Detektor: Talsperson erkender - har ikke tal på påstand om døde patienter på gangene

Talsperson for opsigelser blandt sygeplejersker Luca Pristed fortæller, at han vil formulere sig anderledes fremover.

Sygeplejerske og talsperson Luca Pristed sagde flere gange, at "patienter ligger på gangene og dør" i Deadline den 29. november.

- Patienter ligger på gangene og dør, fordi de ikke bliver tilset, sagde Luca Pristed i Deadline den 29. november i en debat om presset på det danske sundhedsvæsen.

Luca Pristed er sygeplejerske og talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser, hvor han har opfordret sygeplejersker til at sige op i protest mod dårlige arbejdsforhold.

Den påstand har Luca Pristed dog ikke dokumentation for. Det siger han i et interview med Detektor.

Debatindlæg som dokumenation

Da Detektor første gang bad Luca Pristed om dokumentation for påstanden, henviste Pristed til et indlæg i Ræson af læge og regionsrådsmedlem for Enhedslisten Grethe Olivia Nielsson.

Indlægget handler om pres på sundhedsvæsenet og indledes blandt andet med spørgsmålet:

- For hvad er et kollaps? [...] Er det, at patienterne dør på gangene, mens de venter på hjælp? Alt det sker allerede.

Debatten om pres på sygehusvæsenet blussede op efter sygeplejerskers landsdækkende strejker. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

Grethe Olivia Nielsson ønsker ikke at stille op til interview, men fortæller til Detektor, at hun ikke selv har set en patient dø på gangen. Som dokumentation for hendes påstand om dødsfald på gangene henviser hun til et debatindlæg i Politiken og en artikel i lægernes fagblad, Ugeskrift for Læger.

Debatindlægget nævner intet om dødsfald på gangene.

I artiklen i Ugeskrift for Læger beskriver overlæge på Herlev Hospital Egon Godthaab Hansen til gengæld et dødsfald. Noget som måske kunne være undgået, hvis der havde været bedre bemandet på afdelingen.

Egon Godthaab Hansen fortæller til Detektor, at dødsfaldet ikke skete på en gang. Overlægen siger også, at man ikke ud fra hans fortælling kan konkludere, at “patienter ligger på gangene og dør”, som Luca Pristed siger i Deadline.

Sundhedsøkonom: 'Ude på et overdrev'

Påstanden fra Luca Pristed faldt flere gange under programmet, men der er tale om en overdrivelse, vurderer flere sundhedsøkonomer, Detektor har talt med.

- At få det til at være et billede af, at det ligner Bergamo eller et eller andet andet, det er en vild overdrivelse, siger Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Der ligger patienter på gangene i det danske sygehusvæsen. Der er også patienter, der dør i det danske sygehusvæsen, men Pristed er ude på et overdrev med sin beskrivelse, vurderer Jakob Kjellberg.

Han bakkes op af Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet

- Hvis der skulle ligge patienter og dø på gangene på den måde Luca Pristed hævder, så ville det skulle registreres som en utilsigtet hændelse. Sådan er reglerne simpelthen, og det er mig bekendt ikke sket. Altså, jeg har ikke set sådan nogle, siger Jes Søgaard.

Heller ikke hos regionerne, genkender de Pristeds beskrivelse.

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S). (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

- Jeg kan ikke genkende, at ”der ligger patienter på gangene og dør” – og helt generelt er det er ikke sådan, at man som dansker skal være bange for, at vi ikke kan behandle, hvis man bliver akut meget syg eller kommer ud for en ulykke. Men vi havde naturligvis gerne set, at vi havde alle afdelinger fuldt bemandet, skriver den nye formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S) i en e-mail til Detektor.

Detektor har forhørt sig hos de fem regioner enkeltvist, og de deler formandens opfattelse. Ingen af dem har dog tal på det. For den slags opgørelser laver de slet ikke.

Ingen data om døde på gangene

Heller ikke hos hverken Sundhedsdatastyrelsen eller Styrelsen for Patientsikkerhed sidder de inde med opgørelser over hvor mange patienter, der dør på gangene eller på grund af travlhed.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at regionerne havde statistik på dødsfald på hospitalerne frem til 2015 - den såkaldte hospital-standardiserede mortalitetsrate - men den blev sløjfet efter kritik af metoden.

Der er altså ikke tal på, om patienter ligger og dør på gangene på de danske hospitaler. Men de myndigheder, eksperter og repræsentanter for patientsikkerhed, som Detektor har talt med, kan ikke genkende Luca Pristeds påstand.

