Detektor: Støjbergs barnebrud på 16 med mand på 50 vækker opsigt – her er, hvad vi ved

Parret kan ikke findes i tilgængelige opgørelser fra myndighederne.

Inger Støjberg (V) fremhæver på Facebook et "barnebrudspar" på 16 år og 50 år. Detektor har ikke fundet dokumentation på parret. Inger Støjberg fastholder, at hun husker en indrapportering på parret. (Foto: © THOMAS SJØRUP, Scanpix)

Venstres næstformand, Inger Støjberg, er kommet med en ny og opsigtsvækkende oplysning:

En "barnebrud" på kun 16 år med en meget ældre mand på 50 år boede på et af de danske asylcentre, da Inger Støjberg "greb ind" i 2016.

"Tænk, at vi lagde dansk jord til det, inden der blev grebet ind", skriver Inger Støjberg, tidligere udlændinge- og integrationsminister, på Facebook.

Oplysningen om parret er opsigtsvækkende af flere årsager:

For det første er parret ikke tidligere blevet omtalt i medierne eller myndighedernes offentlige lister over asylsøgende par med mindreårige piger.

For det andet er aldersforskellen meget større end i de andre kendte par.

På sociale medier undrer flere sig derfor over, at parret ikke tidligere er blevet nævnt.

"Medtager Støjberg simpelthen et par, som ikke er relevant for sagen, men er belejlig for egen argumentation? Er de opdigtede?," skriver socialdemokrat Jakob Esmann for eksempel på Twitter.

Én ting er, om parret eksisterer. En anden ting er, om parret faktisk fik lov til at bo sammen under de gamle regler, som Støjberg giver indtryk af på Facebook.

Inger Støjberg holder fast i, at hun husker parret fra en "intern oversigt". Men hun husker ikke, hvornår parret ankom til Danmark.

Detektor har ikke kunnet få adgang til oplysninger, der dokumenterer parrets ophold på et dansk asylcenter.

Det nærmeste, Detektor er kommet, er en fejlregistrering af et par på 17 og 50 år, hvor manden viste sig at være pigens far.

Ombudsmanden nævner ikke parret

Inger Støjberg nævner parret i et Facebook-opslag i søndags.

Senere samme dag skulle hun afhøres af Instrukskommissionen i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar under sin tid som minister.

De første to eksempler fremgår af ombudsmandens rapport, der dog hverken beskriver parrenes etniske baggrund eller tidspunkter for graviditeter og fødsler. Detektor har ikke fået adgang til officielle optegnelser over det sidste par.

Ulovligheden bestod ifølge ombudsmanden i, at alle par med mindreårige skulle adskilles uden undtagelser.

Før Inger Støjbergs instruks blev asylpar først adskilt efter en konkret vurdering.

Asylcentrene havde dog allerede dengang en "skærpet underretningspligt i forhold til mindreårige" og pligt til at identificere "særligt omsorgstruede børn med henblik på iværksættelse af nødvendige foranstaltninger", har Udlændingestyrelsen tidligere skrevet i et høringssvar.

Og ifølge Folketingets Ombudsmand var det allerede før Støjbergs indgreb "fast praksis at skille parrene ad", hvis der var "mistanke om tvangsforhold".

Men de gamle regler var ikke nok, forklarer Inger Støjberg i sit Facebook-opslag sidste søndag, få timer inden hun skulle afhøres i kommissionen.

"Lidt fakta om nogle af de barnebrude, der sad på de danske asylcentre, da vi greb ind," skriver hun på Facebook.

Hun fremhæver i alt tre eksempler for at vise, hvor grelt det stod til:

Et par fra Irak, hvor pigen var 17 år og manden var 29 år.

Et statsløst par, hvor pigen var 16 år og manden var 27 år.

Til sidst et par fra Syrien, hvor pigen var 16 år og manden var 50 år.

Og det er altså det sidste par, der har fået flere til at undre sig.

Parret optræder nemlig ikke på den liste over asylpar, der er offentliggjort af Folketingets Ombudsmand.

Ifølge ombudsmandens rapport bygger listen ellers på "oplysninger vedrørende samtlige par, som var eller havde været omfattet af ministerens instruks" om at adskille asylpar i perioden 10. februar til 3. november 2016.

Hvad siger Inger Støjberg?

Inger Støjberg afviser at stille op til interview, men har efter flere dages kontakt med Detektor sendt et skriftligt svar:

"Jeg kan bare sige, at i min ministertid var jeg meget optaget af at gøre op med fænomenet barnebrude, og jeg fik løbende indberetninger om, hvor mange der sad på asylcentrene," skriver hun.

"Et af parrene, som jeg husker at have set fra en intern oversigt, hvor pigen var 16 år og manden 50, gjorde et stort indtryk på mig, ligesom parret hvor pigen var blevet gravid som 12-årig."

Ifølge Inger Støjberg vil disse par "sandsynligvis også fremgå af de akter, som barnebrudskommissionen sidder med".

Inger Støjberg har ikke længere adgang til indrapporteringen om parret på 16 og 50 år, oplyser hun til Detektor. Oplysningerne om parret er altså taget ud af hendes hukommelse.

Inger Støjberg ved ikke med sikkerhed, hvorfor parret ikke fremgår af ombudsmandens opgørelse.

"Der var flere barnebrude, som ikke blev adskilt, fordi de ikke længere fremgik i asylsystemet. Det kunne være, fordi de udeblev eller overgik til integration," skriver hun til Detektor.

Detektor har spurgt Folketingets Ombudsmand, om der kan have været et asylpar på 16 og 50 år, selvom det ikke fremgår af ombudsmandens liste over asylpar.

Ombudsmanden vil ikke sige noget på grund af den igangværende undersøgelseskommission.

Hvornår ankom parret til Danmark?

På et samråd i Folketinget den 15. marts 2016 sagde Inger Støjberg, at den ældste ægtefælle til en mindreårig asylansøger var 32 år.

På Facebook skriver Inger Støjberg, at pigen på 16 år er et eksempel på en barnebrud, der sad på de danske asylcentre, da hun "greb ind".

"Tænk, at vi lagde dansk jord til det, inden der blev grebet ind," skriver hun.

Inger Støjberg husker dog ikke, hvornår parret ankom til Danmark, hvor parret boede, eller hvor længe parret boede der. Det oplyser Støjbergs presseansvarlige til Detektor.

Som hun husker det, fik hun den interne indberetning på parret i midten af februar 2016. Støjberg greb ind med sin instruks den 10. februar 2016.

Detektor har derfor spurgt Inger Støjberg, om hun holder fast i, at pigen på 16 år og manden på 50 år er et eksempel på et asylpar, der fik lov til at bo sammen, før hun greb ind.

Inger Støjberg har ikke svaret inden artiklens deadline.

Selvom indberetningen på parret skulle være kommet i midten af februar i 2016, så nævnte Inger Støjberg ikke parret på et samråd i Folketinget en måned senere i marts:

- Jeg kan supplerende oplyse, at blandt de 32 par er den ældste ægtefælle til en mindreårig asylansøger 32 år. I en hel del af tilfældene er aldersforskellen mellem den mindreårige og ægtefællen meget mindre, selvom det ikke skal være en undskyldning for ikke at gøre noget. Men der er altså flere tilfælde, hvor der er en meget lille aldersforskel.

- Men der er dog ikke, som man måske kunne frygte, tale om, at der er ældre mænd, der har en mindreårig ægtefælle, sagde Inger Støjberg på samrådet.

Fejlregistering af par på 17 og 50 år

Ombudsmandens liste er ikke det eneste sted, vi kan lede efter oplysninger om Inger Støjbergs par.

Udlændingestyrelsen lavede i 2016 en høring blandt asylcentrene for at kortlægge antallet af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Høringen fandt sted i slutningen af januar kort tid før instruksen om at adskille alle par.

Ingen af asylcentrene omtaler i det endelige høringssvar et syrisk par, hvor pigen er 16 år og manden er 50 år.

Men i Tønder Kommune indrapporterede AsylSyd til at starte med "en pige på 17 år samlevende med mand på 50 år". Det viser en mailkorrespondance, Detektor er kommet i besiddelse af.

Indrapporteringen viste sig dog hurtigt at være en fejl. Der var ikke tale om et par, men om far og datter.

"En af vores centermedarbejdere har været i kontakt med manden. Tilbagemeldingen fra manden er, at pigen er hans datter."

Det skrev driftschef af AsylSyd Jakob Kirkegaard i en mail til Udlændingestyrelsen den 26. januar - kun tre timer efter den forkerte indrapportering fandt sted.

Udlændingestyrelsen bekræftede samme dag i en mail til AsylSyd, at de "to personer er i vores system registreret som far og datter".

Detektor har spurgt nuværende og tidligere operatører af landets asylcentre, om de kan huske et par fra Syrien, hvor pigen var 16 år og manden 50 år.

Hverken Vesthimmerlands Kommune, Røde Kors, Thisted Kommune eller Tønder Kommune kan erindre parret.

Jammerbugt Kommune og Langeland Kommune driver ikke længere asylcentre og henviser til Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen henviser til Instrukskommissionen, som på grund af kommissionens tavshedspligt "ikke kan være behjælpelig med de ønskede oplysninger".

Støjberg husker ikke 'ned i detaljen'

Inger Støjberg kan ikke huske 'ned i detaljen, hvilke par der sad hvor', siger hun. (Foto: © THOMAS SJØRUP, Scanpix)

Detektor har spurgt Inger Støjberg, om det par, hun omtaler på Facebook, kan være det samme 'par', som AsylSyd i Tønder Kommune ved en fejl indrapporterede i 2016.

Inger Støjberg forklarer, at hun ikke umiddelbart kan huske, om parret var indkvarteret i Tønder Kommune.

"Jeg husker ikke helt ned i detaljen, hvilke par der sad hvor," skriver hun.

Detektor har flere gange spurgt Inger Støjberg, om hun kan udelukke, at det er 'parret' fra Tønder Kommune, hun husker.

Inger Støjberg er ikke vendt tilbage med et svar på det spørgsmål.