Detektor: Fødeafdelinger forventer ikke færre fødsler i 2021

- Europæerne får færre børn under pandemien, skriver Kristeligt Dagblad.

Landets største fødeafdeling forventer hverken færre eller flere fødsler i 2021. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Efter 2. Verdenskrig så vi et babyboom i Europa, men i kølvandet på finanskrisen faldt antallet af fødsler.

Og efter coronakrisen kan vi igen forvente "en bølgedal i aktiviteten" på de europæiske fødeklinikker.

Det skriver Kristeligt Dagblad, som også har talt med Søren Ziebe, afdelingschef på Rigshospitalets Fertilitetsklinik.

Han forudser "et markant fald i antallet af fødsler, når tallene bliver gjort op for det seneste år" i Danmark.

Og helt nye fødselstal fra Danmarks Statistik viser også et fald på 2,4 procent i fjerde kvartal 2020 i forhold til gennemsnittet de seneste tre år.

Men på landets fødeafdelinger forventer man på nuværende tidpsunkt ikke en stor nedgang i antallet af fødsler i 2021.

Derfor er det indtil videre svært at konkludere, om coronakrisen fører til færre fødsler i Danmark.

Formand forventer ikke et fald

Annemette Wildfang Lykkebo er en af dem, der ved mest om fødsler i Danmark.

Hun er ledende overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Sygehus Lillebælt i Kolding. Derudover er hun formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

- Vi forventer ikke et markant fald i antallet af fødsler i Danmark. Tværtimod, siger hun.

- På min fødeafdeling på Kolding Sygehus kan vi ud fra antallet af kvinder, der har været til nakkefoldsskanning, forvente en stigende fødselsrate. Hvis vores prognose frem til juli holder sig retvisende for hele 2021, kan vi i Kolding forvente en stigning i antal fødsler på 12 procent.

Stigningen kan dog ikke tilskrives coronakrisen, men særligt store fødeårgange, forklarer Annemette Wildfang Lykkebo.

- Antallet af fødedygtige kvinder er lige nu på et højt niveau, hvilket gør at vi med al sandsynlighed ikke kommer til at se et fald i antal fødsler, siger hun.

I Nordjylland kan man ikke berette om lige så opadgående kurver som i Kolding, men her forventes heller ikke et markant fald. Fødselstallet har været stabilt i 2019 og 2020, og forventningen er den samme i 2021.

Det siger Diana Kjærulff, som er kredsformand for Jordemoderforeningen i Nordjylland.

Også på landets største fødeafdelingen på Hvidovre Hospital ligger antallet af fødsler stabilt omkring 7.000 fødsler om året.

- Vi forventer ud fra antallet af graviditetsvisitationer på nuværende tidspunkt hverken markant færre eller markant flere fødsler i 2021, siger Charlotte Wilken-Jensen, som er ledende overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital.

Det samme billede ser man på de andre hospitaler i Region Hovedstaden.

Hos Danmarks Statistik tør man heller ikke på nuværende tidspunkt spå om færre fødsler på grund af coronakrisen.

- Der er jo en leveringstid på at få en lille nyfødt, der anslås til at være omkring de ni måneder, siger Dorthe Larsen, som er afdelingsleder

- Vi kender derfor ikke til tallene endnu. Så at drage en konklusionen om, at der bliver bragt færre børn til verden som konsekvens af den nuværende pandemi, er måske en smule forhastet.

Afdelingschef: ”De har sikkert ret”

Detektor har også talt med afdelingschefen på Rigshospitalets Fertilitetsklinik, Søren Ziebe, som udtaler sig til Kristeligt Dagblad.

Han understreger, at der er tale om et gæt.

- Mit gæt var baseret på tidligere tiders erfaringer efter henholdsvis olie- og finanskrisen, hvor arbejdsløshed og social usikkerhed var med til at påvirke antallet af graviditeter, siger han.

- Men hvis lægerne ude på hospitalerne sidder inde med indgående kendskab til de konkrete tal og prognoser, så har de sikkert ret.

Søren Ziebe mener dog, det er for tidligt at konkludere, om coronakrisen fører til flere eller færre børn i Danmark og resten af Europa:

- Det er en kompleks størrelse, hvor flere ting spiller ind. Så det kan vi ikke sige med sikkerhed sige endnu.

En ting er dog sikkert, påpeger Søren Ziebe:

- I og med Sundhedsstyrelsen lukkede alle fertilitetsklinikkerne i Danmark i en periode sidste forår grundet usikkerhed om coronas effekt, er der en række børn, der ikke bliver født i disse dage, og dermed har det jo haft en konsekvens for fødselstallet.

Hvad siger Kristeligt Dagblad?

Forsiden på Kristeligt Dagblad den 4. februar 2021.

Detektor har også præsenteret Kristeligt Dagblad for prognoserne fra de danske fødeafdelinger.

Avisens udlandsredaktør Kerrin Linde mener, at fødselstallene fra fjerde kvartal 2020 bekræfter historien, men hun skriver, at man "måske med fordel [kunne] have ringet til danske fødeklinikker":

- Men det ville have været præmaturt i forhold til, hvornår vi lukkede ned i Danmark, og dette er primært en europæisk vinklet historie, skriver hun og henviser til nye franske fødselstal fra januar og en spørgeskemaundersøgelse foretaget i Italien, Frankrig, Spanien og Storbritannien.

- Rubrikken kan rigtig nok opfattes som en stramning, fordi der ikke foreligger nogle konkrete overordnede tal endnu, men det hævder vi heller ikke i artiklen, at der gør.

- Tværtimod står der allerede i underrubrikken, at "der er udsigt til færre børnefødsler", skriver hun og henviser til erfaringerne fra finanskrisen i Danmark:

- De langsigtede demografiske konsekvenser i Danmark dokumenteres af Rockwool Fondens undersøgelse om, hvordan finanskrisen påvirkede fødselstallene.

Undersøgelsen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed konkluderer, at "sandsynligheden for at få første barn [faldt] med 15 procent i perioden fra 2008 til 2013".

Og selv otte år, efter krisen ramte, var sandsynlighede "ikke tilbage på førkriseniveauet".

Husk, at du også kan høre Detektor som podcast: