Detektor: Nye tal viser, hvornår risikoen for at dø af coronavirus stiger

Dødeligheden ser først ud til at stige markant efter alderen 65 år.

65-69-årige bliver indlagt og dør oftere end 60-64-årige. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Hvornår er man generelt i øget risiko for at dø af coronavirus? Når man fylder 60 eller 65 år?

Det er uklart. WHO har sagt 60 år. Sundhedsstyrelsen har sagt 65 år.

Nu gør en ny opgørelse os klogere.

- Der ser ud til at være god grund til at opretholde risikoalderen på +65 år, skriver afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut til Detektor.

Aldersgrænsen er vigtig.

Den afgør blandt andet, hvor gamle læger, sygeplejersker og sosu-assistenter må være, hvis de skal arbejde med smittede patienter.

Markant forskel

Den nye opgørelse viser for første gang, hvor hårdt danskere over og under 65 år rammes af coronavirus.

Tidligere har de danske myndigheder kun opgjort dødelighed og indlæggelser i tiårsintervaller.

Dødeligheden er 'markant forskellig' i de to undergrupper af 60-64-årige og 65-69-årige, skriver afdelingslæge Peter Henrik Andersen til Detektor.

Den nye opgørelse kommer efter en historie fra Detektor i forrige uge.

Detektor fortalte, at der er tvivl om, hvornår risikoen for at dø eller blive alvorlig syg af coronavirus for alvor stiger.

WHO og Sundhedsstyrelsen har sagt to forskellige ting

Ifølge WHO er man i øget risiko fra 60-årsalderen. Men ifølge Sundhedsstyrelsen er man først i særlig risiko, når man er 65 år.

Den nye opgørelse fra Statens Serum Institut ser umiddelbart ud til at bekræfte, at Sundhedsstyrelsens aldersgrænse på 65 år er sat et fornuftigt sted for danskernes vedkommende.

Opgørelsen dækker over 6.181 bekræftede smittede i Danmark. Statens Serum Institut kommer i løbet af ugen med en endnu nyere opgørelse, der dækker alle smittede til dato.

Den vil dog ikke ændre det overordnede billede.

- Tendensen bag tallene holder, skriver Statens Serum Instituts presseafdeling til Detektor.

Fagforening støtter grænse på 65

Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, på arbejde på Holbæk Sygehus (Foto: © JOACHIM RODE, Frikøbt af Lægeforeningen fotografens navn skal påføres: RODE IMAGES / Joachim Rode)

Detektor har også været i kontakt med lægernes fagforening i Danmark. Fagforeningen bakker op om Sundhedsstyrelsens aldersgrænse på 65 år.

Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, udtaler sig om arbejdsmiljø på vegne af Lægeforeningen:

- Man skal huske, at WHO’s udmeldinger er vejledende, og at WHO kommunikerer til hele verden, så der er afgjort lande, hvor de 60 år er passende. Men i forhold til Danmark er en aldersgrænse på 65 år helt på sin plads.

- Det afgørende er, at man tager hensyn til særlige forhold. Hvis en læge har en sygdom, der øger risikoen for at blive hårdt ramt af Covid-19, skal han eller hun naturligvis ikke stå i forreste linje og risikere at blive udsat for smitte, og det gælder uanset alder.

Til at begynde med satte de danske myndigheder aldersgrænsen ved 65 år på baggrund af erfaringer med influenza og lungebetændelse fra bakterien pneumokok.

WHO siger stadig 60 år

WHO holder fast i aldersgrænse på 60 år. (Foto: © FAbrice Coffrini, Scanpix)

WHO har ikke ændret sin udmelding om, at folk er i øget risiko fra 60-årsalderen.

WHO bygger sin udmelding på en stor opgørelse over dødeligheden blandt 44.672 smittede i Kina. Det skrev WHO til Detektor i forrige uge.

Opgørelsen viser, at dødeligheden for alvor begynder at stige blandt de smittede i gruppen 60-69 år. Problemet er dog, at grupperne er delt op i tiårsintervaller, så man ikke kan se forskellen på folk over og under 65 år.

WHO henviser også til, at omkring 95 procent af dødsfaldene i Europa har fundet sted blandt personer over 60 år.

I alt 90 procent af dødsfaldene i Europa fandt dog sted blandt dem over 65 år, viser en lignende opgørelse fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, ECDC.

- Vores data viser, at risikoen for hospitalsindlæggelse og død stiger fra 50-årsalderen, men er mest markant efter 65-årsalderen, skrev ekspertgruppen fra ECDC i en mail til Detektor i forrige uge.

Detektor har beskrevet opgørelserne fra WHO og ECDC mere detaljeret her.