Detektor: Overskrift gjorde indvandrere uden dom til kriminelle

Mistænkte blev gjort til skyldige i kriminalitet i overskrift hos Kristeligt Dagblad.

Der er ikke belæg for at sige, at indvandrere og efterkommere står bag halvdelen af al kriminalitet i Sverige, som overskrift i Kristeligt Dagblad påstod. (Foto: TT News Agency © Scanpix)

Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Det er et centralt princip i retsstater som Danmark og Sverige.

Men i begyndelsen af august blev mistænkte gjort til skyldige i en overskrift på forsiden af Kristeligt Dagblad.

Hvad skriver Kristeligt Dagblad?

Den 3. august i år bragte Kristeligt Dagblad en artikel med overskriften: "Indvandrere og efterkommere bag halvdelen af al kriminalitet i Sverige".

Artiklen blev hurtigt delt på Dansk Folkepartis Facebook-side med kommentarerne "Det er jo fuldstændig vanvittigt! Danmark må aldrig ende som Sverige!".

opfordring af en opmærksom lytter, der studsede over Kristeligt Dagblads overskrift, har Detektor undersøgt tallene bag.

Hvad har Detektor fundet ud af?

Når Kristeligt Dagblad skriver, at indvandrere og efterkommere står bag halvdelen af al kriminalitet i Sverige, bygger det på en undersøgelse fra den svenske tænketank Det Goda Samhället (DGS).

Kigger man nærmere på undersøgelsen, kan man se, at tænketanken slet ikke har undersøgt, hvor meget kriminalitet indvandrere og efterkommere står bag. I hvertfald ikke hvis man ser på kriminalitet som lovovertrædelser, der har ført til dom.

Undersøgelsen handler nemlig om personer, der er mistænkt for kriminalitet, deriblandt uskyldige personer, hvor mistanken er frafaldet. Antallet af personer, der er blevet tiltalt og dømt for kriminalitet, er derimod ikke belyst.

Det bekræfter tænketanken "Det Goda Samhället" over for Detektor og siger, at man ikke kan bruge dens tal til at konkludere, at efterkommere og indvandrere er ansvarlige for halvdelen af alle kriminalitetsdomme i Sverige.

- Nej, man kan ikke konkludere, at halvdelen af dommene er rettet mod indvandrere og deres børn. Det, vi siger, er, at halvdelen af politiets mistanker er rettet mod disse grupper. Vi har ikke undersøgt sammenhængen mellem de registrerede mistanker og domme, skriver tænketankens ophavsmand Patrik Engellau i en mail til Detektor.

Ifølge flere eksperter på området, som Detektor har talt med, betyder det, at vi ikke kan bruge undersøgelsen til at sige noget om, hvor stor en andel af Sveriges kriminalitet, der bliver begået af indvandrere og efterkommere - eller andre befolkningsgrupper for den sags skyld.

Det forklarer Lars Højsgaard Andersen, der er seniorforsker ved Rockwoolfonden.

- I en rapport som denne her, hvor man har kigget på personer, der er mistænkt for kriminalitet, er det jo vigtigt at holde sig for øje, at den slags sager kan blive afsluttet på mange måder.

- Det kan jo både være, at der finder en retsforfølgelse sted, og at personen bliver fundet skyldig i at have begået kriminalitet. Men ret beset indeholder tallet jo også sager, hvor personen bliver frifundet, siger han.

- Så pointen er, at man på baggrund af denne her rapport ikke kan sige noget om, hvor stor en procentdel af dommene, som indvandrere og efterkommere er ansvarlige for. Man kan kun udtale sig om politiets mistanker.

Figuren viser herkomstfordelingen blandt samtlige mistænkte i Sverige i årene 1985-2017. Kilde: "Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv", Det Goda Samhället.

Kristeligt Dagblad er ikke det eneste medie, som har skrevet om den svenske undersøgelse og bragt en overskrift, der har gjort mistænkte til skyldige.

Netavisen Den Korte Avis skrev sådan her om undersøgelsen:

Sådan ser historien ud hos Den Korte Avis.

Hvad siger Kristeligt Dagblad?

Kristeligt Dagblad har på sin hjemmeside ændret overskriften på historien fra "Indvandrere og efterkommere bag halvdelen af al kriminalitet i Sverige" til denne.

Detektor har bedt Kristeligt Dagblad forholde sig til, at der ikke er dækning for overskriften "Indvandrere og efterkommere står bag halvdelen af al kriminalitet i Sverige".

I et skriftligt svar skriver nyhedsredaktør på avisen, Morten Rasmussen:

- Indledningsvis vil vi gerne understrege, at det intet sted i artiklen hævdes, at halvdelen af alle dømte i Sverige har indvandrer- eller efterkommerbaggrund.

- Tværtimod nævnes det specifikt og meget tidligt i brødteksten, at der er tale om mistænkte. Men da vi har erfaret, at flere læser artiklen som om, at det drejer sig om dømte, vil vi nu ændre rubrikken, så den i stedet lyder:”Indvandrere og efterkommere udgør halvdelen af alle kriminalitetsmistænkte i Sverige”.

Du kan høre historien i podcasten herunder:

Facebook
Twitter