Detektor har derfor spurgt Udlændingestyrelsen, om det var debatten i medierne og Inger Støjbergs indgriben, der satte skub i beslutningen om at adskille parret, så reglerne blev overholdt. Var parret blevet adskilt, hvis Støjberg ikke var gået ind i sagen som minister?

Svaret fra Udlændingestyrelsen er, at styrelsen ikke kan svare på spørgsmålet:

”I forhold til den konkrete sag, som du henviser til, kan vi ikke uden en fuldmagt fra de berørte personer oplyse yderligere om sagens nærmere omstændigheder,” skriver Udlændingestyrelsen til Detektor.

Detektor har forsøgt at komme i kontakt med den dengang 14-årige pige og 28-årige mand, som i dag er 19 år og 33 år, igennem Røde Kors, der driver Center Sandholm, hvor parret boede. Det er i skrivende stund ikke lykkedes at komme i kontakt med kvinden eller manden.

Pigen ønskede skilsmisse

Til at starte med protesterede pigen, da hun fik at vide, at hun skulle adskilles fra sin mand og bo for sig selv på et børnecenter:

”Hun begyndte at græde - med tiltagende gråd gennem samtalen,” skrev en medarbejder fra Røde Kors på Center Sandholm til Udlændingestyrelsen.

Pigen ”rejste sig, og gik ud af lokalet grædende. Hun kom derefter tilbage ind i lokalet og tog fat i armen på sin mand for at hive ham ud af lokalet”, skrev medarbejderen fra Røde Kors.

Parret forsvandt midlertidigt og blev derfor først flyttet til hver deres asylcenter to dage senere den 31. januar 2016.

Måneden efter fyldte pigen 15 år, og hun var nu ikke længere under den seksuelle lavalder. Udlændingestyrelsen besluttede dog uden videre at opretholde adskillelsen med henvisning til Inger Støjbergs instruks.

Pigen klagede. Hun ville bo sammen med sin mand igen.

”Hun oplever det, som om at hendes ønsker for livet er tabt på gulvet,” stod der i klagen.

”Dette er forklaringen på, at hun i desperation her på centeret indtog diverse vitamin- og p-piller, og efterfølgende blev tilset på sygehuset,” stod der også i klagen fra den 15. marts 2016.

Først tre måneder senere – i midten af juni – behandlede Udlændingestyrelsen klagen, og skrev til pigen, at de ville lave en partshøring af hende.

Få dage efter fik Udlændingestyrelsen så at vide, at pigen ville skilles fra sin mand.

Pigens repræsentant på børnecenteret ”oplyste, at hun ikke havde kendskab til, at der skulle være særlige grunde til dette, udover at pigen nu boede på børnecenter og havde fået øjnene op for et teenageliv”, skriver Instrukskommissionen.

Sagen blev lukket her.

Pigen forklarede senere, at ”baggrunden for bruddet var en uoverensstemmelse, og at hun ikke ønskede at være gift med manden, når han ikke stolede på hende”.

Sådan står der i kommissionens beretning.

”Hun forklarede desuden, at uoverensstemmelsen skyldtes, at han havde beskyldt hende for at blive kysset af en anden mand, hvilket ikke var sandt, og at hun var blevet sur over, at han tvivlede på hende.”

Senere forklarede hun også, at ”ægteskabet var arrangeret af hendes far, og at hun i starten ikke var villig, men bagefter accepterede det”.

”De to fik problemer i deres forhold, fordi de blev adskilt under asylprocessen,” sagde hun.

Udlændingestyrelsen skærpede retsningslinjer

Instrukskommissionen skriver til Detektor, at den ikke har undersøgt årsagen til, hvorfor parret først blev adskilt efter flere måneder i Danmark, eller om Støjbergs indgriben satte skub i beslutningen:

”Det har ikke for kommissionen været relevant at vurdere, om den debat, der skete på baggrund af bl.a. mediernes omtale af ”barnebrude” på svenske og danske asylcentre i januar 2016, eller den høring, som Udlændingestyrelsen iværksatte ultimo januar 2016, kan have haft betydning for behandlingen af den pågældende sag,” skriver kommissionen til Detektor.

Man kan dog læse i kommissionens beretning, at Udlændingestyrelsen besluttede sig for at skærpe dens retningslinjer, efter at parret blev adskilt, og debatten rullede.

Det fremgår af et notat fra Udlændingestyrelsen dateret den 2. februar 2016:

"Det vil fremover fremgå eksplicit af Udlændingestyrelsens retningslinjer om indkvartering, at en mindreårig under 15 år ikke kan indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever," står der i notatet, som er gengivet i kommissionens beretning.

Detektor har også bedt om en kommentar til sagen fra Folketingets Ombudsmand, men han vil ikke udtale sig om sagen.

Husk, at du også kan høre Detektor som podcast. Du finder den seneste udgave lige her: