Detektor: Så mange smittede forhindrer vi, hvis alle danskere går med mundbind

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu mundbind ved trængsel i busser, tog og metro.

Mundbindene kan i den nuværende situation forhindre mellem 25 og 67 danskere i at blive smittet over en uge, vurderer beregninger fra det norske Folkehelseinstituttet. Usikkerheden er stor. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

I flere europæiske lande skal man tage mundbind på mange steder i det offentlige rum.

Men det har indtil videre ikke kunnet betale sig at bede danskerne om at gå med mundbind i samme grad, når der ikke er flere smittede. Det vurderede Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør, tidligere på ugen.

- Det giver ingen mening i den nuværende situation, at alle skal bære mundbind i det offentlige rum, hvor vi stadig har en meget lav smitte i Danmark, sagde Søren Brostrøm til DR.

Fredag har Sundhedsstyrelsen dog udvidet sin anbefaling om brug af mundbind i særlige situtationer en smule. Det gælder ved trængsel i busser, tog og metro:

- Sundhedsstyrelsen udvider sine anbefalinger om brug af mundbind i særlige situationer og peger nu på, at man med fordel kan bruge et mundbind, hvis man bevæger sig ud i den kollektive trafik på tidspunkter, hvor det kan være svært at holde afstand til andre passagerer, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

Detektor har prøvet at sætte tal på, hvor stor gevinsten egentlig er ved at gå med maske.

Skøn: Mundbind kan forhindre mellem 25 og 67 smittede på en uge

Gevinsten ved at gå med maske afhænger af flere forskellige ting - særligt tre:

  1. 1

    Hvor meget beskytter mundbindene mod virussen?

  2. 2

    Hvor mange mennesker er smittede uden at vide det – altså asymptomatiske?

  3. 3

    Hvor udbredt er virussen?

Især de første to spørgsmål er svære at svare på. Der mangler stadig forskning på området. Og derfor er regnestykket også meget usikkert.

Detektor har kigget mod Norge for at få hjælp. Her har eksperter fra Folkehelseinstituttet prøvet at give et svar.

Vi begynder med en graf. Den illustrerer, hvor mange smittede vi kan undgå hver uge i Danmark, hvis mellem en fjerdedel og alle danskere bruger maske.

Nedenunder grafen følger en uddybende forklaring.

Eksperterne i Norge har gennemgået, hvad der er af viden på området.

Vi starter med spørgsmålet: Hvor meget beskytter mundbindene?

De norske eksperter regner med, at mundbindene mindsker risikoen for smitte med 40 procent. Det er et afrundet midterskøn, som er valgt for at gøre det enkelt.

De eksisterende studier kommer nemlig med vidt forskellige bud:

I den ene ende af skalaen vurderer et studie fra University of East Anglia i Storbritannien, at mundbindene mindsker risikoen for smitte med seks procent. Der er tale om flere forskellige typer mundbind og dækning af ansigtet.

I den anden ende af skalaen vurderer et studie fra McMaster University i Canada og American University of Beirut i Libanon, at mundbindene mindsker risikoen for smitte med 44 procent, hvis man kun ser på situationer uden for sundhedsvæsenet.

Hvis man også inkluderer situationer i sundhedsvæsenet stiger mundbindenes effekt, så de mindsker risikoen for smitte med 67 procent, anslår studiet. Der er tale om mundbind som dem, man køber på for eksempel apoteket.

- Hovedårsagen til de mange forskellige resultater skyldes, at der ikke findes gode studier af brug af mundbind og Covid-19 fra den virkelige verden uden for sygehuse, siger en af de norske eksperter, Bjørn G. Iversen, der er overlæge på Folkehelseinstituttet i Norge.

I virkeligheden kan effekten af mundbindene altså være både større og mindre end de 40 procent, som de norske eksperter regner med.

Vi går videre til næste spørgsmål: Hvor mange er asymptomatiske?

Jo flere mennesker, der er smittede uden at vise symptomer, desto mere gavner mundbindene.

Det skyldes, at folk med symptomer i forvejen skal blive hjemme, testes og gå med maske, hvis de er nødt til at gå ud.

