Detektor: Normeringstal siger intet om hverdagen i daginstitutionerne

Det har aldrig været meningen, at de officielle normeringstal skulle afspejle virkeligheden med våde bleer og travle pædagoger i landets daginstitutioner. Det fortæller Danmarks Statistik.

(Foto: © Fotograf Sonny Munk Carlsen, Scanpix)

Svigter vi børnene i daginstitutionerne, fordi der er for lidt personale? Efter at DR for nylig sendte dokumentaren ”Hvem passer vores børn?”, er debatten om kvaliteten i vuggestuer og børnehaver blusset op. Lørdag er der demonstrationer i 59 byer over hele landet.

Hvilke tal drejer det sig om?

Det store spørgsmål er, hvor mange børn hver enkelt pædagog i gennemsnit skal tage sig af – de såkaldte normeringer. De tal, som Danmarks Statistik har lavet på området, er der nemlig mange forældre og pædagoger, der ikke kan genkende fra hverdagen i daginstitutionerne.

SF har stillet et forslag om minimumsnormeringer i dagsinstitutioner, så der maksimalt er tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

I januar sagde børne- og socialminister Mai Mercado (K) sådan her til forslaget fra SF med henvisning til tallene fra Danmarks Statistik:

- Det er vigtigt at få lidt fakta på bordet, når vi taler normeringer, således at vi ikke får sådan et fortegnet billede af virkeligheden, sagde hun.

- Når man kigger på tallene, viser opgørelsen, at der i 2017 på landsplan var en normering på 3,1 børn pr. voksen i daginstitutionerne for de 0-2-årige og en normering på 6,2 børn pr. voksen i daginstitutionerne for de 3-årige og op til skolestartsalderen.

Det har vi fundet ud af

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Det har nok undret mange forældre og pædagoger, når politikerne har nævnt de officielle normeringstal som et faktum, når virkeligheden i institutionerne opleves ganske anderledes. Og det er der en god forklaring på.

De gennemsnitstal, som Danmarks Statistik har udregnet, siger nemlig ikke noget om, hvordan hverdagen ser ud i landets vuggestuer og børnehaver. Det er i stedet en bruttoberegning, der på overordnet niveau skal give mulighed for at sammenligne kommunernes normeringer, fortæller chefkonsulent Bjarne Mann fra Danmarks Statistik:

- Det har aldrig været intentionen, med udgangspunkt i de her normeringstal, at det er tal, der skal kunne genkendes nede i den enkelte daginstitution, siger han til Detektor.

- Groft sagt, har vi på kommunalt niveau taget antallet af fuldtidsbørn og divideret med antallet af fuldtidspersonale. Og der kommer vi frem til, at landsgennemsnittet er 3,1 og 6,2 børn per voksen i henholdsvis vuggestue og børnehave.

Og der kan være stor forskel på tallene fra Danmarks Statistik og så den hverdag, som daginstitutionerne har, fordi der er en masser af faktorer, som ikke er med i beregningen, siger chefkonsulenten.

- Vores tal er bruttotal, der viser, hvor mange personaleressourcer kommunerne bruger på børnepasning. Vi har ikke kigget på, hvordan den enkelte pædagog omsætter de timer til nærvær med børnene. Det vil sige, at det ikke er indregnet, at personalet holder ferie, er syge, er på kurser og andre ting, der betyder, at de ikke er sammen med børnene i hele arbejdstiden. Lige så vel som der ikke er taget hensyn til, at børnene også er syge eller på ferie, hvilket jo ville trække tallet i den anden retning, siger han.

Andre måder at udregne normeringer på

Da Danmarks Statistiks normeringstal ikke kan bruges til at sige noget om den konkrete hverdag i en daginstitution, har flere efterlyst nogle mere detaljerede udregninger for normeringer, så man får et mere retvisende billede af forholdet mellem børn og voksne.

Eksempelvis har Enhedslisten fået lavet en udregning hos analyseinstituttet Bureau 2000, der har erfaring med forskning på området. Bureau 2000 er blevet bedt om at regne på, hvordan normeringerne i Danmark ser ud, hvis man bruger samme udregningsmetode som i Norge.

Her tager man højde for en række faktorer, som man ikke gør hos Danmarks Statistik. Blandt andet tæller man ikke institutionslederne med i bemandingen udover den faktiske tid, de har med børnene. Man trækker også timelønnede vikarer ud af regnestykket, da de ofte dækker ind for en sygemeldt pædagog.

Ved brug af denne metode, er Bureau 2000 kommet frem til, at normeringerne i danske daginstitutioner er 3,82 og 7,49 børn per voksen i henholdsvis vuggestue og børnehave. Det er ca. 0,7 og 1,3 højere end tallene fra Danmarks Statistik - en ret markant forskel.

Det er dog vigtigt at huske, at der er tale om gennemsnitstal, siger specialkonsulent Niels Glavind fra Bureau 2000 om udregningen:

- I dagens løb vil der være perioder, hvor der er flere børn per voksen, og perioder, hvor der er færre. Om morgenen vil der for eksempel altid være en pædagog, når institutionen åbner, selvom der kun er ét barn. På andre tidspunkter er forholdet helt anderledes, siger han.

Detektor har fået flere eksperter til at kigge på Bureau 2000’s regnestykke – og de anerkender alle metoden, selvom der er flere usikkerheder ved at overføre systemet fra Norge direkte til danske forhold.

Hvad siger børne- og socialminister Mai Mercado til tallene?

(Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix) (Foto: © Tariq Mikkel Khan, Scanpix)

Ministeren har ikke ønsket at stille op til interview med Detektor, selvom hun efter visningen af dokumentaren ”Hvem passer vores børn?” på sin facebookprofil efterlyste, at DR ville interviewe hende om emnet.

I stedet har hun sendt et skriftligt svar, hvor hun erkender, at tallene fra Danmarks Statistik ikke kan stå alene. Og den 28. marts medvirkede hun i ”Ring til regeringen” på P1, hvor hun sagde sådan her:

- Jeg har da garanteret lagt mig for tæt op ad statistikker og tilfredshedsundersøgelser, og det tror jeg er meget almindeligt, at man gør som minister, sagde hun.

- Når jeg sådan kigger tilbage, så må jeg bare konstatere, at det var ikke tilstrækkeligt. Man kan jo godt fortælle mig, at undersøgelser viser, at der er stor tilfredshed og man kan også godt fortælle, hvordan en normeringsstatistik er skruet sammen. Jeg må bare konstatere, at den oplevede virkelighed ude hos forældrene, er noget andet.