Detektor: TV 2 gør Danmark til klimasvindler – selvom vi følger reglerne

Men det kan diskuteres, hvor gode reglerne er, siger eksperter.

På TV 2 kritiserer internationale eksperter Danmark for, at vi ikke tæller biomasse med i vores CO2-udledning. Men Danmark følger bare de internationale regler. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix)

- Klimaforandringer er vores tids største udfordring, og fremtidens generationer afhænger af os.

Sådan lød budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med verdens ledere tidligere på ugen var til klimatopmøde i New York.

I Danmark bryster vi os ofte af, at vi går forrest i kampen for klimaet.

Men skal man tro TV 2, er Danmark slet ikke så grønt, som vi danskere selv tror. Vi svindler nemlig med klimaregnskabet, så vores CO2-udledning ser meget mindre ud, end den egentlig er.

Detektor har undersøgt, om det er rigtigt eller forkert.

Hvad siger TV 2?

Danmarks grønne klimaimage er rent skønmaleri, lyder kritikken fra internationale eksperter på TV 2. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

TV 2 bragte tidligere på måneden en række historier om Danmarks klimaregnskab. Den første historie i dækningen på tv2.dk havde den her overskrift:

"Danmarks klimaregnskab er ’svindel’, lyder det fra internationale eksperter."

I artiklen står også, at træ udleder ligeså meget CO2 som kul, men at Danmark regner det for CO2-neutralt.

At Danmark regner træ som CO2-neutralt, har fået den amerikanske forsker og hovedforfatter på fem rapporter fra FN’s klimapanel William Moomaw til at fælde dom over det danske klimaregnskab. I TV 2's artikel er han citeret for at sige følgende om Danmarks klimaregnskab:

- Det svarer til bogføringssvindel. Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør.

Samme dag, som artiklen kom ud, bragte TV 2 Nyhederne et tv-indslag, hvor Danmarks grønne image bliver kaldt for "decideret misvisende” og vores klimaregnskab for "det rene skønmaleri."

Men snyder Danmark virkelig med bogføringen, og er vores grønne ry misvisende?

Svindler Danmark med sit klimaregnskab?

Afbrænding af træ som biomasse regnes som CO2-neutralt, så længe man sørger for at plante nye træer, der kan optage CO2’en igen. De danske forskere er uenige, om den logik giver mening. (Foto: © Søren Steffen, Scanpix)

Detektor har talt med fem eksperter, som alle forsker i biomasse og klimaforandringer fra forskellige vinkler.

De vurderer alle, at Danmark følger de internationale regler for, hvordan et land skal opgøre sit nationale klimaregnskab.

Reglerne for klimaregnskabet er fastlagt i Kyotoprotokollen fra 1997 og gælder for alle lande, der er medlem af FN og har tiltrådt protokollen.

Forskerne mener derfor ikke, at man kan sige, at Danmark snyder med CO2-regnskabet, som det lyder i TV 2’s dækning.

Thomas Nord-Larsen er seniorforsker i skov, natur og biomasse ved Københavns Universitet og en af de forskere, der er med til at lave beregninger til Danmarks klimaregnskab på vegne af danske ministerier.

Han kalder det ”noget værre vrøvl”, at TV 2 får det til at fremstå,som om at Danmark svindler med sit regnskab.

- Man antyder, at Danmark snyder. Det gør vi ikke. Vi følger fuldstændig de internationale retningslinjer, siger han.

Det samme siger Jette Bredahl Jacobsen, som er professor i miljø- og naturressourceøkonomi ved Københavns Universitet og medlem af Klimarådet, der er uafhængigt og rådgiver om grøn omstilling.

- Internationale regler siger, at afbrænding af træer som biomasse betragtes som CO2-neutralt. Man kan ikke sige, at det er at snyde. For snyd er, at man bevidst udnytter et hul, og det gør vi ikke – vi følger reglerne, siger hun.

Der er især to ting i reglerne fra Kyotoprotokollen, som er afgørende for Danmarks måde at opgøre sit klimaregnskab på.

  1. 1

    For der første siger reglerne, at CO2-udledning for alle produkter skal opgøres i det land, hvor de produceres. I tilfældet med biomasse, der kommer fra træ, betyder det, at CO2-udledningen for et træ, der er fældet i Estland, skal bogføres i Estland. Også selvom det bliver brændt af i Danmark.

  2. 2

    For det andet siger reglerne, at afbrænding af træ i udgangspunktet betragtes som CO2-neutralt, så længe det frigivne CO2 genoptages af nye træer. Tankegangen bag det er, at nye træer kan optage den samme mængde CO2, som man udleder ved at brænde træ af.

TV 2 nævner ikke reglerne i Kyotoprotokollen og fortæller ikke i sin tv-dækning, at de internationale regler er årsagen til den måde, Danmark opgør sit klimaregnskab på.

Og TV 2 erkender overfor Detektor, at det kunne fremstå mere tydeligt, at Danmark følger internationale regler på området i den artikel på tv2.dk, hvor Danmarks klimaregnskab bliver kaldt for svindel.

Sikrer de internationale regler så et fair klimaregnskab?

Statsminister Mette Frederiksen (S) var på talerstolen under FN's klimatopmøde i denne uge. Det er nu 22 år siden, at Kyoto-protokollen trådte i kraft, der fastlægger, hvordan lande skal udregne deres klimaregnskab. (Foto: © Justin lane, Scanpix)

De fem forskere, Detektor har talt med, er enige om, at det kan diskuteres, om reglerne i Kyotoprotokollen giver det bedste billede af landenes CO2-udledning.

TV 2 fortæller, at Danmarks CO2-udledning ville være meget højere, hvis vi talte udledning fra biomasse med.

Seniorforsker Thomas Nord-Larsen mener dog ikke, at Danmark uden videre kan begynde at tælle biomasse med i vores klimaregnskab.

Det skyldes, at udledningen i så fald både vil fremgå af det danske regnskab og af eksempelvis Estlands regnskab, når vi importerer biomasse derfra.

Omvendt siger flere af de forskere, Detektor har talt med, at klimaregnskabet med de nuværende regler ikke giver et retvisende billede af, hvor meget CO2 danskernes forbrug udleder.

Danmark er nemlig blandt de lande, der udleder allermest CO2 per indbygger, hvis man medregner den CO2, der går til de varer, vi importerer fra andre lande.

Det kan man bare ikke se i vores klimaregnskab, fordi varerne bliver produceret i andre lande og derfor indgår i de landes CO2-regnskab på grund af de internationale regler.

- Man kan sagtens argumentere for, at en forbrugsbaseret udregning ville give et mere retvisende billede, siger Niclas Scott Bentsen, der er lektor i skov, natur og biomasse ved Københavns Universitet.

I et sådant regnskab skulle de sko, vi køber i Danmark, men som er produceret i Kina, for eksempel tælles med i det danske regnskab i stedet for det kinesiske.

Og det træ, vi afbrænder i Danmark, men som er fældet i Estland, skulle også tælles med i Danmark.

Fordelen ved det er, at vi som forbrugere får et mere retvisende billede af, hvad vores forbrug betyder for verdens klimabelastning, siger Henrik Wenzel, som er professor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet.

I forskningsverdenen er der dog ikke enighed om, hvorvidt det kan lade sig gøre i praksis at lave et forbrugsbaseret regnskab, fordi det kræver, at man kan spore alle produkter til det sted, de er produceret.

Bør biomasse regnes som CO2-neutral?

TV 2 medgiver, at det kunne have været tydeligere i deres dækning, at Danmark følger de internationale regler for klimaregnskabet, som er fastlagt i FN. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Det spørgsmål er der heller ikke enighed om blandt forskere. På den ene side af den debat står livscyklusforskerne, som forsker i den samlede miljøpåvirkning af et produkt.

