Detektor: Mere eller mindre ulandsbistand? Østergaard og Thulesen Dahl er rygende uenige

Bistanden er blevet skåret, men Danmark har alligevel aldrig givet mere til nærområderne.

(Foto: Tariq Mikkel Khan © Scanpix)

– Kan vi få et faktatjek? Detektor!

Råbet om hjælp kom fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, da han i DR2's Debatten på Folkemødet diskuterede flygtninge med Radikale Venstres leder, Morten Østergaard.

De to politikere kunne nemlig ikke blive enige om, hvordan det står til med Danmarks indsats i verdens brændpunkter: Er ulandsbistanden blevet skåret? Eller har vi aldrig givet mere til nærområderne?

Det hjælper vi selvfølgelig gerne med at opklare her på Detektor.

Hvad er de uenige om?

Helt kort handler uenigheden om, hvordan det er gået med Danmarks udviklingsbistand i Lars Løkke Rasmussens (V) tid som statsminister. Og kodeordet er "nærområderne" – i hvert fald hvis man lytter til Kristian Thulesen Dahl.

– Der deles ikke mad nok ud i flygtningelejrene. Der er ikke medicin nok, der er ikke telte nok til de flygtninge, der er i nærområderne. Det, vi skulle gøre, er at hjælpe langt mere dernede, lød det fra Dansk Folkepartis formand til sidst i Debatten, inden han blev afbrudt af en uenig Morten Østergaard, som henviste til den lavere ulandsbistand:

– Hvorfor har I så skåret ned?

– Skåret ned? Vi har aldrig ydet så meget i nærområdebistand!

På den ene side beskylder Morten Østergaard altså regeringen og Dansk Folkeparti for at have skåret i udviklingsbistanden. Og på den anden side fastholder Kristian Thulesen Dahl, at Danmark aldrig har ydet så meget udviklingsbistand til nærområderne som nu.

Og det er ikke første gang, Morten Østergaard diskuterer lige præcis det spørgsmål med en borgerlig politiker. Helt samme diskussion udfoldede sig også under valgkampen, da Lars Løkke Rasmussen og Morten Østergaard tørnede sammen til "Demokratiets aften"DR.

Dengang tjekkede Mandag Morgens faktaredaktion tjekdet.dk også uenigheden. Alligevel dukker uenigheden nu op igen.

Det har vi fundet ud af

. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Måske har du allerede gættet det: Morten Østergaard og Kristian Thulesen Dahl har begge ret. De taler bare ikke om det samme.

Morten Østergaard taler som nævnt om udviklingen i den samlede udviklingsbistand, mens Kristian Thulesen Dahl kun fokuserer på den del af udviklingsbistanden, der går til hjælp i nærområderne.

Og kigger vi først på den samlede udviklingsbistand, så har Morten Østergaard ret i, at den er faldet under Lars Løkke Rasmussen – både i absolutte og relative tal. Det forklarer Lars Engberg-Pedersen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

– Udviklingsbistanden opgøres som andelen af Danmarks bruttonationalindkomst. Der er vi nu nede på 0,72 procent, hvor den tidligere har ligget højere. Da Lars Løkke Rasmussen blev statsminister i 2015 lå den på 0,86 procent. Så der er blevet skåret ned på den samlede udviklingsbistand, siger han.

Kigger vi dernæst på den del af udviklingsbistanden, der går til de såkaldte nærområder, er det sværere at sige præcist, hvor mange kroner og øre Danmark bruger her. Men ifølge Lars Engberg-Pedersen er det "sandsynligvis også korrekt", at nærområdebistanden er på sit højeste.

– Når jeg siger sandsynligvis korrekt, så skyldes det, at det kan være svært at definere præcis, hvad et nærområde er, og hvor mange penge der faktisk går der til. Men alt tyder på, at det er rigtigt, at Danmark aldrig har brugt så mange penge i nærområderne, som vi gør i dag, siger han.

Selvom det er sværere at sige, hvor mange penge der går til nærområderne, så mener Lars Engberg-Pedersen ikke, man kan konkludere, at Morten Østergaard har mere ret i sit synspunkt.

– Man kan ikke sige, at den ene har mere ret end de andre. De har begge to ret, fordi de taler om to forskellige ting. Det er bare nemmest at dokumentere Morten Østergaards påstand. Men alt tyder altså på, at det også er fuldstændig korrekt at sige, at dansk udviklingsbistand til nærområderne aldrig har været højere end nu, siger han.

Østergaard: Samlet svækkelse

(Foto: THOMAS SJØRUP © Scanpix)

Detektor har spurgt Morten Østergaard, om han ikke er enig i, at Danmark aldrig har givet mere til nærområderne?

– Jeg har ikke den fulde historiske viden om, hvor meget vi har givet til nærområderne, men det er jo rigtigt, at man både har sparet på den samlede udviklingsbistand, men også omlagt udviklingsbistanden væk fra for eksempel fattigdomsbekæmpelse og over på nærområdebistand i humanitære kriseområder, siger Morten Østergaard.

I Debatten siger Kristian Thulesen Dahl, at han gerne vil hjælpe mere i nærområderne. Og så bryder du ind og spørger, hvorfor de så har skåret ned på udviklingsbistanden. Vil du ikke give Kristian Thulesen Dahl ret i, at de ikke har skåret ned på støtten til nærområderne?

– Jeg siger specifikt, at de har skåret på udviklingsbistanden, og det er, fordi den humanitære bistand kun er en brøkdel af den samlede bistand. Det svarer jo til at skære ned på folkeskolen og så sige, at der til gengæld er skruet op for maden i kantinen. Samlet set har man svækket området.

Thulesen Dahl: Velkendt kneb

(Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Detektor har også spurgt Kristian Thulesen Dahl, om han ikke er enig i, at den samlede udviklingsbistand i dag er lavere end i 2015?

– Problemet i Debatten var jo, at det ikke handlede om den samlede udviklingsbistand. Den debat, vi havde, handlede på min foranledning om nærområdebistanden, og hvor meget vi hjælper i nærområderne. Morten Østergaard bruger så et velkendt kneb i den politiske debat og bringer debatten over på noget andet, nemlig den samlede udviklingsbistand. Så han kan komme med sit argument om, at den er blevet beskåret, og det har han jo ret i. Så når jeg diskuterer æbler, så kommer han med nogle pærer og siger, at det vil han hellere diskutere.

Men kunne du ikke sige til Morten Østergaard, at han har ret i, at vi har skåret i den samlede udviklingsbistand, men lige nu taler vi om nærområderne?

– Jo, det kunne jeg godt, men når jeg har den gode Clement Kjersgaard i et program, er jeg altid lidt usikker på, hvor lang tid jeg egentlig får til at gøre mine sætninger til ende. Men hvis vi sad i to sofaer, og vi havde god tid, så ville det være helt logisk at sige: "Prøv at høre, Morten, jeg taler ikke om den samlede ramme. For der har du jo ret. Jeg taler om nærområdebistanden, og kan vi ikke holde det på det?"

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter