Detektor: Mette Frederiksen vil ikke svare på, om hun læste advarsel om lovhjemmel

"Statsministeriet har ingen kommentarer," skriver statsministerens presseafdeling.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede torsdag en ministerrokade foran Amalienborg, efter at nu tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen trådte tilbage på grund af sin ageren i minksagen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke blev advaret om, at det var ulovligt at aflive alle mink

Men det sætter en række juraeksperter spørgsmålstegn ved i interviews med Berlingske, Jyllands-Posten og Detektor.

Det skyldes to bilag til det møde, hvor Mette Frederiksen sammen med sine mest magtfulde ministre tog beslutningen om at aflive minkene.

I bilagene står der blandet andet, at embedsværket tager "forbehold for, hvorvidt og hvordan den juridske hjemmel til at gennemføre de foreslåede løsninger kan findes".

De foreslåede løsninger i bilagene er at "tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale".

Andre eksperter har sagt, at man ikke kan regne med, at hun har læst advarslen, når den stod i bilagene. Spørgsmålet er, om hun alligevel gjorde det?

Det vil Mette Frederiksen ikke svare på, oplyser Statsministeriet til Detektor.

"Statsministeriet har ingen kommentarer," skriver statsministerens presseafdeling til Detektor efter to dages henvendelser.

”Hvis der er en smoking gun, så er det her”

Flere juraeksperter vurderer, at bilagene er en advarsel om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

”Hele vejen igennem er det klart, at det er usikkert, om der er hjemmel til det,” skriver Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura på Syddansk Universitet til Detektor.

Og til Berlingske siger juraprofessorer Kristian Lauta fra Københavns Universitet sådan her:

- Hvis der er en smoking gun, så er det jo her. Det eneste halmstrå, de har tilbage, er, at der er forskel på at aflive alle mink og helt og delvist nedlukke erhvervet. Men det forstår jeg ikke, at der skulle være en forskel på. Det er sgu svært at drive minkavl uden mink.

Andre eksperter siger, at man ikke kan regne med, at regeringens ministre læser alle bilag.

- De kan jo ikke være opmærksomme på alle notater og bilag, de får forelagt. Det er – og særligt i denne her sag med noget så grundlæggende som en manglende lovhjemmel – embedsmændenes pligt at skærpe ministrenes opmærksomhed på de problemer, der er, siger professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing til Jyllands-Posten.

Og til P1 Debat siger tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft:

- Jeg forventer ikke, at ministre læser bilag, men jeg forventer at departementschefer læser bilag, de selv sender ud.

Udover Mette Frederiksen deltog også en række andre ministre på mødet den 3. november: sundhedsministeren, finansministeren, erhvervsministeren og fødevareministeren.

Daværende fødevareminister, Mogens Jensen, er siden trådt af som minister på grund af sin håndtering af sagen.

Detektor har spurgt de andre ministre, om de læste de omtalte bilag. Ingen af dem har svaret.

Justitsministeren holder ”tungen lige i munden”

Justitsminister Nick Hækkerup (S). (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Justitsminister Nick Hækkerup deltog ikke på mødet, fordi han var blevet syg med coronavirus. Han har dog kastet sig ind i debatten om, hvad der egentlig stod i bilagene til mødet.

Han er ikke enig med juraeksperterne i, at der står, at der mangler lovhjemmel til at aflive alle mink.

- Man skal holde tungen lige i munden, men det er skuffende for mig, at juraeksperterne ikke kan se sondringen. Sondringen er, at det, der bliver talt om i koordinationsudvalget, er kompensation i forbindelse med, at man lukker eller lægger erhvervet i dvale. Det vil sige muligheden for, at det ikke genopstår. Det er det, der ligger i bilaget, siger han til Berlingske.

Detektor har spurgt Nick Hækkerup, om han læste bilagene den 3. november, selvom han ikke deltog på mødet. Det vil han ikke svare på.

Mette Frederiksen har tidligere sagt, at hun kun har været opmærksom på en ”hjemmeludfordring” i forhold til kompensation til minkavlerne.

- Det er beskrevet, at der er en hjemmeludfordring i forhold til en eventuel kompensation, men ikke i forhold til aflivning af dyrene, sagde Mette Frederiksen på et pressemøde efter en spørgetime i Folketinget den 10. november.

Det er uvist, om hun her henviser til det omtalte bilag til mødet i regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev taget.

Hvad står der i bilaget?

  • Der tages samtidig forbehold for, hvorvidt og hvordan den juridiske hjemmel til at gennemføre de foreslåede løsninger kan findes. Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i epidemiloven eller Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse, da minkavlere ikke er levnedsmiddelsproducenter. Et forbud vil således skulle hjemles i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr eller ved lov. Miljø- og Føde-vareministeriet og Justitsministeriet er ved at afklare dette spørgsmål.

  • Modellen der medfører, at alle minkavlerne uden for zonerne pelser ned, således at kun avlsdyr bevares. Derudover gives ikke tilladelse til, at indsætte og avle nye mink i de besætninger, der er blevet aflivet som følge af COVID19 smitte eller fordi, at de har været beliggende inden for en radius 7,8 km fra en smittet besætning i 2021, jf. bilag xx. Dette vil for de berørte besætningsejere betyde, at de i 2021 ikke vil have mulighed for at generere en indtægt fra minkavl, og derfor vil skulle ydes kompensation for dette tab. Der er ikke hjemmel til håndtering af et sådant scenarie i den nuværende lovgivning, hvorfor der meget hurtigt vil skulle tilvejebringes en lovmæssig hjemmel for dette. SUM tilvejebringer hjemmel i lovgivningen til at forhindre genindsættelse af mink.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse i minksagen