Detektor: Lægen Vibeke Manniche vildleder med hjemmelavet corona-graf

Vibeke Manniche nedtoner igen og igen alvoren af corona-epidemi med en fejlagtig graf.

Vibeke Manniches hjemmelavede graf blander tallene sammen. (Foto: © ERik Refner, Scanpix)

Lægen Vibeke Manniche har tegnet en graf på et stort stykke papir.

Hun viser den frem igen og igen i videoer på Facebook, som bliver set af tusindvis og skaber stor diskussion.

Myndighederne fortæller, at vi har en epidemi med coronavirus, men de overeagerer, mener Vibeke Manniche. Hun peger på sin tegning. Kurven går nedad i hendes graf.

"Det betyder så også, at vi meget vel er igennem en epidemi – i hvert fald er der ikke en coming up. Det viser tallene meget nøje", skriver Vibeke Manniche på sin blog.

Sandheden er, at Manniches kurve ikke afspejler en nedgang i smitten. Kurven afspejler en ny måde at teste på.

Den 12. marts stoppede man med at teste danskere, der kom hjem fra ferie i lande med udbredt smitte. For eksempel fra skiferie i Italien og Østrig.

Detektor forklarer her, hvad der er galt med lægens hjemmelavede corona-graf.

Hvad viser Manniches graf?

​​​​​​​NOTE: Vibeke Manniche henviser til de samme tal fra Statens Serum Institut, som Detektor bruger. Manniches tal afviger lidt fra Detektors. Det skyldes, at hun angiver tallene med den dato, de er offentliggjort. Detektor angiver tallene med den dato, de er opgjort for. Derudover er tallene for nogle af dagene også blevet korrigeret en smule, siden Manniche lavede sin graf.

Vibeke Manniches graf viser, hvor stor en andel af de testede personer, der har vist sig at være smittede med coronavirus.

Andelen falder hver dag, viser grafen. Det er altså blevet mindre sandsynligt end før, at man finder coronavirus blandt de personer, man tester. Sådan ser det i hvert fald ud.

Her kommer først en forklaring på, hvordan Vibeke Manniche har lavet sin graf:

Hun starter med at lægge antallet af testede personer sammen for alle dage, siden man startede med at teste i januar.

Derefter gør hun det samme med antallet af smittede personer.

Til sidst udregner hun, hvor stor en andel det samlede antal smittede udgør af det samlede antal testede.

Den 16. marts var der for eksempel testet i alt 6.965 personer. Ud af dem var 991 smittet med coronavirus. Det svarer til, at 14,23 procent af det samlede antal testede personer var smittede.

Nogle dage senere - den 21. marts - var det samlede antal testede personer steget til 12.496, og antallet af smittede til 1.408. Det samlede antal smittede personer steg altså forholdsvis mindre end antallet af testede. Derfor går kurven nedad.

"Der er således INTET, der tyder på, at vi står overfor en faretruende coronaepidemi", skriver Vibeke Manniche på sin blog.

Til BT har hun sagt sådan her:

- Det her er et corona-hysteri, som politikerne har smittet hinanden med. Som verden har smittet hinanden med. Det er nødvendigt, at vi stopper op og ser på tallene. De ser fredelige ud.

Men den tydeligt nedadgående kurve afspejler som sagt ikke en nedgang i smitten, eller at epidemien ikke kan være alvorlig.

Hvorfor er Manniches graf misvisende?

Årsagen er, at Danmark har ændret måden at teste på.

Det skete den 12. marts.

Før den dag gik man målrettet efter at teste mennesker, der kom hjem fra "særlige risikoområder" - lande med udbredt smitte.

- Vi havde fuldstændig styr på, hvor de smittede kom fra - for eksempel Østrig og Italien - og derfor havde vi en høj andel postive blandt de testede personer. En af dagene på Hvidovre Hospital var halvdelen af alle testede personer postive, siger Thomas Benfield, som er professor og overlæge på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling.

Det kan ses på grafen her:

Efter den 12. marts ændrede man strategi. Man gik fra at inddæmme til at afbøde, som det hedder. Man stoppede med målrettet at teste folk fra særlige risikoområder og fokuserede i stedet mere på at hjælpe dem, der blev rigtig syge af coronavirus.

Derfor kan man ikke sammenligne tallene fra før og efter den 12. marts. Det har myndighederne også advaret imod, at man gør.

Men Vibeke Manniche gør det alligevel. Hun blander tallene sammen. Og det betyder, at hendes graf er fortsat nedad de seneste dage.

Man kan forstå det sådan her: Manniche fortynder gradvist resultaterne fra den første måde at teste på med resultaterne fra den nye måde at teste på.

Og det er på trods af, at hun i en af sine videoer på Facebook giver udtryk for det modsatte, da hun omtaler tallene i sin graf:

"De her er målt på samme præmis. Der har man ikke ændret markant på, hvem man tester", siger Manniche i videoen og peger på grafen.

