Detektor: Ford forsvarer hybridbiler mod klimakritik med tal, der 'ikke kan bruges' ifølge eksperter

- Det siger ingenting. Det er vildledende, siger professor.

Ford sendte selv deres pressemeddelelse til Detektor. Men selvom Ford i starten var ivrige for at tale om bilproducentens egen undersøgelse, så afviser Ford nu at stille op til interview og svare på spørgsmål. (Foto: © Emil Nielsen, Ford Motor Company)

En ny undersøgelse fra Ford tegner ifølge bilproducenten selv et “overraskende” billede af, hvor grønne plugin-hybridbiler er.

Det skriver Ford i en mail til Detektor og linker til en pressemeddelelse.

Her kan man blandt andet læse, at Fords kunder oplader deres hybridbiler 88 ud af 100 dage.

Pressemeddelelsen fra Ford kommer efter en undersøgelse fra Vejdirektoratet, som har fået flere partier til at kræve en genåbning af aftalen om milliardrabatter til hybridbilerne.

Undersøgelsen viser nemlig, at hybridbilerne udleder mere CO2, end man regnede med.

- I den forbindelse tænkte vi, at I kunne være interesserede i den seneste pressemeddelelse om vores kunders ladeadfærd, skriver Fords danske presseafdeling til Detektor.

Ifølge Ford viser deres egne tal “nogle andre resultater” end de tal fra Vejdirektoratet, “som har været omdiskuteret på det seneste.”

Da Detektor gennemgår Fords tal med en række eksperter, lyder konklusionen dog, at de ikke kan bruges til særlig meget.

- Tallene giver det indtryk, at det ser godt ud. Der er mange, der hopper på den, som så siger, at det ser rigtig godt og grønt ud. Men det siger ingenting. Det er vildledende, siger Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet.

Og selvom Ford i starten var ivrige for at tale om bilproducentens egen undersøgelse, så afviser Ford nu at stille op til interview og svare på spørgsmål.

Halvdelen på el

Ford skriver i pressemeddelelsen, at den mest solgte hybridbil, en Ford Kuga, kører næsten halvdelen af alle kørte kilometer på el.

Ford skriver også, at en Kuga er typegodkendt til at udlede 22 gram CO2 pr. kilometer.

Det er så meget CO2, bilen i gennemsnit udleder i en standardiseret laboratorietest.

Men ifølge Anders Fjendbo, Lektor på DTU's Afdeling for Transport, ligger den reelle klimabelastning noget højere i virkeligheden.

- Hvis man antager, at den kørsel, der er på benzin, udleder det samme som en almindelig benzin Kuga og dividerer det med to - det er sådan den groveste antagelse, vi kan lave - så når jeg frem til et tal på 75 gram CO2 pr. kilometer, siger han.

Hvis en bil skal betegnes som grøn, så må den ikke udlede mere end 50 gram CO2 pr. kilometer.

Det er den grænse, der er i fastsat i regeringens og støttepartiernes aftale om grøn omstilling af vejtransporten.

Men undersøgelsen af danske biler fra Vejdirektoratet viser, at de danske plugin-hybridbiler i gennemsnit udleder 97 gram CO2 pr. kilometer.

Anders Fjendbo vurderer, at den reelle CO2-udledning fra en Ford Kuga formentlig ligger tættere på de 97 gram fra Vejdirektoratets undersøgelse end de 75 gram CO2 fra hans egen grove beregning.

Den vurdering er Brian Vad Mathiesen, professor i energiforsyning ved Aalborg Universitet, enig i.

- Hvis man sammenholder Vejdirektoratets tal med det data, som fragmenteret bliver fremlagt fra Ford, så mener jeg ikke, der er noget bevis for, at Ford Kuga er væsentligt bedre end det, som Vejdirektoratet beskriver i deres materiale, siger han til Detektor.

Med 5.641 solgte biler er Ford Kuga den mest solgte plugin-hybrid bil i Danmark i 2021 (© Ford Motor Company)

Bliver opladet 88 ud af 100 dage

I mailen til Detektor skriver Ford, at “danskerne er vilde med at lade".

Det er også det, de har fremhævet i overskriften til deres pressemeddelelse, hvor de skriver:

-Kuga Plug-in Hybrid oplades 88 ud af 100 dage.

Men antallet af ladedage kan ifølge flere eksperter ikke i sig selv bruges til at sige noget om, hvorvidt bilen er grøn eller ej:

- Jeg ved ikke, hvad man kan bruge 88 ud af 100 til. Det er ikke en relevant information i forhold til, hvor meget CO2 der faktisk bliver udledt, siger Brian Vad Mathiesen.

Anders Fjendbo fra DTU ved heller ikke, hvad han skal bruge tallet til.

Han efterspørger informationer om, hvor meget bilejerne oplader pr. gang, før man kan bruge tallet til noget.

