Detektor: København vil 'kompensere' for 1.008 flyrejser med 262 CO2-træer i byen

Det svarer til 0,35 procent af CO2-udledningen fra flyrejserne i 2019, viser kommunens egne tal.

(Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Det er egentlig 10 år for sent.

Men nu er København klar til at indfri et klimaløfte fra 2009: I alt 262 træer er på vej i jorden et sted på Amager, hvor de skal stå og suge CO2 ud af atmosfæren.

Det skal de gøre for at kompensere for kommunens mange flyrejser.

Men - for der er et men: 262 træer er langt fra nok til at kompensere for de 1.008 gange, en embedsmand eller politiker sidste år satte sig til rette i et flysæde.

Faktisk svarer træerne kun til 0,35 procent af udledningen.

Glemt i næsten et årti

Vi starter med at rulle tiden lidt tilbage.

For to år siden måtte Københavns Kommune nemlig indrømme en pinlig fejl: I næsten et årti havde forvaltningen sandsynligvis glemt at betale CO2-kompensation for tusindvis af flyrejser.

I 2009 var et flertal blevet enige om at købe 'udslipskompensation', men Økonomiforvaltningen måtte i 2018 indrømme, at der muligvis "ikke er blevet fulgt op på beslutningen".

Politikerne på rådhuset blev dengang enige om at slå en streg over forglemmelsen.

Men i fremtiden skulle der ske noget: Fra 2019 og frem ville politikerne hvert år plante et antal træer i byen for at kompensere for de kommunale flyrejser.

- Det er rigtigt fint. Så er der sammenhæng mellem, hvor CO2’en bliver skabt, og hvor reduktionen så sker, forklarede Jakob Næsager fra Konservative til Politiken.

Det var Næsager, der stillede forslag om at plante træer i stedet for at købe 'udslipskompensation' hos en tysk klimaorganisation, som forvaltningen havde foreslået.

Et indviklet regnestykke

Detektor kunne dog allerede sidste år afsløre, at de københavnske træer langt fra ville kompensere for den udledte CO2.

Ifølge kommunens egne beregninger ville en reel CO2-kompensation nemlig kræve 153.000 træer.

- I forhold til at klimakompensere kommunens flyrejser, så er det altså ikke noget, der batter på nogen som helst måde, forklarede Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Alligevel omtaler Københavns Kommune fortsat træerne som "CO2-byskov" og "CO2-kompensation".

Og nu er kommunen så klar til at plante de første træer.

Det sker på Amager - nærmere bestemt på 'volden ved Motorbanen Ved Slusen' - skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en mail til Detektor.

I alt skal der kompenseres for 364 tons CO2 fra 1.008 flyrejser i 2019. Det er forvaltningen nået frem til på baggrund af en oversigt fra kommunens rejseselskab.

Og her bliver det så lidt indviklet:

Kommunen vil nemlig plante træer for et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at kompensere for flyrejserne ved at købe CO2-kvoter.

Kommunen regner med, at det ville koste 185 kroner at kompensere for ét ton. Det vil sige, at de 364 ton ville koste cirka 67.000 kroner - hvis man skulle kompensere 1:1 for den udledte CO2.

Men i stedet for det skal der altså plantes træer. Ét træ koster 255 kroner, og derfor har kommunen råd til i alt 262 træer i år.

Her stopper regnestykket dog ikke. Det er nemlig ikke alle træerne, der forventes at vokse sig store.

"Det vurderes, at siden træerne plantes som stiklinger, forventes halvdelen af dem ikke at vækste betydelig og derfor heller ikke optage CO2," skriver forvaltningen i en mail til Detektor.

Samlet set regner kommunen derfor med, at halvdelen af de 262 træer vil suge 1,31 ton CO2 til sig om året.

Og det svarer altså til blot 0,35 procent af udledningen på 364 ton CO2 i 2019.

Hvad siger Københavns Kommune?

Karina Vestergaard Madsen, medlem af Økonomiudvalget og gruppeformand for Enhedslisten. (Foto: Steen Brogaard © Steen Brogaard)

Detektor har i flere dage prøvet at finde ud af, hvem der skal stå på mål for kommunens flykompensation.

Hverken overborgmester Frank Jensen (S) eller teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) vil svare på spørgsmål fra Detektor.

Teknik- og Miljøforvaltningen henviser til Økonomiforvaltningen.

Og Økonomiforvaltningen henviser tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Til sidst ender vi hos Karina Vestergård Madsen. Hun er medlem af Økonomiudvalget for Enhedslisten, som har støttet forslaget om at plante træer som kompensation for flyrejser.

Hun siger, at alle i Københavns Borgerrepræsentation hele tiden har været klar over, at det ikke er en 1:1-kompensation.

- Men jeg vil så også gerne sige, at vi i Enhedslisten troede, at det var noget mere. Vi har fundet ud af efterfølgende, at det er en meget lille del. Men årsagen er også, at vi ikke synes, at vi bare skal kompensere os ud af problemerne. I forhold til klimaudfordringerne bliver vi nødt til at ændre vores adfærd, siger hun.

Tror du, at borgerne i København kan gennemskue, at "CO2-kompensation" ikke betyder, at I kompenserer for alt det, I har udledt - men kun 0,35 procent?

- Det synes jeg da er vigtigt, at vi går ud og fortæller. Vi har aldrig nogensinde haft et ønske om at føre borgerne bag lyset på nogen som helst måde. Så det skal vi da sige.

Vil I blive ved med at kalde det CO2-kompensation, selvom det kun er 0,35 procent af udledningen, som I faktisk kompenserer for?

- Vi vil gerne gøre det klart for borgerne, hvad det er for en procentdel, vi kompenserer for. Jeg kan ikke lige komme med en formulering, men det er klart, at københavnerne skal vide, at vi ikke kompenserer 1:1.

Ifølge Karina Vestergård Madsen er Enhedslisten også klar til at kompensere mere for kommunens flyrejser.

- Hvis der er partier, der er villige til, at man skal kompensere endnu mere, så vil Enhedslisten selvfølgelig stemme for det, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk