Detektor: Forudsigelser om Den store Udskiftning er 'noget værre vrøvl'

Udtrykket 'Den store Udskiftning' vinder indpas i den danske debat. Men etniske danskere er ikke i mindretal omkring 2040.

Pia Kjærsgaard (th.) og Rasmus Paludan (tv.) er to af de politikere, der har brugt udtrykket 'udskiftning' som et billede på, hvad de mener, der kommer til at ske henad vejen, efterhånden som antallet af muslimer - efter deres vurdering - vil stige. Her til en af valgdebatterne under valgkampen 2019.

Den etnisk danske befolkning er ved at blive erstattet af muslimske indvandrere og deres efterkommere.

Sådan har det igen og igen lydt fra Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan i hans populære videoer på Youtube. Under valget satte han endda årstal på, hvornår etniske danskere vil nærme sig et mindretal i Danmark: omkring 2040.

Det gjorde Rasmus Paludan for eksempel i en partilederrunde på DR1, hvor han advarede mod det, han kalder "Den store Udskiftning". Og det begreb er han ikke den eneste, der benytter sig af.

Påstanden om et muslimsk flertal i Danmark omkring 2040 er dog "noget værre vrøvl", siger demografieksperter til Detektor. Rasmus Paludan fastholder sit udsagn.

– Jeg sagde, at vi danskere "nærmer" os at være en minoritet i 2040. Det er et faktum! For det nærmer vi os hver eneste dag. Både i 2040 og i 2019, lyder det fra Rasmus Paludan, som svarer på kritikken sidst i artiklen.

Hvad er 'Den store Udskiftning'?

Rasmus Paludan er som nævnt ikke den eneste, der taler om en stor udskiftning af den danske befolkning.

Også Folketingets afgående formand, Pia Kjærsgaard (DF), har i et tweet brugt udtrykket som reaktionhistorien om, at muslimske trossamfund anbefalede folk at stemme rødt til folketingsvalget.

Hun taler om en "udskiftning af det danske folk" og undlader at sætte konkret årstal på. Næsten samme formulering bruger Dansk Folkeparties gruppeformand Peter Skaarup i et interview med Den Korte Avis, hvor han advarer mod en "udskiftning af den danske befolkning med folk fra Mellemøsten".

Peter Skaarup (DF) siger til Detektor, at han bruger udtrykket "udskiftning", fordi der i dag er forholdvis flere udlændinge i Danmark, end da han gik i gymnasiet.

– Det er klart, at når det fører med sig, at der også kommer mange, der skal have statsborgerskab, så kan man godt tale om, at man stille og roligt er ved at udskifte den danske befolkning, siger han til Detektor.

Debattør og historiker Morten Uhrskov Jensen har også skrevet om "den store udskiftning af det danske folk" i en blog på Jyllands-Posten. Han blev opmærksom på udtrykket, da han læste en artikel i Weekendavisen sidste år om den franske forfatter Renaud Camus.

– For mig handler det ikke om muslimer. Jeg taler om ikke-vestlige indvandrere, hvis andel vokser i forhold til danskere. Man kan altid diskutere, om udtrykket er præcist nok, men jeg mener, at udviklingen går i den forkerte retning, siger Morten Uhrskov til Detektor.

Også den indvandrerkritiske ungdomsbevægelse Generation Identitær, som ønsker at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere, kalder den store udskiftning "en realitet".

Ifølge Lene Kühle, som er professor i religionsvidenskab på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, kan der være flere inspirationskilder til udtrykket (se faktaboks). Særligt førnævnte Renaud Camus' bog fra 2012 med titlen Le Grand Remplacement ("Den store udskiftning") har dog været med til at popularisere begrebet.

– Bogen Le Grand Remplacement handler om, hvordan det europæiske folk i løbet af nogle generationer vil komme i mindretal på grund af masseindvandring. Camus hævder, at andelen af muslimske indvandrere og deres efterkommere vil vokse og vokse for til sidst at udgøre majoriteten af den europæiske befolkning, siger Lene Kühle.

Ifølge Lene Kühle er det "relativt nyt", at begrebet i dag bliver brugt i den hjemlige debat. Udbredelsen af vendingen betyder, at udsigten til et muslimsk flertal fremstår "som et mere realistisk scenarie", vurderer hun.

– Hvis man tror, at der er ved at ske en stor udskiftning, så er det lige meget, hvad tallene viser. Så vil man hævde, at tallene er misvisende, og at de ikke repræsenterer den virkelighed, man selv oplever, siger professor Lene Kühle.

Dermed er vi tilbage ved Stram Kurs-leder Rasmus Paludan, der som nævnt mener, at den store udskiftning er lige om hjørnet.

Oplysningen optræder eksempelvis i flere af Stram Kurs' YouTube-videoer, hvor Rasmus Paludan hævder, at "inden for ganske få årtier er danskerne minoritet i Danmark". Og i en af DR's partilederrunder under valget udråbte han år 2040 til det tidspunkt, hvor et muslimsk flertal vil være tæt på.

– Når Lars Løkke taler om 2040, som om det er et tidspunkt, hvor vi kan genoverveje pensionsalderen, så har han slet ikke forstået, hvad der sker omkring ham. For på det tidspunkt, hvis den her udvikling fortsætter, så nærmer danskerne sig at være en minoritet i deres eget land, sagde Rasmus Paludan og henviste til, at "muslimer i Danmark, som ikke hører hjemme her, gifter sig meget tidligt og får rigtig mange børn".

Kræver 200.000 flere muslimer hvert år

Lad os først se på, hvad der egentlig skal til for, at Rasmus Paludans forudsigelse bliver til virkelighed.

Som vi tidligere har skrevet om her, findes der ingen officielle tal på, hvor mange muslimer der bor i Danmark i dag. Det bedste bud ligger dog omkring 320.000, hvis man spørger Brian Arly Jacobsen, som er religionsforsker på Københavns Universitet. Han har i flere år lavet beregninger på de tilgængelige data.

Detektor har derfor bedt Brian Arly Jacobsen regne på, hvor stor en stigning i antallet af muslimer, der skal til, de kommende år, hvis der er i 2040 skal være flere muslimer i Danmark end etniske danskere.

Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning vil der i 2040 være cirka 5.115.000 borgere i Danmark med dansk oprindelse, og derudover godt 1,1 million indvandrere og efterkommere fra både vestlige og ikke-vestlige lande i Danmark.

Som grafen viser, kræver det en stigning i antallet af muslimer af hidtil usete dimensioner:

Scenariet ovenfor bekriver ifølge Brian Arly Jacobsen en udvikling, som ikke er set før i Danmarks eller Europas historie: Hvert eneste år frem mod 2040 skal der komme mere end 200.000 flere muslimer i Danmark.

– Vi taler om meget dramatiske forandringer, og jeg kan ikke se, hvordan det realistisk set skulle kunne ske. Indenfor forskningen har man ikke tidligere set den type af demografisk udvikling i Europa, siger han.

Henrik Toft Jensen, der er lektor emeritus og demografiforsker ved Roskilde Universitet, mener heller ikke, at det på nogen måde er realistisk, at Rasmus Paludans forudsigelse bliver til virkelighed.

– Det kan kort og godt ikke lade sig gøre, at der inden for ganske få årtier vil være flere muslimer i Danmark end etniske danskere. Selv hvis alle danske kvinder faldt om og døde i morgen, så der ikke blev født flere etnisk danske børn, ville det stadig ikke være nok, siger han.

Brian Arly Jacobsen forklarer, at det vil kræve en række dramatiske og urealistiske demografiske ændringer, før sådan en udvikling ville finde sted. Det gælder blandt andet fødselsraten, som ifølge Danmarks Statistik er højere for ikke-vestlige indvandrere, men "er faldet kraftigt i løbet af de seneste 20 år" (s. 25).

– For det første skulle muslimer føde mange flere børn, end de gør i dag. Og det er der ikke noget, der tyder på. Vi kan jo se, at fødselsraten er nedadgående for de grupper, hvor der er mange muslimer iblandt. Fødselsraten skulle altså pludselig vende til noget dramatisk andet, end det vi ser i dag, og det er urealistisk, siger han.