- Det er da godt, at folk sørger for at lade deres biler. Men vi ved ikke, hvor meget de lader pr. gang. Og så skulle vi igen lave nogle antagelser om, hvor langt bilerne så kører på det strøm, siger han til Detektor.

I gennemsnit 32 procent strøm tilbage

Ford skriver i pressemeddelelsen, at danskerne i gennemsnit sætter deres Kuga til opladning, når de har 32 procent strøm tilbage på batteriet.

Men heller ikke den information kan bruges til særlig meget, vurderer Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet.

- Man kan ikke sige noget ud fra, at der i snit er 32% strøm tilbage. Men de kunne jo bare fortælle os, hvor meget benzin der i gennemsnit bliver brugt pr. kørte kilometer. Det er bare det tal, vi gerne vil have, siger han.

Jeppe Juul, seniorrådgiver for Klima og Transport ved Rådet for Grøn Omstilling, efterlyser også reelle tal på, hvor meget benzin Ford Kuga bruger pr. kørte kilometer.

Uden at vide, hvor meget brændstof en Kuga bruger pr. kilometer, vurderer han ikke, at man kan lave en præcis udregning af, hvor meget CO2 bilerne udleder i virkeligheden.

- Lademønstre tegner et positivt billede. Men det handler bare om, hvilke kilometer der bliver kørt på strøm, og hvilke der bliver kørt på benzin. Så vi skal altså have de rigtige forbrugstal, siger Jeppe Juul.

Sparer potentielt 1.690 kg CO2

Der er dog en del af pressemeddelelsen, hvor Ford præsenterer Kugaens mulige CO2-besparelse:

- De danske Kuga plug-in Hybrid ejere har i gennemsnit kørt mere end 14.300 kilometer om året, og dermed kan den potentielle udledning reduceres med 1.690 kg færre CO2 sammenlignet med samme distance i en konventionel Kuga 1,5 liters EcoBoost benzinmodel.

Detektor har bedt Ford om beregningen bag CO2-besparelsen.

Ford skriver i en mail til Detektor, at beregningen er foretaget ud fra typegodkendelsestallene, altså den mængde CO2 som bilerne er målt til at udlede i en laboratorietest.

Ford skriver, at det er “tydeligt fremhævet i pressemeddelelsen," hvordan de er nået frem til CO2-besparelsen på 1.690 kg.

I pressemeddelelsen står den “tydeligt” fremhævede pointe i en fodnote, hvor læseren bliver præsenteret for beregningen sådan her:

- Kuga Plug-in Hybrid homologeret CO2 -emission 22 g/km WLTP og homologeret brændstofeffektivitet 64 km/l km WLTP.

Ford skriver desuden, at det skal ses som en “illustration af en potentiel CO2-besparelse”, og “ikke en udregning fra den virkelige verden.

Problemet med at bruge typegodkendelser på den måde til udregninger er ifølge Jeppe Juul, at de er “fejlagtige”.

- Det er flere gange påvist, at de virkelige tal er to til fire gange højere, end de her typegodkendelses tal. Selvom vi bliver nødt til at bruge de her tal i mange sammenhænge, så giver det virkelig ingen mening i forhold til plugin-hybrid, siger han.

“Ikke nogen tal, der kan bruges”

Til trods for de mange tal i pressemeddelelsen er det ifølge de eksperter, Detektor har talt med, ikke tilstrækkeligt til at konkludere, at bilen er grøn.

- Hvis vi kigger på pressemeddelelsen, så er der ikke nogen tal, der kan bruges til at sige noget om, hvor meget CO2 bilerne faktisk udleder.

- Man kan ikke konkludere ud fra det, hvor meget CO2, de faktisk bruger. Og det er jo det, vi er interesseret i, siger Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet.

Han bakkes op af både Jeppe Juul fra Rådet for Grøn Omstilling og Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet, der begge har svært ved at forstå, hvorfor bilproducenter ikke fremlægger virkelige tal.

- Det er en sjov formulering at sige, at ens pressemeddelelse viser noget andet end Vejdirektoratet. Det gør de ikke. Derfor synes jeg egentlig, at det er underligt at sige, vores materiale viser noget andet, istedet for at vise at en Ford Kuga er så grøn, som man prøver at insinuere, siger Brian Vad Mathiesen.

Detektor har bedt Ford om det faktiske brændstofforbrug pr. kilometer for en Kuga plugin-hybrid. De skriver, at det ikke er et tal, de har eller kan skaffe.

- Vi har kigget på dataene for pressemeddelelsen fra vores Analytics-site, og det indeholder ikke oplysninger om det virkelige forbrug af hvert køretøj, uanset om det kører på ren elektrisk, hybridtilstand eller rent brændstof.

Du kan høre hele Detektors podcast her.