Herunder kan du se udviklingen fra den 12. marts vist på to forskellige måder: Manniches og en mere retvisende.

Den røde kurve viser udviklingen beregnet med Manniches metode, hvor man medregner tallene fra før den 12. marts.

Den blå kurve viser udviklingen, hvis man ikke sammenblander tallene fra de to forskellige måder at teste på. Her medregner man kun tallene fra den 12. marts og frem.

Problemet med Manniches metode kan understreges med et tænkt eksempel:

Lad os forestille os, at smitten er eskaleret kraftigt og pludseligt. Vi ændrer strategi og tester alle danskere på én gang. Det viser sig, at ti procent er blevet smittet - omkring 580.000 mennesker.

Det er cirka det antal smittede, som Sundhedsstyrelsen lige nu regner med under hele epidemien. Alligevel vil Manniches kurve fortsætte med at gå nedad.

Der findes en anden og lige nu mere pålidelig måde at måle udviklingen på: Antallet af indlagte på hospitalerne.

Og de tal går op.

- Selve epidemiens udvikling vurderes bedst ud fra antallet af indlagte, og der er der en epidemisk stigning, siger Kåre Mølbak, faglig direktør for Statens Serum Instituts infektionsberedskab.

Hvad siger Vibeke Manniche?

Detektor har konfronteret Vibeke Manniche med problemet ved hendes graf.

- Jeg er fuldstændig pinlig bevidst om, at der er den usikkerhed. Jeg vender den bare rundt: Der heller ingen indikation på det modsatte i de tal - skrækscenariet, svarer hun.

Vibeke Manniche mener, at regeringen overreagerer ved at "lukke Danmark ned". Og hun har som sagt påstået, at "vi meget vel er igennem en epidemi", og at vi i hvert fald ikke har en epidemi "coming up", som hun skriver på sin blog.

Da Detektor taler med hende, anerkender hun dog, at Danmark faktisk har en epidemi.

- Vi har i hvert fald en hel del, der er smittet med Covid-19. Så vi har jo en mindre epidemi. Men der ikke noget, der tyder på, at vi er på vej ind i en bragende epidemi.

Har vi nået toppen?

- Det her er snarere tro og religion end viden. Regeringen frygter åbenlyst, at vi ikke har nået toppen. Men sandheden er, at man lige så godt kan argumentere for, at vi aldrig har været på vej ind i en bragende epidemi.

Hvad er en "bragende" epidemi?

- Det er et godt spørgsmål. Men det er selvfølgelig den situation, at alle intensivpladser er optagede, og at folk ikke kan komme i respirator.

Hvor mange tror du, der bliver smittet?

- Jeg er ikke en spåkone. Det synes regeringen at være. Jeg forholder mig bare til tallene. Og intet tyder på, at vi er i den forkerte retning.

Anerkender du, at der er en stigning i antallet, der bliver indlagt og ligger i respirator?

- Ja da, selvfølgelig gør jeg det. Det er bare et lille talmateriale at lave statistik på.

- Og derfor er mit bud lige så godt som regeringens.

Sundhedstyrelsen vurderer, at flere tusinde mennesker i værste fald risikerer at skulle indlægges på grund af coronavirus i løbet af hele epidemien.

- Hvis vi er i fare for at få så mange syge mennesker og indlæggelser, så ville min graf vise det, selvom jeg bruger samlede tal for en periode, hvor man har ændret måden at teste på, siger Vibeke Manniche til Detektor.

Det afviser overlæge på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling, Thomas Benfield:

- Det siger hun, at hun kan læse ud fra den graf? Det kan man jo ikke. Det svarer til at kigge i kaffegrums.

- Det kan sådan set gå alle veje. Hvis det først tager fat, så vokser det eksponentielt. Men vi kan jo være heldige, at det bare fortsætter sådan her. Så når vi ikke worst case. Men det er stadig matematisk muligt. Om en uge bliver det nemmere at sige noget, siger Thomas Benfield.

Vibeke Manniche har haft mulighed for at læse artiklen inden udgivelse. I en mail skriver hun, at hun hverken kan acceptere overskriften eller den måde, hendes citater anvendes på.

Hun beder desuden om at få bragt dette genmæle:

"Min kurve giver en indikation af udviklingen. Såfremt vi stod overfor en epidemi, der var på vej til at løbe løbsk, ville antallet af smittede stige procentuelt ifht den samlede gruppe, vi har nu, og som der er testet på. Også selv om man i en periode har testet anderledes og tilsyneladende atter gør. Det betyder, at min kurve ville stige ud fra den nuværende præmis. Dermed har den indtil videre vist, at vi ikke synes at være på vej ind i den bragende epidemi og det skrækscenarie, som regeringen har tegnet. Oplysninger om indlæggelser, respiratorbrug og dødsfald er selvfølgelig også relevant. Samme spinkle grundlag, som I mener, jeg bygger min vurdering på, er det spinkle grundlag, som regeringen har baseret sine omfattende indgreb på."