Detektor: Juraeksperter dumper skatteministers forklaring i sag om tilbageholdte oplysninger om hybridbiler

Trods samråd har regeringen stadig et forklaringsproblem, lyder kritikken.

Benny Engelbrechts afgang som transportminister i starten af februar satte gang i en ministerrokade, der betød at Morten Bødskov blev forsvarsminister, mens Jeppe Bruus blev udnævnt som ny skatteminister. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Regeringens forklaring i sagen om tilbageholdte oplysninger om plugin-hybridbiler fjerner ikke ansvaret fra den forhenværende skatteminister og nuværende forsvarsminister, Morten Bødskov.

Det siger flere eksperter i forvaltningsret til Detektor.

Under et samråd tidligere på måneden blev den nye skatteminister, Jeppe Bruus, spurgt ind til sagen.

Han skulle svare på, hvorfor Morten Bødskov og Skatteministeriet tilbageholdt et notat fra Vejdirektorat om danske plugin-hybridbilers CO2-udledning over for Folketinget og pressen.

Jeppe Bruus fortæller, at da Skatteministeriet modtog Vejdirektoratets notat var minsteriet i gang med sin egen analyse på baggrund af tal fra ladestandervirksomheden Clever.

Vejdirektoratets notat viste, at bilerne udleder mere CO2 end forventet, mens den anden analyse ‘umiddelbart viste et andet billede’.

- Det var derfor Skatteministeriets faglige vurdering, at der var brug for at undersøge området til bunds, inden nye tal med et tilstrækkeligt fagligt fundament kunne lægges frem, siger Jeppe Bruus til samrådet.

Den forklaring ændrer dog ikke på, at Morten Bødskov burde have delt notatet, vurderer Jens Elo Rytter, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet

- Skatteministeren har svaret, at man ikke havde sådanne tal fra Danmark, hvilket fremstår som urigtigt, da man faktisk havde tal fra Vejdirektoratet, skriver Jens Elo Rytter til Detektor.

Peger i forskellige retninger

Morten Bødskov skrev den 7. december til Dagbladet Information, at “vi ikke har tal for danske bilejeres opladningsmønstre”.

Men som Detektor og Information har beskrevet, var han på det tidspunkt blevet orienteret om, at Skatteministeriet lå inde med et notat fra Vejdirektoratet med netop danske tal. Notatet viser på baggrund af 1.300 biler, at plugin-hybridbilerne udleder markant mere, end de må ifølge regeringens egen grønne grænse.

Også Venstres Kristian Pihl Lorentzen har i et udvalgsspørgsmål efterspurgt “opdateret dokumentation” for hybridbilernes CO2-udledning.

Men samme dag, som Morten Bødskov (S) udtalte sig til Information, svarede han Kristian Pihl Lorentzen uden at gøre opmærksom på, at hans ministerium havde et notat med danske tal fra Vejdirektoratet.

Siden har Morten Bødskov sagt til DR, at ”der var rigtig mange forskellige undersøgelser, og de pegede lidt i hver sin retning”, som den nye skatteminister, Jeppe Bruus, senere også sagde til samrådet.

Jeppe Bruus havde været skatteminister i 6 dage, da han skulle i samråd om plugin-hybridbilerne. (Foto: © liselotte sabroe, Ritzau Scanpix)

Forklaringen om, at der var flere rapporter, der pegede i hver sin retning, er ikke en "valid forklaring" på, hvorfor Morten Bødskov tilbageholdte notatet fra Vejdirektoratet, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Han bliver bakket op af Jørgen Albæk, professor emeritus i forvaltningsret ved Aarhus Universitet.

- Man kunne have oplyst, at man havde tal, men at de var usikre, og at man derfor var i gang med yderligere undersøgelser, men helt at afvise, at der foreligger oplysninger om spørgsmålet er ikke fyldestgørende, siger han.

