Detektor: Skåne, Halland og Blekinge er hårdere ramt af coronavirus lige nu

Men der er stadig ikke belæg for at holde grænsen lukket, fastholder Lars Løkke Rasmussen.

Øresundsbroen (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix). (Foto: Niels Christian Vilmann © Ritzau Scanpix)

Skal Danmark åbne sin grænse mod Sverige?

Spørgsmålet debatteres lige nu flittigt, og mange fremhæver coronasituationen i det sydlige Sverige.

De er bare ikke enige om, hvordan situationen ser ud på den anden side af Øresundsbroen.

"De svenske tilstande i Skåne, Halland og Blekinge er Covid-19-mæssigt bedre end i Kbh. Intet belæg for ikke at lade dem (svenskerne, red.) komme til Danmark," skriver tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eksempelvis på Twitter.

Også den svenske indenrigsminister Mikael Damberg har sagt til SVT, at "smittespredningen i Skåne er lavere end på Sjælland". Og torsdag aften gentog Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, pointen i Debatten på DR2.

- Hvis vi fik regeringsmagten i morgen, så ville vi i hvert fald åbne eksempelvis til Sydsverige, hvor smittetrykket er lavere, sagde han.

Men andre savner dokumentation for den påstand. Blandt andre Malthe Johan Poulsen, som er folketingskandidat for Socialdemokratiet.

På Twitter kalder han det for "en mytedannelse", at smittetallene er bedre i Skåne end i Danmark.

Detektor har bedt tre eksperter vurdere situationen på hver side af sundet.

De siger alle, at forskellen ikke er dramatisk, men at smitten tilsyneladende er mere udbredt i Skåne, Halland og Blekinge lige nu.

Forskerne understreger også, at det er vanskeligt at skabe et præcist billede. Men de peger på tre forskellige tal, som giver en idé om, hvordan udviklingen er i disse uger:

  1. 1

    Antallet af folk, der er testet positive med Covid-19

  2. 2

    Antallet af indlagte patienter

  3. 3

    Patienter på intensivafdeling

Tallene får dog ikke Lars Løkke Rasmussen til at ændre holdning:

- Du kan måske sige, at det aktuelle smittetryk er en smule højere i Skåne, Halland og Blekinge. Men det ændrer ikke ved min konklusion om, at der ikke er noget belæg for at holde grænsen lukket, siger han til Detektor.

Flere testet positiv i Sydsverige

Antallet af folk, som er testet positiv med Covid-19, giver som udgangspunkt det mest aktuelle billede af situationen.

- Det er en realtime opdatering af, hvordan det går, siger Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitet.

De seneste 10 dage er 386 personer i Region Hovedstaden og Region Sjælland testet positive med Covid-19. I Skåne, Halland og Blekinge er antallet 658 for samme periode.

I Region Hovedstaden og Sjælland er der cirka 2,7 millioner indbyggere. I Skåne, Halland og Blekinge bor omkring 1,9 millioner.

Tager man højde for den forskel, er der i Østdanmark cirka 14 positivtestede og i det sydlige Sverige cirka 35 postivtestede per 100.000 indbyggere.

Den store ulempe er dog, at tallene er afhængige af landenes teststrategi. Og Danmark tester bredere end Sverige.

Ifølge Christian Wejse indikerer tallene dog, at smitten lige nu er mere udbredt i Sydsverige.

- Dertil skal lægges, at de tester mindre i Sverige, så mørketallet må forventes at være højere end i Danmark, siger han.

Jan Pravsgaard Christensen er enig. Han er professor i immunologi på Københavns Universitet.

- Tallene viser, at Sydsverige ikke er helt så langt i at have epidemien under kontrol som i København, siger han.

Flere indlagte i Sydsverige

Et andet relevant mål for smitten er antallet af indlagte patienter lige nu.

- Hvis vi antager, at vi bliver lige syge i Danmark og Sverige, og det må vi antage, så er det det bedste mål for sygdommens udbredelse, siger Søren Riis Paludan, der er professor i viruslogi og immunologi ved Aarhus Universitet.

Dog viser tallene ikke, hvor mange der er smittet med coronavirus lige nu.

- Antallet af indlagte afspejler, hvordan virusudbredelsen var for 1-2 uger siden, forklarer Christian Wejse fra Aarhus Universitet.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland var der torsdag den 4. juni 78 indlagte patienter med Covid-19. Det svarer til omkring tre indlagte per 100.000 indbyggere.

I Skåne, Halland og Blekinge var der samme dag 112 patienter indlagt. Det svarer til cirka seks per 100.000 indbyggere.

Der er altså cirka dobbelt så mange indlagte i de svenske regioner i forhold til indbyggertallet. Den relativt store forskel dækker dog over, at antallet af indlagte er beskedent både i de danske og svenske regioner.

Flere på intensiv i Sydsverige

Endelig er der antallet af patienter på intensiv. Det tal viser, hvor alvorligt virus har fat i samfundet, forklarer Christian Wejse fra Aarhus Universitet.