Udover fødselsraten, der skal stige voldsomt blandt muslimer, så skal også dødsraten ændre sig markant.

– Men det er der heller ikke noget, der tyder på. Forskningen viser, at de befolkningsgrupper, hvor der er mange muslimer iblandt, faktisk lever kortere end etniske danskere, forklarer Brian Arly Jacobsen, der heller ikke mener, at udviklingen kan ske gennem øget indvandring fra muslimske lande.

– Der er jo ikke politisk flertal i hverken Danmark eller i Europa for at åbne op for indvandring fra Mellemøsten eller Nordafrika, hvor muslimer er højt repræsenteret, siger han.

Forskerne kan ikke se tegn, der tyder på, at Rasmus Paludan har ret i, at der inden for ganske få årtier vil være flere muslimer i Danmark end etniske danskere, og Henrik Toft Jensen mener derfor, at der er tale om "noget værre vrøvl".

En lille fordobling mere realistisk

Det leder os frem til: Hvis et muslimsk flertal i 2040 er urealistisk, hvor peger udviklingen så hen?

Detektor har bedt Brian Arly Jacobsen lave et skøn over den forventede udvikling i antallet af muslimer frem mod 2040. Det har han gjort ved at kigge på den gennemsnitlige stigning de seneste år.

Følger udviklingen tendensen fra de seneste fem år, hvor der er kommet relativt mange flere muslimer til Danmark (blandt andet på grundt af krigen i Syrien), vil der være omkring 613.000 muslimer, hvilket svarer til cirka ti procent af den danske befolkning i 2040. Samme år vil der, ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, være godt 1,1 milioner indvandrere og efterkommere i alt fra både vestlige og ikke-vestlige lande i Danmark.

Følger udviklingen istedet de seneste 30 års tendens, så ender antallet af muslimer tættere på 530.000 i 2040. I grafikken herunder er antallet af muslimer fremskrevet med den gennemsnitlige stigning i de seneste to, fem, ti og 30 år.

Fremskrivningerne er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed, men alle fire scenarier ligger meget langt fra Rasmus Paludans udsagn om, at der om få årtier vil være et flertal af muslimer i Danmark.

Hvad siger Rasmus Paludan til kritikken?

(Foto: © CLAUS BJOERN LARSEN, Scanpix)

Rasmus Paludan har ikke ønsket at stille op til et interview med Detektor. Han har i stedet sendt en skriftlig kommentar, hvor han starter med at lange ud efter Danmarks Radio.

DR, og i særdeleshed Detektor, er kendt som en danskhadende løgneproducent, der lyver over for de danskere, der tvinges til at finansiere statspropagandaen over licensen, skriver han og henviser først til et andet faktatjek, Detektor lavede under valgkampen.

– Blandt andet har Detektor bildt seerne ind, at jeg har afbrændt koranen, hvilket jeg aldrig har gjort. Nu lyver Detektor igen og påstår, at jeg i den indledende partilederrunde har sagt, at danskerne er "tæt på" at være en minoritet i 2040. Det er løgn! Jeg sagde, at vi danskere "nærmer" os at være en minoritet i 2040. Det er et faktum! For det nærmer vi os hver eneste dag. Både i 2040 og i 2019. Jeg har ikke sagt, at muslimer udgør et flertal i 2040, skriver han videre og afslutter sin mail med at kalde estimatet for muslimer "urealistisk lavt".

– Der eksisterer ingen opgørelse over antallet af muslimer i Danmark, skriver Rasmus Paludan.

– Alle estimater er gæt. Hvis antallet af muslimer i Danmark rent faktisk er så urealistisk lavt som 320.000, så er problemet desto større og langt mere alvorligt end hidtil antaget, idet man så kun kan frygte, hvordan situationen ser ud, når der en dag er en halv eller en hel million muslimer i landet. Den dag kommer meget snart, hvis vi ikke standser udviklingen og påbegynder massive hjemsendelser.