Logikken bag argumentet om, at biomasse er CO2-neutral, er, at nye træer vokser op, som kan optage den CO2, der udledes, når man brænder træer af. På den måde går regnskabet i nul.

Men den holder ikke, siger professor Henrik Wenzel. Det tager nemlig ifølge ham for lang tid, før de nye træer kan optage den samme mængde CO2, som bliver udledt, når man brænder træet af. Og indtil da påvirker den udledte CO2 klimaet.

Til TV 2 har Dansk Energi fortalt, at vi i Danmark primært bruger biomasse, der er lavet fra resttræ. Det er træ, som alligevel ville ligge og rådne i skovbunden og frigive CO2 på den måde. Derfor er det mere klimavenligt.

Men det hjælper ikke nødvendigvis på den samlede CO2-udledning i verden, siger Henrik Wenzel.

Der er nemlig kun en begrænset mængde af den type biomasse, og hvis Danmark køber den, må andre lande, der har brug for biomasse bare købe den, der ikke er klimavenlig. Og en større efterspørgsel kan betyde, at der vil blive fældet mere skov, som ikke bliver plantet igen, siger Henrik Wenzel.

På den anden side af debatten står skovbrugsforskerne. En af dem er Erik Dahl Kjær, som er professor i natur, skov og biomasse ved Københavns Universitet.

Han er enig i, at det er allerbedst for klimaet, når man kun brænder resttræ af og bruger det værdifulde tømmer til for eksempel huse eller møbler.

I modsætning til Henrik Wenzel mener han dog godt, at man kan se biomassen som CO2-neutral. Man skal bare sørge for, at skoven vokser mindst lige så meget som den mængde træ, man fælder. Det sikrer nemlig ifølge Erik Dahl Kjær en stabil lagring af CO2.

Og sådan er det ifølge seniorforsker Thomas Nord-Larsen både i Danmark og de lande, vi importerer biomasse fra.

- I et dansk perspektiv er svaret på, om det er CO2-neutralt at bruge biomasse et rungende ja, for vi opsparer mere CO2 i skoven, end vi udleder. På europæisk plan stiger skovarealet – det er et af de steder i verden, hvor den stiger mest. Det gælder også Baltikum og Polen, som vi importerer mest fra, siger han.

Den vurdering bygger Thomas Nord-Larsen på international skovstatistik fra FN-organisationen FAO og landenes klimaregnskaber, hvor man kan se, at skovenes areal og CO2-lager bliver større og større.

Professor Jette Bredahl Jacobsen påpeger dog, at det ikke er nok i sig selv, at mængden af CO2 lagret i skov vokser. Det skal nemlig ses i forhold til, hvor meget skovene ellers ville være vokset, hvis man ikke brugte træ til biomasse.

Det siger TV 2 til kritikken

TV 2 erkender, at det skulle have fremgået mere tydeligt af TV 2's klimadækning, at Danmark følger internationale regler. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

TV 2 har ikke ønsket at stille op til interview, men TV 2-chefredaktør Hans Peter Blicher har sendt en mail til Detektor, hvori han skriver:

- TV 2 konstaterer, at der ikke er påpeget faktuelle fejl i dækningen af biomasse.

Samtidig erkender Hans Peter Blicher, at det kunne og skulle være formuleret mere tydeligt, at Danmark følger internationale regler for, hvordan vi som land skal opgøre vores klimaregnskab.

Han skriver også, at TV 2 ikke har forsøgt at skjule, at Danmark overholder de internationale regler, da det centrale spørgsmål er, om de internationale regler er gode nok og afspejler landenes reelle CO2-aftryk.

Detektor har forsøgt at få fat i den amerikanske forsker William Moonaw, som beskylder Danmark for at svindle med sit klimaregnskab i TV 2's dækning. Men William Moonaw har ikke svaret på Detektors henvendelser.

Du kan høre historien i ugens Detektor-podcast her: