Detektor: Mette Frederiksen og mindst 25 andre kunne have læst minkbilag 

Statsministeren fortalte under afhøring, at hun ikke har læst bilag om manglende lovhjemmel.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Statsminister Mette Frederiksen fik ikke læst bilagene til regeringens koordinationsudvalg 3. november 2020, hvor det blev besluttet at aflive alle mink.

Det kom frem torsdag, da Mette Frederiksen blev afhørt i Minkkommissionen.

- Jeg erindrer ikke at have læst bilagene, sagde hun ifølge DR.

I bilagene var der ellers ifølge flere juraeksperter en advarsel om, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at aflive alle mink.

Alligevel står statsministeren ikke alene med de ulæste bilag. Mindst 26 personer har nemlig haft mulighed for at læse bilagene i forbindelse med det afgørende møde i koordinationsudvalget.

Af dem har over halvdelen indtil videre tilkendegivet, at de ikke har læst bilagene.

Det viser en foreløbig optælling, Detektor har lavet på baggrund af Minkkommissionens afhøringer.

- Der var relativt travlt, så der var ikke tid til hyggelæsning, har kontorchef i Statsministeriet Karen Nilaus blandt andet udtalt.

I retten på Frederiksberg blev statsministeren flere gange spurgt ind til sit kendskab til bilagene.

- Jeg havde lejlighed til at læse det foreløbige cover og risikovurderingen, men ikke bilagene, sagde Mette Frederiksen, og understregede ifølge Ritzau, da udspørgeren spurgte igen:

- Ikke andet.

Få har læst bilagene

Detektor har spurgt de ni ministerier, der var repræsenteret ved koordinationsudvalgsmødet, hvor mange af deres ansatte der har haft mulighed for at læse bilagene. Men det spørgsmål har ingen af ministerierne haft lyst til at besvare.

Derfor har Detektor i stedet gennemgået Minkkommissionens officielle afhøringer, og af dem fremgår det, at mindst 26 personer har haft det samlede mødemateriale og bilagene mellem hænderne.

Optællingen er foretaget til og med torsdag den 9. december, og der vil derfor løbende komme nye oplysninger om, hvem der har læst bilagene.

To personer har ifølge optællingen fortalt, at de har læst bilagene. Det er to afdelingschefer fra henholdsvis Justits- og det daværende Miljø- og Fødevareministerium. Ingen af de to sad dog med på mødet, hvor det blev besluttet at aflive alle mink.

Statsministeren er altså langt fra den eneste, der ikke fik læst bilagene op til mødet i koordinationsudvalget.

Indtil videre har 16 afhørte i Minkkommissionen forklaret, at de ikke læste bilagene. De var under tidspres og fik bilagene meget kort tid før mødestart, fortæller flere.

Bisiddere og presse finder på plads før de første afhøringer i Minkkommissionen starter i Retten på Frederiksberg torsdag den 7. oktober 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Udover kontorchefen i Statsministeriet, Karen Nilaus, der altså ikke havde tid til "hyggelæsning", fik heller ikke daværende fødevareminister Mogens Jensen læst bilagene.

Han sad med på koordinationsudvalgsmødet og endte med at miste sin ministerpost på grund af sagen. Han fortæller, at det skyldes, at han fik "materialet meget sent".

I øvrigt "er det ikke praksis, at du som minister skal ned og gennemgå nogle bilag," forklarede han under sin afhøring i Minkkommissionen 11. november i år.

Det er kommet frem i afhøringerne, at Mette Frederiksen selv italesatte, at bilagene muligvis ikke var blevet læst omkring bordet.

- Statsministeren indledte med at sige, at bilagene er kommet så sent, så der måske ikke er så mange, der har nået at læse dem.

Det fortalte Johan Legarth, der er departementschef i Justitsministeriet, ifølge DR under sin afhøring i minkkommissionen 12. november, hvor han også gav udtryk for, at hverken embedsmænd eller ministre problematiserede, at bilagene ikke blev læst.

Under sin afhøring blev statsminister Mette Frederiksen spurgt, hvorfor hun ikke sørgede for, at der blev taget en fem minutters læsepause.

- Det gør jeg ikke, fordi det er min klare overbevisning, at der er behov for at reagere. Vores store bekymring var at blive beskyldt for at sidde på en viden, som hele verdenssamfundet ville være optaget af, lød det ifølge TV2 fra Mette Frederiksen.

Ifølge TV2 svarede Mette Frederiksen også, at hun ved mødets start havde indskærpet, at det var de enkelte fagministres ansvar at råbe op undervejs, hvis der var vigtig viden.

Venstre og LA med garanti: Ville aldrig ske med os ved roret

Detektor har rakt ud til de 26 ministre og embedsmænd, der ifølge den midlertidige optælling har haft mulighed for at læse bilagene. Indtil videre har otte af dem - inklusive statsministeren - sagt nej til at stille op til interview og forklare, hvad der ledte til, at bilagene ikke blev læst. De resterende er ikke vendt tilbage på Detektors henvendelse.

I Venstre mener formand for retsudvalget, Morten Dahlin, ikke, at det er en "gangbar undskyldning" ikke at have læst bilag.

Morten Dahlin (V) under Folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

- Det er i hvert fald et problem, hvis man efterfølgende bruger det som en undskyldning for, at det så var mindre slemt, at man brød loven.

Samtidigt afviser Venstre-ordføreren, at noget lignende vil kunne ske i en Venstre-ledet regering.

- Vi kommer ikke til at lave den slags fejl, hvor vi nedlægger et helt erhverv ulovligt med kæmpestore økonomiske og menneskelige omkostninger.

Så en fremtidig Venstre-regering vil sikre, at bilagene i højere grad bliver læst?

- En kommende venstre-regering vil naturligvis ikke begå en fejl, hvor man nedlægger et helt erhverv ulovligt. Og hvis det kræver, at man læser sine bilag for at undgå den situation, ja, så vil en kommende Venstre-regering selvfølgelig læse bilagene.

Også Liberal Alliances Ole Birk Olesen kritiserer regeringen for ikke at have læst bilagene. Dét på trods af at han som tidligere Transport-, bygge- og boligminister heller ikke altid selv fik læst alle sine bilag.

- Jeg havde ikke læst alle bilag, men jeg havde tillid til, at de medarbejdere, der havde lavet sagen for mig, havde styr på situationen. Hvis de ikke havde styr på situationen, så ville det have været mit ansvar.

Vil I sætte krav til, at alle bilag skal være læst i en sag, hvis I får ministerposter igen?

- En minister, der har 30-35 sager i løbet af en dag, hvor der kan være mange bilag til en stor del af sagerne, kan simpelthen ikke nå at læse alle bilagene. Derfor udviser ministeren tillid til sine medarbejdere, men det er ministerens ansvar, hvis der er noget, der går galt i den her proces.

Minkavlere demonstrerer i deres traktorer og lastbiler og sender et nødråb fra et erhverv, der nu nedlægges, Holstebro fredag den 6. november 2020. (Foto: © Bo Amstrup, Bo Amstrup / Ritzau Scanpix)

Tidligere departementschefer: Bilag bliver ikke altid gennemlæst

Detektor har været i kontakt med seks tidligere departementschefer. De fortæller, at den ansvarlige departementschef oftest vil have læst en sags cover, som er en opsummering af de vigtigste pointer i en sag, samt bilagene. Mens en departementschef, der deltager på mødet uden ansvar for den konkrete sag, ikke altid vil have læst alle bilag i sagen.

En minister vil sædvanligvis have læst sagens cover, men ikke nødvendigvis alle bilag i en sag.

Det siger Peter Loft, der sad som departementschef i Skatteministeriet i en årrække fra 1993 til 2012, men blev fritaget fra sin stilling efter skattesagen om Helle Thornings mand.

- I mine egne sager havde jeg selvfølgelig læst det hele i gennem, men når det var andre ministeriers sager (der var på dagsorden, red.), så tror jeg nok, at jeg må indrømme, at det som regel kun var covernotatet, jeg havde læst, siger Peter Loft og fortsætter:

- Så kan der selvfølgelig være et særligt aspekt af interesse for mig, mit ministerium eller min minister, og så må man selvfølgelig læse det, men rent rutinemæssigt også at have læst det, det tror jeg ikke, jeg kan påstå, at jeg gjorde.

Oversigt over personer, der kunne have læst bilag

I coveret til koordinationsudvalgsmødet fremgik det dog ikke, at der ikke var hjemmel til at aflive minkene. Blandt andet på grund af tidspres var den information ikke kommet med i coveret.

- Jeg ville da virkelig ønske, at jeg havde haft tid til at læse det (bilagene, red.) og tage ting med over (i coveret, red.), men det havde jeg ikke, fortalte Lisbeth Gro Nielsen under sin afhøring i Minkkommissionen. Hun er kontorchef i Justitsministeriet og udarbejdede coveret til koordinationsudvalgsmødet.

Alligevel er det et problem, at bilagene ikke er blevet læst i højere grad, når mindst 26 personer har haft mulighed for at orientere sig i dem.

Det siger Jørgen Grønnegaard, der er professor emeritus i Statskundskab ved Aarhus Universitet og senest har stået i spidsen for den uvildige ekspertgruppe, der har gransket regeringens nedlukning under corona.

- Det er klart problematisk, og når det er sagt, så skal det også siges, at beslutninger af den art blev truffet under et betydeligt tidspres, og det er også beslutninger, som er meget komplekse, så det kræver en ganske betydelig indsats at sætte sig ind i dem, forklarer han.

Minkkommissionen er efter planen færdig med afhøringerne 28. januar 2022.

Siden Detektors optælling er afhøringerne i Minkkommissionen fortsat. Det betyder, at der nu er mindst 27 personer, der har haft mulighed for at læse bilagene, hvoraf 16 fortæller, at de ikke har læst bilagene. Yderligere én person har siden Detektors optælling fortalt Minkkommissionen, at vedkommende har læst bilagene. Der er tale om en administrationsdirektør i Erhvervsministeriet, der ikke sad med til koordinationsudvalgsmødet.