- Det er en endnu mere præcis måling af den tunge del af epidemien, siger han.

Patienter på intensivafdelingerne er dem, der er hårdest ramt af sygdommen og er mest plejekrævende.

I Hovedstadsområdet og på Sjælland var der torsdag 14 patienter indlagt på intensivafdelingen. I det sydlige Sverige var tallet 21.

Tager man højde for indbyggertallet, svarer det til, at der er cirka dobbelt så mange på intensiv i de tre svenske regioner

Men opgørelsen over personer på intensiv giver også et forsinket billede.

- Det er et billede af, hvad situationen var for omkring tre uger siden, siger Jan Pravsgaard Christensen fra Københavns Universitet.

Grænseåbning eller ej?

Eksperterne er uenige, om en grænseåbning mod Sverige vil øge smitten i Danmark. (Foto: Morten Germund © Scanpix)

Selvom smitten lige nu tilsyneladende er lidt mere udbredt i Skåne, Halland og Blekinge, er forskerne enige om, at forskellene ikke er dramatiske.

De er dog uenige, når det kommer til en grænseåbning.

- I debatten om Sydsverige versus Østdanmark finder jeg ikke et stærkt fagligt argument for at holde lukket med de relativt små forskelle. Ud fra samme tankegang er Tyskland netop ved at åbne op til en række lande, inklusiv nogle der lige nu har højere smittetryk, siger Søren Riis Paludan fra Aarhus Universitet.

Hvis sydsvenskerne ellers opfører sig, som de plejer, når de kommer til København, vil det ikke få coronavirusset til at få bedre fat i Danmark, mener han.

Jan Pravsgaard fra Københavns Universitet er uenig.

- Problemet er, at hvis du åbner den svenske grænse, så ved du ikke, hvor folk kommer fra. Folk fra Stockholm kan jo også komme over, hvis grænsen åbner, siger han.

Stockholm er hårdt ramt af corona, og Pravsgaard frygter, at stockholmere og ikke bare sydsvenskere vil begynde at tage til Danmark, hvis grænsen åbnes.

Christian Wejse fra Aarhus Universitet peger på samme udfordring.

- Det er svært at forestille sig, at man kan åbne for Skåne og ikke for resten af Sverige. Jeg synes, at særligt de aktuelle tal for antallet af positive tests taler for, at der vil være en vis risiko for øget smittespredning i Danmark ved at åbne grænsen til Sverige, siger han.

Løkke: Selvom smittetrykket er højere, skal vi åbne grænsen mod Sverige

Den tidligere statsminister holder fast i sit synspunkt. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Detektor har vist Lars Løkke Rasmussen de nyeste tal fra Sydsverige. Men de får ikke den tidligere statsminister til at ændre holdning.

- Jeg står fuldt ved det tweet, jeg lavede den 29. maj. Den 29. maj var der 6.639 smittede i Region Hovedstaden, og der var 2.666 i de tre sydsvenske regioner. Hvis man holder det op mod befolkningstallet, så er det 3,6 promille i Hovedstadsregionen og 1,4 i Skåne, Halland og Blekinge, siger han.

Det er historiske tal, du refererer til. Det er tal, der viser, hvordan det har set ud i hele coronakrisen indtil dit tweet. Men de tal, man egentligt burde kigge på, er tal i stil med dem, vi har vist dig.

- Hvem er man?

Alle de forskere, vi taler med.

- Fair nok, så kan du måske sige, at det aktuelle smittetryk er en smule højere i Skåne, Halland og Blekinge. Men det ændrer ikke ved min konklusion om, at der ikke er noget belæg for at holde grænsen lukket.

Det er vel kun relevant at kigge på de nuværende tal og irrelevant at kigge på historiske data?

- Det er jeg så ikke enig med dig i.

Hvordan kan du være uenig i det?

- Der er intet, der tyder på, at der er en eller anden galoperende udvikling i gang i Skåne, Halland og Blekinge, som er ude af sync med den danske. Det er der ikke.

- Og selvom der nu aktuelt er 112 indlagte kontra 78 i Hovedstaden og Sjælland og 21 på intensiv kontra 14, må jeg bare sige, at det er tal, som ikke udtrykker så signifikant en forskel, at det danner belæg for at holde grænserne lukket.

- Hvis man ser på dine tal, er der ikke noget alarmerende.

Så selvom forskerne, vi har talt med, siger, at smitten er mere udbredt i Sydsverige lige nu, så vil du stadig åbne grænserne?

- Vi skal passe på med, hvad vej bevisbyrden vender her. Normalsituationen er, at man har åbne grænser. Noget af det stolteste i Norden er, at vi havde fri bevægelighed længe før, det blev opfundet i Europa. Der skal ikke være sundhedsmæssige argumenter for at åbne grænsen. Der skal være sundhedsmæssige argumenter for at holde den lukket.