Detektor: Grænsekontrollen har kostet mindst en milliard

Nye oplysninger afslører, at udgifterne er fire gange højere end antaget.

(Foto: Claus Fisker © Scanpix)

275 millioner kroner.

Så meget har grænsekontrollen kostet, siden den blev indført ved de danske grænser i januar 2016. I hvert fald hvis man skal tro blandt andre TV 2 og DR.

Og det er ikke kun medierne, der har nævnt tallet. Også Kristian Thulesen Dahl (DF) har brugt beløbet – dog en anelse rundet op – da han mødte Morten Østergaard (R) til debat i Tøndervalgkampens tredje dag.

– Så står Morten [Østergaard] og taler om, at det er sørme da dyrt med 280 millioner kroner i den tid, vi har haft grænsekontrollen. Selvfølgelig er det ikke det. Det er alle pengene værd, sagde Thulesen Dahl.

Men i virkeligheden løber udgifterne til grænsekontrollen op i mere end en milliard kroner – altså fire gange så meget. Det viser nye tal, som Detektor er kommet i besiddelse af.

Et mangelfuldt regnestykke

(Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

Lad os starte med at skrue tiden tilbage til september 2017. Dengang kunne justitsminister Søren Pape Poulsen (C) i et svar til Folketinget fortælle, at grænsekontrollen allerede på det tidspunkt havde kostet 275 millioner kroner.

– De direkte udgifter til grænsekontrol for perioden 4. januar 2016 til og med august 2017 udgør omkring 275 millioner kroner, lød det dengang i svaret, som var indhentet fra Rigspolitiet.

Men godt halvandet år senere fik DRet nyt svar fra Rigspolitiet. Og heri blev udgifterne stadig opgjort til i alt 275 millioner kroner – men nu for tre års grænsekontrol.

– 275 millioner kroner har politiet brugt fra 4/1 2016 til 31/12 2018, lyder det i artiklen.

Hvordan hænger det mon sammen?

Forklaringen er egentlig ret simpel: I det nye svar ser Rigspolitiet nemlig bort fra de udgifter, som Hjemmeværnet og Forsvaret har haft til grænsebevogtning. Og de har i dag overtaget en stor del af opgaverne fra politiet.

Derudover regner Rigspolitiet kun drift og overarbejdsbetaling med og ikke selve lønudgifterne til de betjente, der står ved grænsen.

Alt i alt betyder det, at den reelle udgift er væsentligt større end 275 millioner kroner.

Politiets udgifter nærmer sig en milliard

For politiets vedkommende løber de samlede udgifter i perioden 2016-2018 op i 889 millioner kroner – altså tre gange mere end de 275 millioner kroner, som politiet hidtil har oplyst.

Det viser en ny opgørelse, som Rigspolitiet har sendt til Detektor.

I den nye opgørelse har Rigspolitiet også medregnet et skøn over den ordinære løn, som grænsebetjentene har fået udbetalt, mens de har stået ved grænsen. Og det beløb skal altså lægges oven i de 275 millioner kroner, som politiet har brugt på "driftsudgifter samt udgifter til særlige ydelser og merarbejde".

De nye tal afslører, at politiet i 2016 brugte i alt 418 millioner kroner, i 2017 ca. 305 millioner kroner og i 2018 ca. 166 millioner kroner.

Rigspolitiet understreger dog i svaret til Detektor, at grænsekontrollen ikke har medført "direkte meromkostninger" til løn, fordi ressourcerne er "frigjort ved omprioritering af ressourcer fra politiets øvrige opgaver og ressourcer tilført til den styrkede indsats i grænseområderne i politiets flerårsaftale fra 2016-2019".

Hjemmeværn og Forsvar: 200 millioner

Oven i politiets udgifter kommer de penge, som Forsvaret og Hjemmeværnet har brugt på grænsekontrollen. Og de er blevet større og større.

I Søren Pape Poulsens svar til Folketinget fra september 2017 kan man læse, at Hjemmeværnet i 2016 havde lønudgifter for 30 millioner kroner til grænsekontrol. Året efter voksede Hjemmeværnets merudgifter til 60,8 millioner kroner, og i 2018 landede de på 73,7 millioner kroner, oplyser Forsvarsministeriet i en mail til Detektor.

Hjemmeværnet har altså samlet set brugt mere end 160 millioner kroner på grænsekontrol de seneste tre år.

Dertil kommer Forsvaret, som for alvor begyndte at aflaste politiet i slutningen af 2017, hvor merudgifterne lød på 2,8 millioner kroner. Et beløb, der i 2018 voksede til 22,4 millioner kroner, skriver Forsvarsministeriet til Detektor.

Endelig har Forsvaret udbetalt et ekstra tillæg i perioden 2016-2018, som udgør ca. 12,4 millioner kroner.

Det vil altså sige, at Forsvaret har brugt mindst 37 millioner kroner, så Hjemmeværnets og Forsvarets samlede merudgifter ender på mindst 200 millioner kroner.

Men det tal inkluderer heller ikke de ordinære lønudgifter, hvorfor den reelle udgift må antages at være endnu højere. Alt i alt ender vi alligevel – selv uden disse udgifter – på et beløb på den anden side af en milliard kroner for de seneste tre års grænsekontrol.

Detektor har spurgt Forsvarsministeriet, om det også er muligt at lave et skøn over de ordinære lønudgifter til grænsekontrol for Forsvaret og Hjemmeværnet. Artiklen opdateres med de nyeste tal.

I en tidligere udgave af artiklen var politiets udgifter i 2017 et enkelt sted ved en fejl opgjort til 360 mio. kroner. Det rigtige tal er 305 mio. Den samlede udgift for alle tre år er dog den samme – 889 mio. kroner.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk