Detektor: Kun 11 børn blev målt og vejet, da TV2 fortalte om en 'langt fra' normal udvikling

Eksperter mener ikke, at man kan konkludere noget på undersøgelsen.

Flere forskere og børnelæger holder øje med nedlukningens konsekvenser for børn og unge. (Foto: Emil Helms © Scanpix)

En 8. klasse er blevet målt og vejet før og efter nedlukningen. Og deres udvikling har "langt fra været normal", fortalte TV2 i slutningen af februar.

I gennemsnit har eleverne taget 7,6 kilo på - heraf 3,3 kilo i rent fedt. Også blodtryk og hvilepuls er steget.

Men nu får undersøgelsen kritik af flere eksperter. Det viser sig nemlig, at kun 11 elever deltog. I alt fem drenge og seks piger.

- Man kan næsten ikke drage nogen konsekvenser fra en undersøgelse af 11 piger og drenge, siger Jens-Christian Holm.

Han er overlæge og forskningsansvarlig ved Enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Sygehus.

Du kan også høre historien som podcast lige her:

Ekspert: 11 børn er ikke nok

Det er en gruppe forskere fra Syddansk Universitet, som har lavet undersøgelsen sammen med TV2.

Nyheden blev bragt i en artikel på tv2.dk og i flere indslag på TV2 News og i TV2 Nyhederne den 21. februar.

Ingen af de steder fortalte TV2 eller forskerne fra Syddansk Universitet, at undersøgelsen bare bygger på i alt 11 elever.

Ifølge Jens-Christian Holm er det "afgørende vigtigt" at holde øje med, hvad nedlukningen har af konsekvenser for børn og unge.

Men han undrer sig over, at en så lille undersøgelse kan få så meget opmærksomhed.

- Det er helt afgørende, at vi baserer vores meninger og holdninger på evidens. Altså det, vi ved ud fra videnskabelige undersøgelser, og ikke det, som vi tror og tænker lyder rigtigt, siger han.

Også en af forskerne bag undersøgelsen erkender, at det havde "været mere præcist" at fortælle, at kun 11 elever blev målt og vejet.

- Men jeg synes ikke, at vi har forsøgt at lægge skjul på det, siger Malte Nejst Larsen, som er postdoc ved Institut for Biomekanik på Syddansk Universitet.

- I øvrigt synes jeg heller ikke, at der er den helt store forskel i forhold til, om det havde været alle fra skoleklassen, som havde valgt at dukke op.

Samme svar giver TV2 til Detektor:

- Vi kunne godt have nævnt det specifikke tal, det havde været mere præcist. Men overordnet synes vi, at det i vores samlede dækning er meget tydeligt, at der er tale om en test af elever i en specifik klasse, og at det er deres resultater, som vi taler om, lyder det i en skriftlig kommentar.

Drenge og pigers udvikling er ikke ens

Malte Nejst Larsen var også med i Go' Morgen Danmark den 22. februar.

Det er ikke kun undersøgelsens beskedne størrelse, som får kritik.

Flere eksperter mener også, at det er problematisk, at TV2 og Syddansk Universitet i flere tilfælde skærer pigernes og drengenes fysiske udvikling over én kam.

En af dem er Cilius Esmann Fonvig, som er læge og formand for udvalget vedrørende overvægt under Dansk Pædiatrisk Selskab.

- Vi ved, at der er grundlæggende forskel på drenge og pigers normale fysiologiske udvikling i 8. klasse, hvor pigerne er gået i gang med den sidste transformation fra pige til kvinde og derfor deponerer mere fedt på kroppen end drengene, siger han.

- Det er en pointe, som jeg synes, man skylder at fortælle læseren.

TV2 skriver i artiklen, at “eleverne” i gennemsnit har taget “7,6 kilo på – hvoraf 3,3 kilo er rent fedt”. I samme artikel udtaler Malte Nejst Larsen, at “børnene har øget deres fedtprocent markant, og de har fået et meget højere blodtryk”.

TV2 fremhæver også, at "det står særligt slemt til" blandt pigerne, som har øget fedtprocenten med 6,7 procentpoint.

Men der står ingen steder, hvordan drengene har udviklet sig. Det fremgår heller ikke, hvor meget pigerne og drengene normalt ville udvikle sig.

Detektor har spurgt Malte Nejst Larsen, om han er enig i, at piger og drenge i den alder udvikler sig forskelligt.

- I forhold til udvikling i højde, vægt og fedtprocent, ja, siger han.

TV2 fremhæver jo ikke, at drengenes fedtprocent er faldet. Synes du, det er vigtigt at få med?

- Det synes jeg. Det er også derfor, at jeg i Go’ Morgen Danmark mandag morgen pointerede det som en kommentar til vores fund i udviklingen af vægt og kropssammensætning.

Det er jo så, dagen efter TV2 har kørt nyheden baseret på jeres undersøgelse. Skulle de have haft den oplysning med?

- Det kunne de sagtens. De har jo haft beskrivelsen med i den form, at de har præsenteret nogle tal, som har dækket hele gruppen, og så har de fremhævet, at det er for pigerne, at ændringen er på 6,7 procent. Kunne man have tydeliggjort det endnu mere? Det kunne man sikkert godt.

Pigerne ligger højere end normalt

Forskerne fra Syddansk Universitet har sendt resultaterne fra undersøgelsen til Detektor.

Og her kan man se, at der er stor forskel på drengenes og pigernes udvikling.

Eksempelvis er drengenes fedtprocent faldet med 2,2 procentpoint, mens deres muskelmasse er vokset med 5 kilo. Samtidig er de vokset med 9,4 centimeter og har taget i alt 9,6 kilo på.

Og det er ikke en unormal udvikling, siger de eksperter, som Detektor har talt med.

- Det, at drengene i gennemsnit er vokset omkring 9,5 centimeter og samtidig tager cirka 9,5 kilo på, er i min bog ikke nogen betydelig vægtøgning, siger Jens-Christian Holm.

Den vurdering er Rikke Beck Jensen enig i. Hun er overlæge på Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion.

- Drengene følger deres vækstkurve, siger hun.

Billedet viser en vægt for højde kurve, som bruges til at følge børns højde- og vægtudvikling i forhold til andre børn. M-kurven beskriver gennemsnittet. Den grønne plet viser drengenes resultater ved første måling, mens den røde plet beskriver deres resultater ved anden måling. Kilde: www.vækstkurver.dk.

Ifølge Rikke Beck Jensen giver pigernes tal dog i højere grad grund til bekymring.

- Kigger vi på pigernes højde-for-vægt kurver, som det hedder, kan vi se, at deres vægt ved undersøgelsens begyndelse lå lidt højere end gennemsnittet. Og det gør den stadig ved anden måling, men med en lille forskydning opad, siger hun.

- Det betyder, at pigerne i gennemsnit har taget mere på i vægt, end man vil forvente, hvis de fulgte deres kurve.

I gennemsnit er pigerne vokset 4 centimeter og har taget 5,9 kilo på. Heraf er fedtmassen vokset med 5,3 kilo.

Jens-Christian Holm er enig i, at pigernes vægtøgning ligger højere end normalen.

Han mener dog ikke, at man kan bruge tallene til at konkludere noget om nedlukningens konsekvenser - hverken når det kommer til pigerne i undersøgelsen eller danske børn og unge generelt.

- Jeg synes, at de tal, der bliver fremlagt, dybest set er inkonklusive, siger han.

Billedet viser en vægt for højde kurve, som bruges til at følge børns højde- og vægtudvikling i forhold til andre børn. M-kurven beskriver gennemsnittet. Den grønne plet viser pigernes resultater ved første måling, mens den røde plet beskriver deres resultater ved anden måling. Kilde: www.vækstkurver.dk.

Det skal her understreges, at der er tale om gennemsnitsværdier for de to grupper af børn. Eksperterne i artiklen har ikke haft mulighed for at vurdere den enkelte elevs udvikling.

Detektor har spurgt TV2, hvordan det kan være, at de i deres dækning ikke fortæller, hvad der er normal fysisk udvikling for piger og drenge i den alder.

- Vi har været meget opmærksomme på at lægge et forbehold ind her. Og derfor skriver vi også, at det er helt normalt, at børn i denne alder vokser i højden og i bredden, så en vægtøgning vil være forventelig, lyder svaret fra TV2, der mener, at det kunne "forvirre læsere og seere" at lægge alle tal frem.

- Vi undlader at udspecificere tallene yderligere, da det ifølge forskerne ikke ændrer på deres overordnede konklusioner. Man kunne sagtens have lagt alle resultaterne frem, men der ville også være en risiko for, at det ville kunne forvirre læsere og seere. Vi lader i stedet forskerne vurdere og udlægge deres egne resultater.

TV-hold kan få blodtrykket til at stige

Nyheden om undersøgelsen kørte på TV 2 News den 21. februar.

Malte Nejst Larsen medgiver, at ændringerne i drengenes gennemsnitlige kropssammensætning ikke har været “drastiske” eller “langt fra normale”.

- Vi understreger, at det er for pigerne, vi har set stigninger i fedtprocent, mens vi for drengene ikke har set samme udvikling, siger han.

Han påpeger samtidig, at forskerholdets vurdering bygger på drengenes og pigernes samlede fysiske udvikling. Det vil sige udviklingen i vægt og højde samt blodtryk og hvilepuls.

- Vi er bekymrede over, at vi har set en stigning i middel-blodtryk og en stigning i hvilepuls for en aldersgruppe, hvor vi ikke vil forvente at se den slags stigninger, siger han.

De eksperter, Detektor har talt med, vurderer også, at ændringerne i blodtryk og hvilepuls ser meget høje ud.

- Det, der springer mig i øjnene, er blodtrykket, som er steget fra at være normalt til grænsende til forhøjet blodtryk. Var der tale om en normal-udvikling, skulle det stige med 3-4 stykker på et år. Her er det steget med cirka 17, siger Cilius Esmann Fonvig.

Han understreger dog samtidig, at der er en væsentlig usikkerhed ved blodtryksmålingerne, som man bør tage højde for:

Da eleverne første gang blev undersøgt kort før jul 2019 skete det uden TV2’s deltagelse. Ved anden måling var der et tv-hold til stede.

- For børn i alderen 14-15 år kan tanken om at skulle medvirke i tv være en markant stressfaktor, som kan få blodtrykket og pulsen til at stige. Det kan det i virkeligheden nok være for de fleste, siger Cilius Esmann Fonvig.

- Et tv-hold kan potentielt være en ret stor fejlkilde, som man som minimum bør tage forbehold for.

Detektor har spurgt Malthe Nejst Larsen, om han er enig i den vurdering.

- Selvfølgelig kan det have påvirket nogle af dem, ligesom det ved deres før-måling kan have påvirket dem, at der var et hold forskere og flere af deres klassekammerater til stede under målingerne, siger han.

- Men ændringer i den størrelsesorden på 17 mm kviksølv, vil jeg ikke forvente, skyldes den potentielle påvirkning herfra.

Kan du vide det med sikkerhed?

- Nej, det kan jeg ikke.

Kan man forestille sig, at tv-holdets tilstedeværelse kan gøre, at blodtrykket hos de her 8. klasseelever er steget?

- Det ville overraske mig meget, hvis det var årsag til den fulde store stigning, vi har set.

Artiklen er opdateret, så det nu fremgår klart, at drengene er faldet 2,2 procentpoint i fedtprocent.