Detektor: Skatteminister vidste, at danske hybridbiler udledte for meget CO2 uden at fortælle det

Skatteminister udelod kritiske tal om plug-in-hybridbiler i svar til Folketinget.

Skatteminister Morten Bødskov sagde så sent som den 7. december sidste år, at "vi ikke har tal for de danske bilejeres opladningsmønstre”, selvom han på det tidspunkt allerede var blevet orienteret op netop sådan tal. (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Regeringen har længe sagt, at der ikke fandtes tal på, hvor meget CO2 de danske plug-in-hybridbiler udleder.

Men Detektor kan nu fortælle, at skatteminister Morten Bødskov (S) siden slutningen af november sidste år har haft tal, der viser, at hybridbilerne ikke bliver kørt så grønt, som man håbede.

Det er vigtigt, fordi der bliver givet flere milliarder kroner i grønne rabatter til plug-in- hybridbilerne.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er en af dem, der har efterspurgt tallene. Han er “stærkt utilfreds” med, at ministeren ikke har delt oplysningerne.

- Det er dybt utilfredsstillende. Det tegner jo et billede af en regering, der ikke rutter med fakta og oplysninger over for Folketinget, når vi spørger. Og det er stærkt kritisabelt, siger Kristian Pihl Lorentzen (V) til Detektor.

Også professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing kalder det “et problem”, at ministeren ikke har delt tallene.

- Der er en ret streng standard for, hvad ministrene skal svare folketingsmedlemmer, når det handler om at svare korrekt. Der skal selvfølgelig svares sandfærdigt, men der skal også svares, så det ikke er vildledende, siger han til Detektor.

Overskrider regeringens egen grønne grænse

Tallene kommer fra Vejdirektoratet og er ikke opløftende nyt.

I alt 1.300 danske hybridbiler er blevet undersøgt, og de udleder i gennemsnit dobbelt så meget CO2, som de må, for at tælle med i regeringens opgørelse over “grønne biler”.

Tallene fra Vejdirektoratet blev for første gang bragt frem i offentligheden i sidste uge af mediet Mobility Tech.

Både Transportministeriet og Skatteministeriet har ligget inde med tallene beskrevet af Mobility Tech siden midten af oktober.

Transportministeriet modtog derefter en opdateret og hidtil ubeskrevet udgave af tallene den 11. november, oplyser Vejdirektoratet.

Detektor har fået indsigt i de opdaterede tal fra november, og de adskiller sig ikke væsentligt fra tallene fra oktober, som allerede har været fremme.

Hybridbilerne udleder ifølge tallene fra november i gennemsnit 97 gram CO2 pr. km fra benzin. I det første notat var tallet 105 gram CO2.

Detektor har desuden fået Vejdirektoratet til at lave en ny beregning på baggrund af tallene.

Beregningen viser, at kun cirka fem procent af de undersøgte hybridbiler bliver opladt nok til, at de kører under den grønne grænse på 50 gram CO2 pr. km.

På grund af usikkerheder i regnemetoden er tallet sandsynligvis lidt højere end fem procent i virkeligheden, oplyser Vejdirektoratet til Detektor.

Vejdirektoratets notat

Skatteminister undlod at dele tallene

Skatteministeriet modtog de opdaterede tal allerede den 29. november sidste år.

Og skatteminister Morten Bødskov blev orienteret om tallene “ultimo november”. Det skriver ministeriets presseafdeling til Detektor uden at give en præcis dato.

Alligevel sagde skatteminister Morten Bødskov over en uge senere, den 7. december, til Dagladet Information, at udfordringen ved at diskutere de grønne rabatter til plug-in-hybridbiler var, at "vi ikke har tal for de danske bilejeres opladningsmønstre”.

Og da Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, samme dag fik svar på sin efterspørgsel på opdaterede tal, fik han heller ikke at vide, at ministeren lå inde med tallene fra Vejdirektoratet.

- Det er alvorligt, når skatteministeren vælger at svare mig, at de tal ikke findes, når de de facto findes i hans ministerium. Det går simpelthen ikke, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Kristian Pihl Lorentzen, Venstres transportordfører. (Foto: © Martin Sylvest, Ritzau Scanpix)

“Totalt vildledende”

Udvalgsspørgsmålet fra Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, var ellers ikke til at misforstå. Hans spørgsmål til skatteminister Morten Bødskov lød sådan her:

- Vil ministeren oversende opdateret dokumentation for, at de forskellige typer af hybrid-biler - med afsæt i reduceret udledning af CO2 - kan betegnes som “grønne biler”?

Da skatteministeren og hans embedsmænd svarede, havde ministeriet haft de opdaterede danske tal liggende i over en uge.

Det sagde de dog ikke noget om til Kristian Pihl Lorentzen. De opdaterede danske tal fra Vejdirektoratet er ikke nævnt med et ord i svaret til Venstre-politikeren.

Det eneste, skatteministeren nævner, er en stadig ufærdig spørgeskemaundersøgelse, ministeriet er ved at lave i samarbejde med Danmarks Statistik “for at afdække mulige tendenser i plug-in-hybridbilers kørsel”.

- Jeg synes, det er et totalt vildledende svar fra regeringens side. Og jeg betragter det som en alvorlig sag. Når vi folketingsmedlemmer spørger ind til ting, er det selvfølgelig, fordi det er vigtigt at få fakta på bordet som grundlag for det politiske arbejde, siger Kristian Pihl Lorentzen (V) til Detektor.

Også Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, efterspurgte sidste efterår nye tal for de danske hybridbilers CO2-udledning uden at få noget at vide om Vejdirektoratets første notat, der lå i ministeriet 14. oktober.

Transportminister Benny Engelbrecht blev orienteret om Vejdirektoratets første notat den 15. oktober og det opdaterede notat den 24. november, oplyser Transportministeriet.

Professorer undrer sig

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing henviser til det, der hedder Kodeks VII, som omhandler de syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen.

På side 27 står der, at embedsmænd “skal sikre, at der ikke udelades faktuelle oplysninger, som er af afgørende betydning”. Og det skal afspejle sig i ministerenes svar på spørgsmål fra folketingsmedlemmer.

- Vi har en praksis for, at det ikke går, at ministeren svarer meget tekstnært, altså meget præcist og snævert på et spørgsmål, siger professor Sten Bønsing.

Detektor har også været i kontakt med Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet. Det undrer ham, at tallene ikke er kommet frem tidligere.

- Det har klart undret mig, at vi i medierne har diskuteret, hvad der findes og ikke findes af tal, uden at få at vide at der faktisk findes tal. Det er da mærkeligt. Og jeg kan ikke regne ud, hvorfor de gør det. Det kan jeg simpelthen ikke regne ud, siger Mogens Fosgerau.

Minister venter på sin egen undersøgelse

Detektor har spurgt skatteminister Morten Bødskov, hvorfor han ikke sendte Vejdirektoratets notat til Venstres transportordfører tilbage i december sidste år.

Ministeriets presseafdeling svarer, at det skyldtes, at ministeriet havde “besluttet at igangsætte en større undersøgelse i samarbejde med Danmarks Statistik i form af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle private brugere af plug-in hybridbiler i Danmark”.

- Der er således tale om en faglig vurdering af, at der var brug for et bedre datagrundlag på baggrund af den viden, som Skatteministeriet har, står der i mailen fra Skatteministeriet til Detektor.

Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau er tallene fra Vejdirektoratet ellers afgørende, fordi de er “tappet direkte fra bilerne” og ikke beror på folks egne vurderinger af, hvordan de kører deres biler.

- Det er rent målte tal. Man kunne skaffe data på andre måder, som er mindre sikre, så det er den mest sikre måde at måle på, siger Mogens Fosgerau.