Detektor: Tusindvis af nære kontakter dropper vigtig test

- Det er ikke godt, siger afdelingslæge.

Danmarks smitteopsporing bygger på "frivillighed" og "fortrolighed", siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Nu viser en aktindsigt, at tusindvis af nære kontakter bryder med smitteopsporingens retningslinjer. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

I Danmark står de smittede ofte selv for at advare deres nære kontakter. Det har fået kritik fra en ekspert ved WHO, Det Økonomiske Råd og flere danske viruseksperter.

Og nu viser en aktindsigt, at eksperterne har en grund til at være skeptiske.

Tusindvis af nære kontakter er nemlig kun blevet testet én gang, selvom Sundhedsstyrelsen siger, at man skal testes to gange.

- Det er ikke godt, siger lektor i infektionsmedicin og afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse, som længe har kritiseret den danske smitteopsporing.

34.000 har kun én testdato

Som nær kontakt til en smittet skal man gå i selvisolation og følge et fast testprogram: En test på dag fire og en på dag seks efter kontakt med den smittede.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er det “væsentligt, at man følger programmet nøje for at undgå at sprede smitte med ny coronavirus”.

Det er Viggo Andreasen enig i. Han er lektor i matematisk biologi og epidemiforsker ved Roskilde Universitet.

- Det bygger på beregninger, der forsøger at indfange, hvornår der er størst chance for at konstatere et positivt resultat hos en, der er smittet, og som kan smitte andre, siger han.

Derfor kan man som nær kontakt også bede smitteopsporingen om hjælp til at rekvirere en test, som det hedder. Det betyder, at man kommer foran i køen.

Frem til den 28. oktober har i alt 77.918 nære kontakter benyttet sig af det tilbud.

Blandt dem har man fundet 3.432 nye smittede, som Detektor kunne fortælle i går.

Nu viser en aktindsigt fra Sundhedsstyrelsen så, at omkring 34.000 af de 77.918 nære kontakter kun er registreret på én testdato, selvom de testede negativ i den første test.

Det betyder med andre ord, at tusindvis af nære kontakter kan have været smittet uden at vide det.

De kan derfor også have givet smitten videre til andre danskere uden at vide det, fordi smittekæden ikke bliver brudt.

Blandt de nære kontakter, der ifølge aktindsigten er blevet testest to gange, har man fundet 513 nye smittede, viser aktindsigten.

Eksperter: Overlader for meget til de smittede selv

Tallene får også Christian Wejse fra Aarhus Universitetshospital til at undre sig.

- Desværre må man nok forvente, at man går glip af en del positive svar, når så mange skipper test nummer to, siger han.

De nye tal understreger derfor, at myndighederne overlader for meget af smitteopsporingen til de smittede selv, mener Christian Wejse.

- Så ved jeg godt, at myndighederne siger, at det er af respekt for den smittede, og det er selvfølgelig en vigtig afvejning, siger han.

- Men jeg tror alligevel, at der ville være meget vundet ved, at myndighederne tog mere ansvar for at opspore, teste og følge op på nære kontakter.

Ifølge Christian Wejse er problemet, at man ikke kan være sikker på, at folk får den rette information og gør som anbefalingerne siger.

I weekenden kom Dale Fisher med en lignende kritik i Politiken. Han er professor i infektionssygdomme og formand for WHO's komité til koordination ved globale sygdomsudbrud:

- Det danske system virker ikke, når kontaktopsporingen handler om, at myndighederne får andre til at gøre arbejdet for sig. Når folk bliver trætte, så ender de med at sprede virussen i stedet for at gå i karantæne, sagde han til Politiken.

Også Det Økonomiske Råd har kritiseret, at myndighederne ikke følger op på, hvor mange nære kontakter, der testes.

“Dermed vides ikke, om opsporingen af nogle smittekæder stopper, fordi de smittede ikke får fat i alle nære kontakter, eller fordi nogle af de nære kontakter vælger ikke at lade sig teste,” skriver rådet i sin seneste rapport.

Ifølge Lars Gårn Hansen vidner de nye tal om, at "danskerne ikke følger anbefalingerne lige så nært, som vi måske kunne ønske". Han er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet og medlem af Det Økonomiske Råds formandskab.

- Det giver anledning til at overveje, om der er andre steder, hvor danskerne ikke følger myndighedernes anbefalinger for smitteopsporing, siger han.

- Får de nære kontakter, som de smittede selv taler med, bestilt tid til en test? Er der flere, der falder fra allerede her? Det ved vi ikke, og det er en del af problemet.

SSI: Kender ikke årsagen

Det er Statens Serum Institut, der står bag tallene i aktindsigten.

Instituttet oplyser, at man ikke kender årsagen til frafaldet. Læge Camilla Holten Møller peger dog på flere mulige forklaringer. Hun er del af infektionsberedskabet på Statens Serum Institut.

For det første kan nære kontakter selv booke en test uden om smitteopsporingens rekvisitionssystem. Kontakter, der er blevet testet én gang på rekvisition, og én gang via bookingsystemet, vil kun være registreret med én testdato.

- Men kigger man samlet på testsystemet, kan man stadig se, at 40 procent af alle, der bliver testet som nære kontakter, kun bliver testet én gang, siger Camilla Holten Møller.

For det andet kræver to-test-programmet, at smitteopsporingen sker hurtigt, så nære kontakter kan nå at blive testet på dag fire og på dag seks.

Sker der forsinkelser i opsporingen, risikerer man, at den første test falder sent i forløbet, og at det kun giver mening at teste én gang.

En tredje forklaring kan være, at myndighedernes smitteopsporing rådgiver om, at man skal booke tid til begge tests med det samme. Ifølge Camilla Holten Møller kan det betyde, at nogle personer overser, at der ligger to rekvisitioner, de skal booke tid til test på.

Endelig kan der selvfølgelig være den forklaring, at nære kontakter ikke bliver testet to gange, fordi de simpelthen glemmer det eller vælger det fra.

Styrelse understreger vigtighed af to test

Allerede i august spurgte Detektor sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), om myndighederne er gode nok til at sikre, at folk, der har været i nærheden af en smittet, bliver testet?

Dengang lød ministerens svar, at systemet bygger på “frivillighed” og “fortrolighed”:

- Der vil være nogle huller i det her system, og derfor baserer vi os jo først og sidst på, at folk vil være med til at oplyse om deres kontakter og tager imod de råd, som myndighederne kommer med, sagde han.

Nogenlunde samme svar gav direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.

- Vi har ikke grund til at tro, at folk ikke lader sig teste. Generelt oplever vi, at danskerne er meget lydhøre overfor vores anbefalinger, sagde hun.

Spørgsmålet er, hvad siger sundhedsmyndighederne i dag?

Detektor har spurgt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, om man i højere grad end i dag bør følge op på om nære kontakter bliver testet.

Ministeren har den 26. november sendt en kommentar til Detektor:

- Danskerne viser generelt en stor villighed til at lade sig teste. Det er en kæmpe styrke, fordi vi finder mange smittetilfælde og kan bryde mange smittekæder.

- Når der alligevel er så mange nære kontakter, der ikke tager anden test, så kunne det tyde på, at vi kan gøre det bedre i kommunikationen, som jo både kan være mundtlig, skriftlig og i offentligheden. Det skal myndighederne selvfølgelig følge op på, skriver han.

Magnus Heunicke svarer ikke på, om myndighederne bør følge mere op på test af nære kontakter.

Han oplyser, at man "her og nu" sætter gang i en "forstærket kommunikation til offentligheden om, at det er vigtigt at lade sig teste efter retningslinjerne, når man har været udsat for smitte".

Hvad det helt konkret dækker over, fremgår ikke af ministerens kommentar.

Detektor har også spurgt direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, om hun holder fast i vurderingen af, at "danskerne er meget lydhøre" overfor smitteopsporingens anbefalinger.

Anette Lykke Petri er ikke vendt tilbage på henvendelsen. Styrelsen for Patientsikkerhed har i stedet sendt en "generel kommentar" til de nye tal.

Styrelsen oplyser, at de "byder alle data velkommen, som kan anvendes til at gøre smitteopsporingen endnu bedre", og påpeger, at der er tale om en "frivillig ordning":

"Derfor er det vigtigt, at borgerne efterlever sundhedsmyndighedernes råd og vejledning, bl.a. at man går i isolation og testes to gange, hvis man har været i nær kontakt med en, der er smittet med coronavirus", lyder det i kommentaren.

Artiklen er opdateret den 27. november, så det ikke fremgår, at WHO har rejst kritik af Danmarks smitteopsporing. I et interview til Detektor påpeger Dale Fisher, at hans udtalelser til Politiken ikke er udtryk for WHO's generelle holdning.

Artiklen er opdateret den 27. november med en kommentar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Detektor har siden sommer dækket smitteopsporingen i flere podcasts. Du kan høre den seneste her: