Detektor: Regeringens eksperter har aldrig regnet med, at to meters afstand er bedre end én

Om du holder én eller to meters afstand er i beregningerne det samme, siger Statens Serum Institut.

Gul stribe malet på midten af gågade så folk holder afstand i Aalborg. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Danskerne behøver nu kun at holde én meters afstand til hinanden i de fleste situationer. Det besluttede Sundhedsstyrelsen søndag.

Det har været de seneste dages store historie. Både politikere og eksperter har diskuteret konsekvenserne af det.

Det kommer dog ikke til at ændre ved Statens Serums Instituts beregninger af, hvor mange danskere, der bliver smittede.

Årsagen er simpel:

Regeringens eksperter har hele tiden regnet med, at én meters afstand beskytter lige så godt mod smitte som to meters afstand.

Det fortæller overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut til Detektor:

- Om du holder én eller to meters afstand er i beregningerne det samme, siger han.

Stærke politiske reaktioner

Et flertal i Folketinget blev fredag i sidste uge enige om en genåbningsplan for Danmark.

Kun få dage efter besluttede Sundhedsstyrelsen at ændre det generelle afstandskrav fra to meter til én meter.

Det skabte kraftige reaktioner fra de forskellige partiledere.

Spørgsmålet har været, om det nye afstandskrav ændrer ved de prognoser for smittetrykket, som lå til grund for aftalen om genåbningen.

- Vi er nødt til at kunne have tillid til, at det grundlag, der bliver forhandlet på, også er det korrekte, sagde Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, for eksempel til Berlingske.

Men det nye afstandskrav ændrer altså ikke på de beregninger, som dannede grundlag for forhandlingerne af genåbningen.

Beregningerne skelner nemlig ikke mellem, om man holder én eller to meters afstand. Én meter er nok til at fjerne risikoen for at blive smittet, antager beregningerne.

Du minimerer ikke risikoen yderligere ved at holde endnu større afstand.

- Helt traditionelt er det én meters afstand, man har brugt i sådan nogle beregninger, siger overlæge Robert Skov, der leder ekspertgruppen bag prognoserne fra Statens Serum Institut.

Tvivlsom dokumentation

Sundhedsstyrelsen konkluderer selv, at der ikke er 'sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav i det offentlige rum' i sin vejledning 'COVID-19: Forebyggelse mod smittespredning'.

Man har normalt regnet med, at én meters afstand er nødvendigt, når det kommer til luftvejsinfektioner.

Men der er opstod tvivl, om én meter er nok, fordi coronavirussen spredte sig meget hurtigt til at starte med, forklarer overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut.

- Der foreligger ikke nogen videnskabelige undersøgelser, der viser forskellen på én eller to meter. Den viden, man har, er en tommelfingerregel om én meters afstand. Det er også den regel, vi bruger på sygehusene, når vi har med for eksempel tuberkulose at gøre, siger han.

Vil det sige, at det godt kan være, at to meter beskytter mere end én meter?

- Det er en teoretisk mulighed. Som jeg siger, så har WHO hele tiden anbefalet én meters afstand.

Men så har WHO vel heller ikke noget at bygge det på?

- Alle har haft den samme regel om én meters afstand.

Uanset, hvor mange der bruger den regel, så er spørgsmålet vel stadig, om to meter i virkeligheden godt kan beskytte mere?

- Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Eftersom man ikke har undersøgt det, så kan man jo ikke vide det.

Hvad kommer den her regel om én meter så af? Er det en mavefornemmelse?

- Nej. Det er mange års erfaring med, at dråbekerner ikke holder sig svævende. Så når man er ud over én meter, så bliver man ikke smittet.

Hvorfor siger du så, at man ikke ved, om to meter måske beskytter endnu mere?

- Fordi så er du mere end én meter væk. Dråberne kan ikke bevæge sig i luften. De har ikke en motor på. De falder ned.

Så forstår jeg ikke, at du ikke bare siger, at man ved, at én meter beskytter lige så godt som to meter?

- Det var en usikkerhed, man havde, fordi virusset smittede så meget fra starten af.

Har man stadig den usikkerhed?

- Jeg kan ikke sige andet, end at flere og flere går over til at anbefale én meters afstand. Og WHO har sagt én meter fra start af. Og WHO har ikke set grund til at være ekstra forsigtige.

- Og vi kommer ikke til at justere vores prognoser, fordi anbefalingen nu er én meter.

Så det er kun fysisk kontakt under én meter, der slår ud i prognoserne?

- Ja, så holder man ikke længere fysisk afstand.

Er det særlig ofte, at folk går tættere på hinanden end én meter?

- Ja.

Er det noget, I har viden om?

- Hvis man står med én meters afstand, så står man langt fra hinanden. Hvis du ser på familiemedlemmer, så er de jo langt fra hinanden, hvis de hele tiden har én meters afstand. Du kan heller ikke give noget håndtryk på én meters afstand.

'Op til danskerne'

Sundhedsstyrelsens lempelse af afstandskravet er blevet kritiseret kraftigt af professor og virolog fra Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Illustration fra Statens Serum Instituts ekspertrapport fra 6. maj: Hvis antallet af danskere, der overholder fysisk afstand og hygiejnetiltag nedsættes med hhv. 50 pct. og 100 pct., stiger antallet af indlagte.

Han frygter, at flere danskere kommer til at gå for tæt på hinanden på grund af Sundhedsstyrelsens lempelse af reglerne.

- For det første er én meter minimum, så der er nu ingen sikkerhedsbuffer, og folk kan jo have svært ved at bedømme afstand. For det andet er der den psykologiske effekt, at man kan tror, at nu er smitten ovre, og vi kan opføre os normalt, siger Allan Randrup Thomsen til DR.

Detektor har spurgt overlæge fra Statens Serum Institut Robert Skov, om han deler den frygt:

- Det er en spekulation. Det kan jeg ikke vide. Det er op til danskerne at blive ved med at overholde de her regler, og det håber vi alle sammen, at de gør, siger han.

Statens Serum Institut har regnet på, hvad der vil ske, hvis kun halvdelen eller ingen af danskerne overholder anbefalingen om én meters afstand til andre i det offentlige rum.

Beregningen viser, at det vil få antallet af indlæggelser til at stige markant, hvis afstandskravet ikke overholdes.

Detektor har også spurgt Sundhedsstyrelsen, om styrelsen forventer flere smittede på grund af det lempede afstandskrav.

Konstitueret centerchef Dan Brun Petersen fra Sundhedsstyrelsen svarer på mail:

- Ændringen står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med, at der samtidig er et større fokus på de andre tiltag, der kan bruges til at forebygge spredning med COVID-19. Det vil sige, at vores vurdering er, at med større fokus på blandt andet hygiejne, vil det, at vi har valgt mindst en meter ikke give et større smittetryk.