Detektor: Partier, der vil afskaffe 'listepik-paragraf', har selv stemt for mildere straf

SRSF-regeringen sænkede i 2013 strafferammen for gerningsmænd, der “tilsniger sig samleje”

Regeringen og støttepartierne vedtog i 2020 en samtykkelov, der forbyder samleje uden samtykke. Men "tilsnigelse til samleje" straffes stadig mildere. Det vil partierne nu ændre. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Hvis en person “tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden,” er det ikke voldtægt i lovens forstand.

Men det vil regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF nu ændre.

- Der er behov for at udvide voldtægtsbestemmelsen til at omfatte tilsnigelse til sex, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) til Detektor.

Det var ellers de samme partier, der i 2013 var med til at sænke strafferammen for netop “tilsnigelse til samleje” til halvdelen af, hvad en voldtægtsdom kan give.

Hvor det tidligere kunne give op til seks års fængsel at “tilsnige sig samleje,” som det hedder i loven, sænkede SRSF-regeringen sammen med DF strafferammen ned til fire år.

En voldtægtsdom kan give op til otte års fængsel.

- Set med nutidens briller giver det her jo bare slet ikke mening, siger SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, til Detektor.

Sammen med resten af SF, RV, Ø, DF og Socialdemokratiet stemte Karina Lorentzen ellers for at sænke straffen for overtrædelse af straffelovens paragraf 221. I dag kaldte hun det et "klart hul i loven," som bør lukkes.

Paragraf 221 bliver populært kaldt 'listepik-paragraffen.'

Flere organisationer gik i denne uge sammen i et opråb i Politiken for at få paragraffen ændret.

Paragraffen har været til debat siden foråret, hvor en ung mand blev frikendt for voldtægt men dømt for tilsnigelse. Manden snød en kvinde til samleje ved at bytte seng med hendes partner. Tidligere i november kom Vestre Landsret frem til samme afgørelse i ankesagen.

Justitsminister Nick Hækkerup henviser direkte til dommen i sin kommentar til DR.

- Straffen for seksualforbrydelser skal afspejle den krænkelse, som ofrene udsættes for. Derfor er jeg stolt over den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, som et enigt Folketing vedtog tidligere på året, skriver han.

- Dommen fra Vestre Landsret viser, at der er en skævhed i retstilstanden på området. Derfor er jeg enig med Enhedslisten, tilføjer ministeren med henvisning til, at Enhedslisten siden foråret har ønsket en ændring af loven.

'Det vidste jeg ikke'

Det var den daværende socialdemokratiske justitsminister, Morten Bødskov (S), der i 2013 stod i spidsen for at sænke strafferammen for gerningsmænd, der sneg sig til samleje.

Det skete med støtte fra Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Men hverken Enhedslisten, SF eller Radikale kan huske, at de stemte for mildere straffe til seksuelle overgreb, hvor offeret tror, at gerningspersonen er en anden.

Enhedslisten stemte for at sænke strafferammen fra seks til fire år. Vidste du det?

- Nå. Nej, det vidste jeg ikke, siger retsordfører Rosa Lund (EL).

- Men jeg kan regne ud, at det var, da Pernille Skipper var retsordfører, så det skal jeg lige spørge hende om.

Du stemte faktisk selv for at sænke strafferammen.

- Det har jeg så gjort på en anbefaling fra Pernille Skipper.

Rosa Lund er efterfølgende vendt tilbage og siger nu, at Enhedslisten stemte for at sænke strafferammen, fordi de forholdt sig til den samlede lovpakke - og ikke den enkelte lovændring.

- Vi går ind for, at strafferammerne skal være proportionelle - også selvom vi ikke er tilhængere af paragraffens eksistens, tilføjer hun.

Til spørgsmålet om, hvorfor Enhedslisten ikke rejste en debat om ændringen, svarer Rosa Lund:

- Jeg kan ikke huske, hvorfor vi ikke spurgte ind til det specifikt i lovbehandlingen. Det var et stort lovkompleks. Der var mange ting, der var vigtige.

Enhedslisten og Rosa Lund har flere gange kritiseret tilsnigelsesparagraffen. Men i 2013 stemte partiet selv for at sænke strafferammen på §221.

Fulgte anbefalinger

På vegne af Konservative spurgte folketingsmedlem Tom Behnke i 2013 den daværende justitsminister, Morten Bødskov (S), hvordan regeringen kunne begrunde, at det skulle være “mindre strafværdigt at tilsnige sig til samleje” frem for at udnytte et offer i en hjælpeløs tilstand.

Morten Bødskov henviste til Straffelovrådets betænkninger til loven.

Straffelovrådet anførte, at et overgreb, hvor offeret er blevet narret til samleje, adskiller sig fra voldtægt ved, at der ikke er tvang eller vold.

- Justitsministeriet er enig med Straffelovrådet i, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide voldtægtsbestemmelsen til også at omfatte tilsnigelse af samleje med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden, svarede Morten Bødskov i 2013.

Han citerede også Straffelovrådet for, at det ikke ville være “sprogligt naturligt at udvide voldtægtsbestemmelsen til også at omfatte sådanne overgreb”.

Venstre, Liberal Alliance og Konservative stemte i 2013 “hverken for eller imod”.

'En fejl'

Radikale Venstre og SF’s retsordførere siger, at partierne stemte for lovændringen, fordi voldtægt var defineret anderledes i 2013. Der blev skelnet mellem et seksuelt overgreb med vold og tvang på den ene side og tilsnigelse til samleje på den anden side.

Siden har Socialdemokratiet sammen med RV, SF og Enhedslisten vedtaget Samtykkeloven. I dag defineres voldtægt som samleje uden samtykke.

Enhedslisten, SF og Radikale mener i dag, at en tilsnigelse af samleje bør betragtes som voldtægt.

- I dag er det en fejl, at paragraffen ikke er blevet ændret, men dengang var voldtægt defineret ved vold og tvang, så det var ikke en fejl med den definition, der var dengang, siger Samira Nawa (RV).

SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, kalder det et “helt klart hul i lovgivningen”.

- Derfor bør vi lave det om, siger hun.

Også Enhedslisten ærgrer sig over, at de ikke fik paragraffen ændret sidste år.

- Det er en kæmpe fejl. Det skulle have været ændret, da vi lavede samtykkeloven. Jeg fortryder bitterligt, at vi ikke fik ændret §221, da vi ændrede §216. Det skulle vi klart have gjort, helt klart.

Flere organisationer gik i denne uge sammen i et opråb i Politiken for at få paragraffen ændret. Det mødte opbakning fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

Kun én sag på fire år

Udover den enkelte sag fra foråret har paragraf 221 ikke været i brug i årevis.

Hverken i 2020, 2019 eller 2018 er der ifølge Rigsadvokaten faldet dom i sager, hvor paragraffen er blevet brugt. I 2017 var der tre forhold, hvor en gerningsmand blev dømt for tilsnigelse. Det viser Detektors aktindsigt.

Selv om paragraffen stort set ikke har været i brug, mener Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, at lovændringen er vigtig.

- Vi er et flertal i Folketinget, der er enige om samtykkekravet i voldtægtsbestemmelsen, og derfor er den her ‘strafrabat’ ikke holdbar. Det stemmer ikke overens med det, vi ellers er enige om, siger retsordfører Samira Nawa (RV).