Detektor: Forslag om ny voldtægtslov omtales 'lodret fejlagtigt', siger professor

Alternativet, Kvinfo og DR har udlagt forslaget forkert, siger flere professorer.

Regeringen er i gang med at udforme en ny voldtægtslov på baggrund af en betænkning fra Straffelovrådet. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Reaktionerne på Straffelovrådets forslag til en ny voldtægtslov har været mange.

På Twitter delte Alternativet eksempelvis en påstand om, at forslaget som udgangspunkt vil give folk ret til en anden persons krop, 'medmindre de har sagt nej'.

Kvinfo advarede 'mod forslaget, fordi hverken en forudgående flirt, et venskab eller en bestemt påklædning er samtykke til samleje'.

Og i P1 Debat forklarede værten, at forslaget giver en mand lov til at have sex med en kvinde, selvom hun forholder sig helt passivt under samlejet og ikke aktivt har udtrykt et ønske om at have sex.

Så længe der ikke er sket noget ubehageligt mellem manden og kvinden, og de er gået hjem sammen efter en bytur og frivilligt har taget tøjet af og lagt sig i samme seng, vil det være et frivlligt samleje, lød det i radioprogrammet.

Men både Alternativet, Kvinfo og P1 Debat udlagde forslaget til en ny voldtægtslov forkert, siger flere eksperter til Detektor.

- De gengivne udlægninger af forslaget er lodret fejlagtige, siger professor i strafferet fra København Universitet Jørn Vestergaard.

- Man kan enten sige, at det er forkert eller temmelig upræcist, siger professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

Alternativet har slettet sit opslag på Twitter efter Detektors henvendelse. Kvinfo vil rette sin hjemmeside.

Man behøver ikke sige nej

Alternativets tweet er 'nærmest absurd' og 'lodret fejlagtigt', siger professorer.

Alternativet og Kvinfo kritiserer Straffelovrådets forslag til en ny voldtægtslov for ikke at gå langt nok.

Straffelovrådets forslag går ud på, at et samleje skal være frivilligt ud fra en 'helhedsbedømmelse', hvor man tager højde for blandt andet optakten til samlejet og parternes relation.

Alternativet og Kvinfo vil hellere have en voldtægtslov, der kræver et mundtligt eller fysisk samtykke ved samlejets start.

Det er rigtigt, at der er forskel på, om en ny lov kræver frivillighed eller samtykke. Men Alternativet overdrev forskellen på Twitter, siger eksperter til Detektor.

Alternativet delte en påstand om, at man som udgangspunkt skal have sagt 'nej', hvis det skal være en voldtægt efter Straffelovrådets nye forslag.

- Derfor insisterer vi på samtykke fremfor frivillighed, skrev partiet på Twitter.

Men det passer ikke, at rådets forslag som udgangspunkt kræver, at man siger 'nej'.

- Alternativets udlægning er ikke retvisende. Og det er nærmest absurd at hævde, at Straffelovrådets forslag som udgangspunkt giver andre ret til ens krop, siger professor i strafferet på Aarhus Universitet Lasse Lund Madsen.

Straffelovrådets forslag vil faktisk kriminalisere visse tilfælde, hvor for eksempel en kvinde 'fryser' og forholder sig helt passivt under et samleje.

Det afhænger af, om optakten til samlejet har været seksuelt betonet. Hvis ikke optakten har været seksuelt betonet, kan der være tale om voldtægt. Også selvom kvinden forholdt sig passivt og ikke sagde 'nej'.

Derudover skal man også se på parternes relation og de omstændigheder, samlejet er foregået under. For eksempel om samlejet foregik et 'intimiderende' sted som en baggård eller et offentligt toilet.

Det kan også spille ind, om der har været flere personer til stede, og om nogen filmede samlejet uden aftale.

- Den anden parts tavshed eller passivitet vil således her ikke være tilstrækkeligt som udtryk for frivillighed (…) Under disse omstændigheder vil passivitet kunne være udtryk for frygt og ikke for frivillighed, skriver rådet i sit forslag.

Optakt skal være seksuelt betonet

I radioprogrammet P1 Debat kom vært Rasmus Mark Pedersen i sidste uge med et eksempel på en mand, der har sex med en helt passiv kvinde.

Det ville ifølge radioværten ikke blive straffet med Straffelovrådets forslag til en ny lov.

Eksemplet lød sådan her i radioen:

'En kvinde og en mand går sammen hjem efter en bytur. Begge tager frivilligt tøjet af og lægger sig i samme seng. Herefter indleder manden et samleje, uden at der på noget tidspunkt er foregået noget ubehageligt mellem dem. Kvinden forholder sig helt passivt under selve samlejet og har ikke aktivt udtrykt et ønske om at have sex.'

- Den her situation ville faktisk ikke blive straffet, sagde værten på P1 Debat.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, var gæst i programmet. Og han bakkede op om radioværtens udlægning af Straffelovrådets forslag.

- Det er rigtig godt at være præcis her. Og jeg synes, du har ret i din udlægning af betænkningen, sagde han.

En anden gæst i radioprogrammet var professor i strafferet på Københavns Universitet Trine Baumbach.

Hun er en del af Straffelovrådet, men udgør et mindretal. Hun foreslår som det eneste medlem en egentlig samtykkelov.

Også hun gav radioværten ret i, at eksemplet med den passive kvinde ikke vil være en voldtægt, hvis man indfører en voldtægtslov baseret på frivillighed.

- Jeg er helt enig i din udlægning af betænkningen. Det er det, flertallet skriver, sagde professor Trine Baumbach i P1 Debat.