De danske sundhedsmyndigheder oplyser til Detektor, at de ikke har tal på, hvor mange patienter, der dør på gangene. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Pristed erkender i et interview med Detektor, at han ikke har dokumentation.

- Sort på hvidt kan jeg ikke dokumentere, at det er sket, og det kan jeg godt lægge mig fladt ned og sige.

Men han holder fast i, at det sker, for det hører han fra sine kollegaer.

- Der er mange sundhedsfaglige, som oplever patienter, der ikke bliver tilset på grund af travlhed og enten dør eller er i en kritisk situation, hvor de kan dø. Og det er det billede, jeg tegner, og det billede står jeg ved, siger Luca Pristed.

80 fortællinger fra Facebook

Efter Detektors henvendelse om interview skrev Luca Pristed ud i flere grupper for sygeplejersker på Facebook.

- Har I oplevet en patient er død på gangen, fordi I havde for travlt?, skrev han i et opslag i facebook-gruppen “Sygeplejersker er mere værd”.

Screenshot af Luca Pristeds opslag i facebook-gruppen 'Sygeplejersker er mere værd'.

Luca Pristed har herefter sendt over 80 kommentarer og privatbeskeder med oplevelser og vidnesbyrd fra sundhedspersonale til Detektor. De fleste af dem handlede dog ikke om dødsfald på gangene.

Detektor har undersøgt 19 af de 80 vidnesbyrd, der umiddelbart omhandlede død på gangene, og har taget kontakt til personerne, der har skrevet kommentarerne.

Her melder ni tilbage, at der er sket et dødsfald på en gang. Èn er ikke helt sikker, men fortæller, at det er sådan, han er blevet fortalt om episoden fra sine kolleger. De resterende vil enten ikke udtale sig, svarer ikke eller fortæller, at der ikke er sket et dødsfald på gangen.

Ude på hospitalerne, hvor disse dødsfald eftersigende er sket, kan de hverken be- eller afkræfte de dødsfald på gangene, som Luca Pristeds kolleger skriver om på Facebook.

På Holbæk Sygehus, hvor fire af de ni vidnesbyrd kommer fra, oplyser de, at de ikke kan gå nærmere ind i sagerne, fordi de ikke vil videregive personlige oplysninger.

Hvidovre Hospital, hvor tre af de ni vidnesbyrd kommer fra, oplyser at de heller ikke kan undersøge sagerne. De kommenterer dog to af de historier, de har fået tilsendt.

De understreger, at den ene patient døde i en opholdsstue, ikke på en gang.

Om en anden patient skriver de, at patienten døde under transport fra én afdeling til en anden. Om den episode skriver Hvidovre Hospital:

- På hospitaler med meget syge mennesker kan det ske, at en patient dør under transport.

Overdrivelser kan skabe problemer

Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed fortæller direktør Inge Kristensen, at der ganske rigtigt er pres på dele af det danske sundhedsvæsen. Men hun mener, at det er en overdrivelse at sige, at der ligger “patienter på gangene og dør”.

En overdrivelse som kan skabe utryghed og potentielt gøre skade på patienters sikkerhed.

- I virkeligheden kan det, paradoksalt nok, blive et patientsikkerhedsproblem, hvis den utryghed får lov at få fat, siger hun.

Jeg har fået et ansvar for at sige fra i og med, at jeg har fået så meget taletid i medierne, siger Luca Pristed i Berlingskes nyhedpodcast, Pilestræde.

Det anerkender Luca Pristed.

- Hvis patienter holder op med at søge ind på sundhedsvæsenet, så er det et problem, siger han.

Han erkender overfor Detektor, at han har ikke har tal på, hvor mange der ligger på gangene og dør.

- Hvordan vi dokumenterer dødsfald på gangene i det danske sundhedsvæsen, det har jeg ikke sat ind i som menig sygeplejerske.

Talspersonen tilføjer, at han fremover vil tænke mere over, hvordan han udtaler sig.

- Jeg vil helt klart formulere mig på en anden måde, som gør, at jeg kan stå mere på mål for, hvad jeg siger. Enten ved at sige, at jeg har oplevet et nærdødstilfælde eller sige, at jeg har hørt flere kollegaer omtale de her situationer, siger Luca Pristed. Hør det fulde interview med Luca Pristed i Detektor her.