Detektor: Matematikere kalder regnemetode i DAB-afgørelse for "mærkelig" og "en klar fejl"

Loud havde fået et point mindre for sin programplan, hvis nævn havde regnet som matematikere.

Radio24syv bød på den nye DAB-kanal. Det samme gjorde dk4 og Loud. Loud endte med at vinde udbuddet. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Mens flere og flere politikere kræver et nyt udbud om en ny DAB-kanal, undrer matematikere sig over den måde, som Radio- og tv-nævnet har valgt at regne på i dele af sin afgørelse.

- Det er simpelthen en klar fejl, lyder det fra Carl Winsløw, der er professor i matematikdidaktik ved Københavns Universitet.

- Det er en mærkelig måde at regne på, siger Martin Svensson, lektor i matematik og institutleder på Institut for Matematik og Datalogi ved Syddansk Universitet.

Vurderingen fra matematikerne kommer, efter at Detektor har bedt dem om at se på den afgørelse, som i sidste uge fastslog, at Loud har vundet DAB-udbuddet over dk4 og Radio24syv.

Det undrer matematikerne, at Radio- og tv-nævnet har divideret en række værdier med 11 frem for 12 i den samlede tildeling af point for programplaner. Programplaner er en af de tre overordnede kategorier, som DAB-udbuddet blev vurderet på.

- Der bør altså divideres med 12, siger Carl Winsløw.

Lektor Martin Svensson siger også til Detektor, at han ville "dele med 12", hvis han havde lavet regnestykket.

Samme vurdering har Jens Ledet Jensen, der er professor i statistik ved Aarhus Universitet.

- Der er ingen grund til at dividere med 11 fremfor 12, så det logiske er at dividere med 12.

Rasmus Waagepetersen, professor i statistik ved Aalborg Universitet, bakker sine kollegers vurdering op:

- Det virker mest naturligt at dividere med 12.

Hvad handler regnestykket om?

Det er på side 48 i udbudsafgørelsen, at Detektor har fundet den tabel, hvor der er blevet divideret med 11 frem for 12.

Her har de tre ansøgere - Loud, Radio24syv og dk4 - fået point for forskellige tilsagn om programplaner inden for 11 forskellige underkategorier. Hvert punkt er blevet vurderet på en pointskala fra 0-8, hvor 8 er den højeste score.

Til sidst har Radio- og tv-nævnet lavet et gennemsnit af de point, som er givet for hver underkategori, og givet en samlet score for indholdet i ansøgernes programplaner.

Underkategorierne er:

 • Nyheds- og aktualitetsredaktion

 • Programmer med værter med holdninger og værdier

 • Nyhedsprogrammer ud over minimumskravet

 • Programudvikling

 • Interaktion med lyttere

 • Distribution og tilrådighedsstillelse

 • Talentudvikling

 • Formidling af kulturnyheder og kulturprogrammer

 • Debatprogrammer

 • Formidling af musik

 • Satire

Det centrale for matematikerne er, at Radio- og tv-nævnet har valgt at give underkategorien "Formidling af kulturnyheder og kulturprogrammer" dobbelt op på point.

Det er i sig selv ikke problematisk. Men når man gør det på den måde, er det, ifølge de matematikere Detektor har talt med, mest korrekt at dividere med 12 frem for 11, selvom der kun er 11 underkategorier.

Når man dividerer med 11 frem for 12 i kategorien om programplaner, får man nemlig en pointscore, der ikke befinder sig på samme skala, som de to andre overordnede kategorier i udbudsafgørelsen, siger professor Carl Winsløw. De to andre kategorier er "kvalitet og realisme" og "økonomi".

Ved at dividere med 11 vil en byder ifølge Carl Winsløw teoretisk set kunne få 8,7 point for sin programplan. Hvis man afrunder, som man traditionelt ville gøre, vil en sådan score afrundes til ni point. Det ville ske, hvis en kanal scorede otte point i hver af de 11 underkategorier.

Det virker ifølge Carl Winsløw underligt, når Radio- og tv-nævnet oplyser, at den højeste score er otte.

Hvad er konsekvensen?

Hvis Radio- og tv-nævnet havde divideret med 12 frem for 11, ville Loud have fået et point mindre for "Programplaner" sammenlignet med den nuværende afgørelse.

Da kategorien "Programplaner" vægter 40 procent i den samlede pointoptælling, ville det betyde, at begge kanaler ville få 2,4 vægtede point for punktet. I afgørelsen får Loud 2,8 vægtede point.

Når man dividerer med 11 frem for 12, betyder det ifølge Carl Winsløw, at punktet "Programplaner" vægter mere end de 40 procent, som er angivet i udbudsmaterialet.

Det havde dog ikke ændret på, hvilken radiokanal der samlet set havde fået flest point. Hvis der var blevet divideret med 12 frem for 11, ville Radio24syv stadig ende med 5,10 point, og dk4 ville ende med 4,65 point, når man ser på det samlede pointtal for de tre kategorier.

Loud ville have få 0,4 point mindre og ville ende med at få 6,25 point frem for 6,65 point.

Hvad siger Radio- og tv-nævnet?

Detektor har spurgt Radio- og tv-nævnet, der ligger under Slots- og Kulturstyrelsen, hvorfor nævnet har valgt at dividere med 11 frem for 12 i forbindelse med pointtildelingen for programplaner.

Sekretariatet for Radio- og tv-nævnet er vendt tilbage med et skriftligt svar. Her står, at "det er muligt at anvende andre regnemetoder". Nævnet svarer dog ikke på spørgsmålet om, hvorfor der er blevet divideret med 11 frem for 12.

Derfor har Detektor taget fat i Slots- og Kulturstyrelsen igen for at få svar. Herfra var meldingen mandag eftermiddag, at styrelsen "kan pt. blot henvise til de svar, I allerede har fået."

Fredag kom der svar på de spørgsmål, som de tre ansøgere Loud, Radio24syv og dk4 havde fået mulighed for at stille Radio- og tv-nævnet efter afgørelsen. Her har Radio24syv blandt andet bedt om en forklaring på, hvorfor nævnet dividerer med 11 og ikke 12.

- Nævnet medgiver, at der kunne have være anvendt en mere matematisk korrekt metode, men bemærker at den af Nævnet valgte metode er i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet, skriver Radio- og tv-nævnet i svaret, som man kan læse på Kulturministeriets hjemmeside.

Artiklen er opdateret 1.11.2019 kl. 14.10 med tilføjelse af det svar, Radio- og tv-nævnet har givet til Radio24syv spørgsmål om valg af regnemetode.