Heller ikke professor Jens Elo Rytter vurderer, at forklaringen på samrådet ændrer ved, at ministeren burde udlevere de relevante tal.

- En minister skal selvsagt give Folketinget relevante tal og oplysninger, uanset om disse understøtter ministerens politik eller ej, skriver han.

Analysen fra ladestandervirksomheden Clever kan i øvrigt ikke bruges til at sige at plugin-hybridbilerne er grønne. Det fortæller flere eksperter tilDagbladet Information.

Mundtlig orientering er ingen undskyldning

Den nye skatteminister, Jeppe Bruus, sagde også til samrådet, at hans forgænger Morten Bødskov kun blev gjort opmærksom på Vejdirektoratets notat “kort, mundtligt”.

Men det betyder ikke, at Morten Bødskov står uden ansvar i sagen, vurderer eksperterne.

- Ministeren kan ikke ”gemme” sig bag en mundtlig orientering. Selv hvis ministeren slet ikke var orienteret, ville det ikke være en undskyldning. Det kunne måske være formildende under en rigsretssag, men ikke i andre sammenhænge og selv under en rigsretssag kan det ikke nødvendigvis undskylde ministeren, skriver professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Den mundtlige orientering er principielt set ikke anderledes end en skriftlig overlevering ifølge Jørgen Albæk, professor emeritus i forvaltningsret ved Aarhus Universitet.

- Mundtlig viden har samme værdi som skriftlig viden. Men i praksis gør det nok en forskel, fordi det vil være vanskeligt at rekonstruere præcist, hvad ministeren rent faktisk har fået at vide, under hvilke omstændigheder det er sket og så videre, forklarer Jørgen Albæk.

Muligt lovbrud

Tilbageholdelsen af notatet kan på trods af forklaringen på samrådet være et brud på ministeransvarlighedsloven. Det vurderer professor emeritus Jørgen Albæk.

- Min vurdering er, at oplysningerne ikke har været fyldestgørende, men jeg har svært ved at vurdere, om dette er sket forsætligt/ved grov uagtsomhed, skriver han i en mail til Detektor.

Professor Jens Elo Rytter skriver, at det er i strid med ministeransvarlighedsloven at “fortie oplysninger, som er af væsentlig betydning for Folketingets bedømmelse af en sag”.

Og professoren tilføjer, at ministeren efter hans umiddelbare opfattelse har "fortiet oplysninger, som ret klart er af væsentlig betydning for Folketingets bedømmelse af, om afgiftsrabatten skal fortsætte”.

Tidligere på året blev daværende transportminister Benny Engelbrecht væltet, fordi han havde tilbageholdt oplysninger om CO2-udledning fra anlæg af blandt andet motorveje og broer under forhandlinger om ny infrastruktur.

- På det foreliggende grundlag ser jeg flere paralleller mellem denne sag og sagen fra Transportministeriet, hvor ministeren ikke videregav efterspurgte tal om CO2 fra anlæg af motorveje med videre, skriver Jens Elo Rytter.

Morten Bødskov vil ikke stille op

Detektor ville blandt andet gerne have spurgt Morten Bødskov, hvad han konkret fik at vide, da han blev mundtligt orienteret om Vejdirektoratets notat.

Forsvarsministeriets presseafdeling henviser til Skatteministeriet, fordi spørgsmålene handler om noget, der skete i Morten Bødskovs tid som skatteminister.

Skatteministeriet henviser Detektor tilbage Forsvarsministeriet, fordi Morten Bødskov ikke længere var skatteminister.

Da Detektorer kontakter Forsvarsministeriet igen er beskeden dog stadig den samme: Tag fat i Skatteministeriet.

Det ender med, at Socialdemokratiets presseafdeling kommer med et afslag:

- Morten Bødskov stiller desværre ikke op på denne, da han ikke er skatteminister mere, skriver en pressemedarbejder.

Heller ikke den nye skatteminister, Jeppe Bruus, er vendt tilbage på Detektors henvendelse om interview.