De norske forskere antager i deres rapport, at 20 procent af de smittede er asymptomatiske. Der er dog kommet ny viden på området siden rapportens udgivelse.

- Sandsynligvis er andelen snarere 40 procent, siger Bjørn G. Iversen fra Folkehelseinstituttet i Norge. Han har derfor lavet en opdateret beregning til Detektor, hvor han bruger dette tal.

I Danmark regner myndighederne kun med, at 15-20 procent af de smittede er asymptomatiske, skriver Statens Serum Institut til Detektor. Hvis det er sandt, vil effekten af mundbindene blive mere end halveret i forhold til grafen i starten af artiklen.

Endelig er der spørgsmålet: Hvor udbredt er virussen?

Det er nemmere at svare på. I sidste uge var der 247 nye smittede registreret i Danmark.

Med ovenstående tal kan vi give et – omend meget usikkert – bud på, hvor stor gevinsten vil være, hvis alle danskere gik med mundbind, når de ikke kan holde tilstrækkelig afstand til hinanden.

Mundbindene kan i den nuværende situation forhindre mellem 25 og 67 danskere i at blive smittet over en uge. Det afhænger som sagt af, hvor mange man antager, der går rundt og er smittede uden at vise symptomer.

Usikkerheden er meget stor, men det ændrer ikke ved hovedpointen:

Mange mennesker skal gå med mundbind for at forhindre bare ét smittetilfælde i den nuværende situation.

Gevinst vs. ulemper

I vores naboland Norge er gevinsten ved at bede folk uden symptomer om at gå med mundbind for lille lige nu. Det vurderer de norske eksperter fra Folkehelseinstituttet i hvert fald.

De norske eksperter holder gevinsten ved mundbindene op imod ulemperne:

Man risikerer, at mundbindene bliver beskidte og bruges forkert. Og så oplever nogle mennesker ubehag, vejrtrækningsbesvær og kommunikationsvanskeligheder, når de har mundbind på.

- Hvor mange mennesker, som oplever disse ulemper, er usikkert. Med en lav forekomst af Covid-19 vil antallet af personer, som oplever ulemper, sandsynligvis være meget større end antallet af infektioner, der undgås, skriver de norske eksperter i deres rapport.

Hvad siger Sundhedsstyrelsen i Danmark?

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm mener, at de norske skøn giver et realistisk billede. Men han vil ikke sætte tal på, hvornår det giver mening at anbefale brug af mundbind i endnu flere situationer i Danmark. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Sundhedsstyrelsen "følger udviklingen i smittespredningen meget tæt" for at vurdere, om danskerne i de næste uger også bør anbefales af gå med mundbind andre steder end i offentlig transport - "for eksempel indkøbscentre og forsamlingssteder", skriver Sundhedsstyrelsen fredag i en pressemeddelelse.

Detektor har spurgt Sundhedstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, hvor grænsen går. Hvor mange nye smittede om ugen skal der være, før han vil kræve, at danskerne går med mundbind flere steder?

Det har han ikke et bud på, skriver Sundhedsstyrelsens presseafdeling:

- Vi arbejder ikke med et bestemt tal for, hvornår det giver mening at anbefale brug af mundbind i flere situationer. Det er en samlet vurdering baseret blandt andet på, om der er tegn på betydelig udvikling i antallet af smittede eller en forventning om øget aktivitet, hvor det kan blive svært at holde afstand, skriver Sundhedsstyrelsen.

Detektor har også spurgt Sundhedsstyrelsen, om det norske skøn giver et realistisk indtryk af gevinsten ved at gå med mundbind.

- Ja, men der indgår også flere overvejelser – for eksempel forventninger om øget aktivitet som nævnt ovenfor, skriver Sundhedsstyrelsen til Detektor.

- Det er effektivt at holde afstand, men det kan have store konsekvenser for blandt andet kapaciteten i den offentlige transport. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind i særlige situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand, for eksempel hvis man skal besøge og være tæt på en person i øget risiko, skriver Sundhedsstyrelsen.