Det tænkte eksempel er taget fra rådets egen beskrivelse af deres forslag. Problemet er, at den sidste halvdel af eksemplet ikke kom med i radioen: Optakten til samlejet skal være seksuelt betonet.

Det skriver rådet som en betingelse i eksemplet med manden og kvinden, der går hjem sammen:

- Må optakten til samlejet ud fra en konkret bedømmelse af parternes kommunikation, berøringer mv. karakteriseres som seksuelt betonet, og må begge parter anses for at have deltaget frivilligt heri, må også samlejet som udgangspunkt anses for frivilligt, skriver rådet.

Optakten til samlejet skal altså have været seksuelt betonet. Ellers kan samlejet i nogle tilfælde betragtes som ufrivilligt - altså en voldtægt - når kvinden er helt passiv.

Det er uklart, hvad en 'seksuelt betonet optakt til samlejet' helt præcist er. Og rådet har over for Detektor afvist at uddybe det.

Ifølge professor i strafferet Lasse Lund Madsen er det vanskeligt at sige, hvornår der ville være tale om en voldtægt i eksemplet fra P1 Debat:

- Det er uhyre vanskeligt at sætte seksuelle relationer og det seksuelle sprog med alle dets variationsmuligheder, nuancer og undertiden subtile indforståethed på lovmæssig formel. Det fine ved Straffelovrådets forslag er, at der lægges op til en fleksibel og situationsbestemt vurdering, siger han.

- I praksis vil der blive tale om en konkret helhedsbedømmelse af alle relevante omstændigheder i situationen og forløbet op til. Hvis ligeværdige parter kysser hinanden, foretager intime berøringer og tager tøjet af hinanden, kan den ene part nok som udgangspunkt tillade sig at formode, at der nu er lagt op til sex.

Flirt er ikke nok

Kvinfo advarede på sin hjemmeside mod forslaget fra rådet, 'fordi hverken en forudgående flirt, et venskab eller en bestemt påklædning er samtykke til samleje'.

Men det er også en misvisende udlægning af rådets forslag.

- Hverken forudgående flirt, et venskab eller en påklædning medfører, at et efterfølgende samleje betragtes som frivilligt. Så det er en forkert kritik, siger professor Sten Schaumburg-Müller.

En flirt i byen giver altså ikke en mand lov til at have sex med en kvinde, der forholder sig helt passivt, som Kvinfo giver indtryk af.

Det skriver Straffelovrådet også selv:

- Flirtende adfærd på et tidspunkt forud for samlejet eller det forhold, at den ene part går med den anden part hjem, kan ikke i sig selv karakteriseres som en seksuelt betonet optakt til samleje (…) eller føre til, at et samleje skal anses for frivilligt, skriver Straffelovrådet.

Derfor var Kvinfos advarsel 'alt for firkantet', siger professor i strafferet Lasse Lund Madsen.

- Når man med stor sikkerhed kan kalde udsagnet forkert, er det, fordi betænkningen netop specifikt angiver, at flirt ikke i sig selv er et udtryk for frivillighed, siger professor Lasse Lund Madsen.

Spørgsmålet er dog, hvad der egentligt kan betragtes som en seksuelt betonet optakt til et samleje.

Detektor har gentagne gange spurgt flere af Straffelovrådets medlemmer, herunder formand Thomas Rørdam. Men ingen af dem vil uddybe.

Straffelovrådets medlemmer skriver ellers selv i deres forslag, at det er væsentligt, 'at kriminaliseringen af voldtægt er så klar som mulig, så borgerne kan indrette sig efter den'.

Hvad siger Alternativet, Kvinfo og P1 Debat?

Alternativet har slettet sit opslag på Twitter efter Detektors henvendelse.

- Det var en fejl at retweete det tweet, og det er derfor slettet, skriver partiets presseansvarlige, Rune Langhoff.

Kvinfo vil efter Detektors henvendelse rette teksten på sin hjemmeside, skriver Kvinfos presseansasvarlige, Mai Rasmussen.

Og så er der eksemplet i P1 Debat.

Professor og gæst i programmet Trine Baumbach er enig i, at hele eksemplet fra Straffelovrådets forslag skulle være læst op for at give et korrekt billede.

- Jeg kender eksemplet ud og ind fra vores arbejde i Straffelovrådet, og jeg lagde ikke mærke til, at værten manglede at læse en del af det op, siger Trine Baumbach og henviser til den del, der understreger, at optakten til samlejet skal være seksuelt betonet.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, mener ikke, det væsentlige er, hvordan forslaget om en ny voldtægtslov helt præcist blev udlagt i radioen.

- Det mest interessante er vel, uanset fortolkning, at jeg mener, at situationen bør være strafbar, med mindre de samtykker, skriver Jeppe Bruus til Detektor.

Radioværten på P1 Debat, Rasmus Mark Pedersen, mener, problemet er, at flertallet i Straffelovrådet er for ukonkrete.

Han troede, man kunne konkludere, at en optakt til et samleje er tilstrækkeligt seksuelt betonet, alene fordi en kvinde og en mand frivilligt tager tøjet af og lægger sig i samme seng.

- Hele problemet er jo, at Straffelovrådets flertal er så ukonkrete i forhold til, hvad en seksuelt betonet optakt er. Så min opfordring til dem er: Stil op. Forklar jer. Det nytter ikke noget for den offentlige debat, at vi ikke forstår, hvad der menes med det her eksempel, siger journalist Rasmus Mark Pedersen.

Detektor har ikke kunnet få en kommentar fra Straffelovrådets flertal trods gentagne henvendelser til flere at rådets medlemmer. Herunder rådets formand, højesteretspræsident Thomas Rørdam.