Detektor: Forskere afviser Naturfredningsforenings skræmmebillede om et dødt hav  

- Påstanden om et tomt hav er nonsens, siger havekspert.

Torsken i Østersøen er flere steder presset, men forskere afviser, at den er tæt på at uddø. (Foto: © Jens nøRgaard Larsen, Scanpix)

Socialdemokratiet "faldt totalt gennem deres eget grønne net", da regeringspartiet i forrige uge sagde ja til en ny aftale i EU om, hvor mange fisk der må fanges op af Østersøen næste år.

Sådan lød det fra Danmarks Naturfredningsforening, der var skuffet over aftalen, som fiskeriminister Mogens Jensen (S) var med til at indgå.

Aftalen betyder, at erhvervsfiskere må fiske markant færre torsk og sild i 2020 sammenlignet med 2019.

Men ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der behov for at sætte kvoterne endnu lavere. Vi er nemlig tæt på at efterlade et dødt hav til de kommende generationer, lyder det fra foreningen.

Detektor har undersøgt, om det står så slemt til under havoverfladen i Østersøen.

Det påstår Dansk Naturfredningsforening

Maria Gjerding har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten og har siden 2018 været præsident for Danmarks Naturfredningsforening. (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

Dagen efter EU-aftalen om fiskekvoter for 2020 faldt på plads, var præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding, i P1 Morgen.

Her forklarede hun, hvorfor Danmarks Naturfredningsforening er skuffet over, at Mogens Jensen og de andre fiskeriministre i EU ikke har sikret endnu mindre fangst af flere fiskearter i Østersøen i 2020.

Undervejs i programmet sagde Maria Gjerding:

- Nu er der jo et internationalt panel af forskere, der kigger på fiskebestande og som rådgiver kommissionen, og de siger entydigt: bestandene i Østersøen er tæt på kollaps. Vi er tæt på at efterlade et dødt hav til dem, der kommer efter os.

Panelet af forskere, som Maria Gjerding henviser til, hedder Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Rådet råder rigtig nok EU-kommissionen, men derfra hopper faktakæden af.

Det har Detektor fundet ud af

I 2020 må erhvervsfiskere fange 60 procent færre torsk i den vestlige del af Østersøen og 92 procent færre torsk i den østlige del af Østersøen sammenlignet med 2019. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Detektor har taget fat i en række medlemmer af Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, for at høre, om Maria Gjerdings påstand i P1 Morgen er korrekt.

Vi har talt med fire medlemmer, og de afviser alle, at ICES har sagt eller mener, at fiskebestandene i Østersøen er "tæt på kollaps", og at "vi er tæt på at efterlade et dødt hav til dem, der kommer efter os".

Du kan læse, hvad de fire medlemmer siger her:

 1. 1

  - Rådgivningen fra ICES har ikke benyttet ordet kollaps i beskrivelsen af bestandsituationen for torsk i Østersøen. ICES beskriver heller ikke, at vi er tæt på at efterlade et dødt hav. Sådan lyder det fra Morten Vinther, der er seniorrådgiver ved DTU Aqua og medlem af den rådgivende forsamling i ICES. Han har været med til at udforme og godkende den rådgivning, der er givet fra ICES til EU-Kommissionen om fiskekvoter.

 2. 2

  - I ICES’ rådgivning benyttes ikke ord som ’kollaps’ eller ’dødt hav. Sådan siger Jesper Boje, seniorforsker Ved DTU Aqua og observatør i ICES.

 3. 3

  - Hvis man fisker for meget, kan man tømme havet. Det er der ingen, der er uenige i. Men især i Østersøen er der ingen indikationer på, at de fleste af vores bestande er på randen af kollaps – det er den anden vej rundt. Fiskeri forårsager ingen Armageddon i Østersøen lige nu at dømme ud fra ICES’ vurdering af bestandene. Sådan siger Massimiliano Cardinale, lektor ved Sveriges Lantbruksuniversitet og medlem af ICES Rådgivende Komité for Sverige.

 4. 4

  Christopher Zimmermann, medlem af ICES’ Rådgivende Komité for Tyskland og direktør for Thünen Institute of the Baltic Sea siger, at den europæiske ål er den eneste ud af de 15 arter, der fiskes kommercielt i Østersøen, som man lige nu er bekymret for vil uddø inden for de næste årtier. Derudover siger han: For alle andre arter kan vi ikke drive dem i nærheden af udryddelse. Jeg er ked af at sige det, men påstanden om et tomt hav er nonsens."

Detektor har også talt Peter Grønkjær, der er lektor i marinbiologi på Aarhus Universitet. Han er ikke medlem af ICES, men har forsket i fisk og fiskeri i Østersøen de seneste 20 år.

Han vurderer, at den netop indgåede aftale i EU’s Ministerråd om næste års fiskekvoter i Østersøen ikke øger risikoen for, at fiskebestande kollapser - tværtimod:

- Jeg vil sige, vi er ret langt fra det, og vi bevæger os længere fra det. Det man har gjort her (med aftalen red.) er tæt på at være det modsatte. Det er et meget kraftigt skridt i retning af at sikre, at vi ikke efterlader et dødt hav. Det er en meget stor håndsrækning til fiskebestandene på bekostning af de fangstmuligheder, fiskerne har, siger Peter Grønkjær.

Eksperterne vurderer altså, at der ikke er belæg for, at “bestandene i Østersøen er tæt på kollaps, og at vi er tæt på at efterlade et dødt hav til dem, der kommer efter os.”

Når det er sagt, er nogle af bestandene i Østersøen i en dårlig tilstand. Det gælder særligt torsk i den østlige del af Østersøen og sild i den vestlige del af Østersøen. Derudover er den europæiske ål meget trængt.

Christopher Zimmermann fra ICES forklarer, at den europæiske ål og torsken i nogle områder i Østersøen kan betragtes som kollapset i videnskabelig forstand. Men “kollaps” betyder ikke, at en art er i risiko for at blive udryddet og efterlade et dødt hav, forklarer han.

- Når vi forskere taler om kollaps, betyder det, at en bestand ikke kan blive fisket bæredygtigt i en længere periode. Det betyder på ingen måde, at den vil blive udryddet, siger Christopher Zimmermann.

Inden forhandlingerne blandt EU’s fiskeriministre om fiskekvoter i Østersøen for 2020, havde EU-Kommissionen på baggrund af råd fra ICES anbefalet, hvor meget fiskekvoterne skulle reduceres med.

Fiskeriministrene endte med at reducere mindre, end Kommissionen havde lagt op til for at tage hensyn til fiskerne i Østersøen. Et faktum blandt andre Danmarks Naturfredningsforening har kritiseret.

Men selvom kvoterne ikke blev reduceret lige så meget, som ICES og EU-Kommissionen havde anbefalet, mener Christopher Zimmermann fra ICES, at aftalen vil forbedre situationen for både torsk og sild i Østersøen.

- De (ministrene for fiskeri red.) har ikke fulgt anbefalingen til punkt og prikke, men det er inden for usikkerhedsmarginen af vores vurdering, siger han.

Det bakkes op af lektor Peter Grønkjær, der kalder forskellen “marginal”.

Hvad siger Danmarks Naturfredningsforening nu?

Detektor ville gerne have spurgt Maria Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, hvorfor hun påstår, at ICES siger, at vi er tæt på at efterlade et dødt hav til dem, der kommer efter os. Og hvad hun siger til, at medlemmer af ICES afviser, at ICES skulle have sagt det.

Men Maria Gjerding har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet har Detektor stillet en række spørgsmål, og vi har modtaget et skriftligt svar på nogen af spørgsmålene.

Af svaret fremgår det, at Maria Gjerding mener, at Detektor har plukket et citat fra P1 Morgen ud af en større kontekst.

Men Maria Gjerding har ikke svaret på, om hun er uenig i, at man som lytter af P1 Morgen får den opfattelse, at ICES taler om kollaps af alle bestande i Østersøen, og at vi er tæt på at efterlade et dødt hav til de kommende generationer.

I stedet skriver hun:

- Når man læser rapporterne fra forskerne er det dyster læsning, hvor økosystemet i Østersøen er under pres, og flere bestande er i voldsom tilbagegang. Det er en veldokumenteret bekymring, jeg giver udtryk for. Man kunne givetvist have valgt et andet billedsprog - men pointen er stadig fuldstændig den samme.

- Den danske regering har afveget fra den videnskabelige anbefaling og er lykkedes med at hæve fiskekvoterne for vestlig sild og østlig torsk – stik imod anbefalingerne fra havforskere.

Du kan høre historien om fiskekvoter i Detektors podcast: