Detektor: Ny melding fra Socialdemokratiet - først var børnene fattige, så var de ikke, nu er de måske alligevel

En familie med 20.000 kroner om måneden efter skat er måske alligevel fattig, siger Socialdemokratiet.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), statsminister Mette Frederiksen (S) og børne- og undervisningsminister og tidligere socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S). (Foto: Niels Christian Vilmann og Thomas Lekfeldt © (c) Ritzau Scanpix)

Socialdemokratiet har længe sagt, at partiet vil hjælpe fattige børn. Det ubesvarede spørgsmål er, hvilke børn der ifølge Socialdemokratiet er fattige.

Socialdemokratiet sagde én ting før valget og en anden ting efter valget.

Før valget sagde Socialdemokratiets daværende socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, ja til, at børn, der tæller med som fattige hos Danmarks Statistik, er ’decideret fattige’.

Men efter valget sagde statsminister Mette Frederiksen så, at alle børnene ikke er fattige i hendes øjne.

- Er det fattigdom, når man efter skat har mere end 20.000 kroner tilbage? Det mener jeg faktisk ikke, det er, sagde Mette Frederiksen og henviste til familier på to voksne og to børn med 20.000 kroner om måneden efter skat, der bliver betegnet som fattige af Danmarks Statistik.

Nu siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) så til Detektor, at den type familie måske alligevel kan tælle med som fattig under regeringens nye fattigdomsgrænse.

- Det kan godt være.

Læs mere af Detektors interview sidst i artiklen, hvor socialminister Astrid Krag konfronteres med Socialdemokratiets skiftende udmeldinger før og efter valget.

Hvad sagde Socialdemokratiet før valget?

Pernille Rosenkrantz-Theil var socialordfører for Socialdemokratiet før valget. Nu er hun børne- og undervisningsminister. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Før valget – i december 2018 – meldte Socialdemokratiet ud, at partiet igen ville indføre en officiel fattigdomsgrænse, hvis partiet vandt magten.

En officiel fattigdomsgrænse skal gøre det nemmere at følge udviklingen i antallet af fattige børn og se effekten af forskellige tiltag, lød det.

Nyheden blev meldt ud i et interview med Berlingske, som skrev, at Socialdemokratiet ville genindføre den tidligere officielle fattigdomsgrænse. Med den tidligere grænse blev man betegnet som fattig, hvis ens indkomst i tre år lå under halvdelen af medianindkomsten.

For en familie på to voksne og to børn er det beløb i dag cirka 21.800 kroner efter skat.

Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd arbejder nu med en uofficiel grænse for relativ fattigdom, som minder om den tidligere officielle fattigdomsgrænse. Forskellen er, at en ens indkomst med Danmarks Statistiks grænse kun behøver at ligge under halvdelen af medianindkomsten i ét enkelt år – ikke tre år – før man tæller med som fattig.

Ifølge Danmarks Statistiks og Arbejderbevægelses Erhvervsråds uofficielle fattigdomsgrænse var der cirka 65.000 fattige børn i Danmark, da Pernille Rosenkrantz-Theil før valget blev interviewet af Berlingske.

I interviewet blev Socialdemokratiets daværende socialordfører spurgt, om hun mente, at de cirka 65.000 børn var fattige.

- Jeg mener, at der er 65.000 etårsfattige børn i Danmark, svarede hun.

Berlingske spurgte opfølgende: Så der er tale om decideret fattige?

- Ja, det er der – det kan man slet ikke diskutere. Heller ikke konsekvenserne af det.

En måned senere, i januar 2019, sagde Pernille Rosenkrantz Theil desuden til Børsen, at Socialdemokratiets fattigdomsgrænse nok "i overordnede træk" vil komme til at ligne den gamle.

Hvad sagde Socialdemokratiet efter valget?

Efter valget, i Folketingets åbningsdebat i starten af oktober sidste år, faldt snakken endnu en gang på fattige børn.

Her sagde den nyvalgte statsminister, Mette Frederiksen, at det ikke er alle de cirka 65.000 børn, der i hendes øjne er fattige, selvom hendes socialordfører før valget havde kaldt børnene ’decideret fattige’.

Og hun satte spørgsmålstegn ved noget af det mest fundamentale i den gamle fattigdomsgrænse - nemlig beløbsgrænserne for, hvornår man er fattig.

- Hvis man følger den såkaldte fattigdomsgrænse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så er en børnefamilie med to voksne og to børn fattig, når dens indkomst er på godt 250.000 kroner om året efter skat. Er det fattigdom, når man efter skat har mere end 20.000 kroner tilbage? Det mener jeg faktisk ikke, det er, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- Jeg mener, at dem, der bruger tallene som en indikator på fattigdom, gør skade på diskussionen.

Socialdemokratiet har efter valget også sagt, at partiet ’ikke bare vil genindføre den tidligere fattigdomsgrænse’, som social- og indenrigsminister Astrid Krag for eksempel formulerede det til et samråd i december.

I Berlingskes interview med partiets socialordfører før valget stod der ellers netop, at partiet ville indføre den tidligere fattigdomsgrænse.

Hvad siger Socialdemokratiet nu?

Social- og indenrigsminister Astrid Krag til pressemøde med statsminister Mette Frederiksen. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Astrid Krag, gav Socialdemokratiet før valget udtryk for at ville hjælpe nogle fattige børn, som I ikke kommer til at hjælpe nu, hvor I har fået magten?

- Nej, svarer Socialdemokratiets social- og indenrigsminister til Detektors spørgsmål.

Det har I ikke?

- Hvad tænker du konkret på?

Før valget sagde jeres socialordfører, at de børn, der ligger under Danmarks Statistiks fattigdomsgrænse, er decideret fattige. Mener Socialdemokratiet stadig det?

- Vi arbejder på at lave en ny ordentlig, retvisende fattigdomsgrænse, der afspejler reel fattigdom og kan bruges som politisk redskab.

Jeg spørger: Mener Socialdemokratiet, at de her børn er decideret fattige?

- Nej, altså vi er jo i gang med at lave en ny retvisende fattigdomsgrænse på baggrund af den løbende diskussion, der har været i medierne og i Socialdemokratiet. Derfor står vi også et andet sted i dag, end vi tidligere har gjort.

Så I har ændret holdning?

- Ja, vi er jo i gang med at få lavet en ny fattigdomsgrænse. Hvis man tager fattigdomsgrænsen fra Danmarks Statistik, så er der nogle af de børn, som helt sikkert er fattige, men også nogle, som ikke er.

Efter valget sagde statsminister Mette Frederiksen så, at en familie på to voksne og to børn med cirka 20.000 kroner efter skat ikke er fattig. Er du enig?

- Jeg mener, det er en helt relevant diskussion at rejse i forhold til, hvad der er ret og rimeligt. Det giver mening at sætte spørgsmål tegn ved, om sådan en familie er fattig.

Hvordan kan det så være, at I kaldte de her børn for decideret fattige inden valget?

- Der har jo været en løbende diskussion af fattigdom, og før valget var vi ikke nået til den konklusion.

Hvornår ændrede I holdning til det her?

- Det er en diskussion, vi har haft længe, og vi er ikke nået til ende med overvejelserne om, hvordan vi får en ny fattigdomsgrænse, der afspejler reel fattigdom.

Men er det først efter valget, at I finder ud af, at en familie på to voksne og to børn med 20.000 kroner efter skat ikke er fattig?

- Vi har ikke lagt os fast på, hvor grænsen skal være.

Men kan man regne med, at sådan en familie ikke er fattig ifølge jeres nye grænse?

- Vi er ikke færdige med at lave grænsen. Det er komplekst.

Kan man ikke forvente, at grænsen for sådan en familie vil ligge under 20.000 kroner, når Mette Frederiksen siger, at det ikke er fattigdom?

- Det er værd at diskutere, om det er et udtryk for reel fattigdom, når man har så mange penge.

Kan nogle af de her familier ende med at blive betegnet som fattige?

- Det kan godt være.

Så svaret er ja?

- Måske.

Hør hele interviewet med Astrid Krag her: