Detektor: Veganerpartiet vil også afskaffe økologisk dyrelandbrug, som vi kender det

"Høns, der skal lægge æg hver dag frem for de naturlige 6-12 æg om året, skal være fortid."

Veganerpartiets formand, Henrik Vindfeldt, går til valg på at afskaffe det konventionelle landbrug. Men partiet har også planer om et opgør med det økologiske landbrug længere ude i fremtiden. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) (Foto: © Emil Helms, Scanpix)

Veganerpartiet har de seneste dage slået sig op på at ville afskaffe det konventionelle landbrug.

Partiet præsenterede mærkesagen på et pressemøde mandag i forbindelse med, at partiet blev opstillingsberettiget til Folketinget:

- Vi står her og vil omgående have lukket det danske konventionelle landbrug, sagde Veganerpartiets formand, Henrik Vindfeldt, til pressemødet.

I de efterfølgende interviews var det også kun det konventionelle – og ikke det økologiske - landbrug, som partiformanden gik efter:

- Vi siger, at hvis man skal beskytte dyrene, så er vi nødt til at stoppe den konventionelle produktion her i Danmark, sagde Henrik Vindfeldt for eksempel, da han var gæst i tv-programmet Aftenshowet på DR1.

Men Veganerpartiets planer stopper ikke ved afskaffelsen af det konventionelle landbrug. Partiet ønsker på længere sigt også et opgør med det økologiske dyrelandbrug, som vi kender det.

Det viser et uddrag af partiets endnu ikke offentliggjorte idéprogram.

For eksempel står der, at det skal være fortid med "høns, der skal lægge æg hver dag frem for de naturlige 6-12 æg om året".

Partiets politik går altså længere, end formanden umiddelbart har givet udtryk for de seneste dage i medierne.

Formand Henrik Vindfeldt afviser at uddybe i et interview med Detektor. Begrundelsen er, at der er tale om planer, der ligger længere ude i fremtiden efter en afvikling af det konventionelle landbrug:

"Jeg er som udgangspunkt liberal og vil i første omgang spørge danskerne, om de er interesseret i at stoppe konventionel produktion. Hvis de er det, så bruger vi de næste 10 år på at afvikle og omlægge den produktion, og så har vi nogle nye vilkår for at snakke om vores fødevareproduktion 2030-2050," skriver han i en mail til Detektor.

Det lykkedes dog senere Detektor at få stillet nogle spørgsmål til Henrik Vindfeldt gennem et kommentarspor til et live-interview med ham i netmediet Den Uafhængige.

Du kan læse svarene længere nede i artiklen.

Hvad vil Veganerpartiet gøre ved det økologiske dyrelandbrug?

Veganerpartiet holdte pressemøde mandag, men har endnu ikke offentliggjort sit idéprogram. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) (Foto: © Emil Helms, Scanpix)

Detektor gennemgår herunder de punkter i Veganerpartiets idéprogram, som det økologiske dyrelandbrug ikke lever op til i dag.

Detektor har lavet gennemgangen med professor Jan Tind Sørensen, der er ekspert i økologiske husdyrhold på Aarhus Universitet.

Veganerpartiet:

 • Dyretransporter afskaffes ”i takt med omlægning til det nye landbrug med færre dyr”.

Økologisk landbrug:

Næsten alle økologiske dyr transporteres i dag til slagtning. Økologiske svin, kvæg og kyllinger må transporteres i otte timer.

Veganerpartiet:

 • ”En værdig eksistens indebærer også, at dyrene får mulighed for at parre og reproducere sig naturligt.”

Økologisk landbrug:

Både økologiske køer og søer bliver insemineret og har altså ikke mulighed for at parre sig naturligt.

Veganerpartiet:

 • ”Kalve skal ikke længere adskilles fra deres mødre få timer efter fødslen, men have lov til at vokse op med deres mødre på engen og drikke den mælk, der fra naturens side er beregnet til dem.”

 • Smågrise skal heller ikke blive taget fra mødrene før ”deres egen naturlige fravænning”.

 • ”Det samme gælder for høns og kyllinger.”

Økologisk landbrug:

Økologiske kalve skilles fra deres mødre efter et døgn. Den naturlige fravænning ville først være sket langt senere efter cirka otte måneder.

Økologiske grise kan skilles fra deres mødre, når de er 40 dage gamle. Branchen selv anbefaler dog, at det først sker efter 49 dage - altså 7 uger. Den naturlige fravænning ville først være sket senere efter cirka 10-17 uger.

Økologiske kyllinger vokser ikke op med deres mødre. De klækkes i rugerier og sælges til hønseopdrættere, ægproducenter og slagtekyllingeproducenter, når de er daggamle.

Veganerpartiet:

 • ”Dyrene skal have fri mulighed for at komme ud dagligt”. Og landbruget skal ikke ”diskriminere mellem dyrearter".

 • Kyllinger skal have mulig for at ”gå rundt mellem træer og buske”.

 • ”Alle grise skal have adgang til at sætte trynen i frisk jord og tage mudderbade”.

 • Og ”køer, får og geder hører hjemme på enge og marker med vild natur”.

Økologisk landbrug:

Økologiske malkekøer er i stald langt det meste af tiden. De har adgang til græs, når vejret og deres fysik tillader det - i mindst seks timer om dagen - fra midten af april til midten af november. Kødkvæg går dog typisk ude året rundt.

Økologiske slagtesvin kan i størstedelen af deres liv ikke "sætte trynen i frisk jord", som Veganerpartiet ønsker. De fødes på græsmarker, men efter syv uger og frem til slagtning er de fleste i stald. Her har de adgang til et udeareal, men det har typisk et underlag af beton. De fleste af de økologiske slagtesvins mødre – søerne - er dog på græs året rundt.

Økologiske høns og slagtekyllinger skal have adgang til et udeareal på minimum fire kvadratmeter, når vejret og deres fysik tillader det - i mindst en tredjedel af deres liv.

Dyrene er ikke garanteret "vild natur" på de marker eller enge, de går på.

Veganerpartiet:

 • Kastration af smågrise og afhorning af køer ”afskaffes helt”.

Økologisk landbrug:

Langt de fleste økologiske grise kastreres for at undgå dårlig smag i kødet. Og de fleste økologiske kalve afhornes for at undgå, at de skader hinanden og de mennesker, der omgås dem.

Nogle økologiske landmænd er begyndt at bruge såkaldte pollede tyre. De har genetisk mistet evnen til at få horn. På den måde undgås afhorning.

Veganerpartiet:

 • Der må ikke avles ”overskudsdyr”, der aflives.

Økologisk landbrug:

Økologiske ægproducenter afliver hanekyllinger efter udklækning, fordi de ikke kan lægge æg.

Der aflives i mindre omfang også økologiske grise, der er født små og svage og derfor vurderes kun at have lille chance for at overleve.

Veganerpartiet:

 • ”Opdræt med ekstrem hurtig vækst” skal forbydes.

Økologisk landbrug:

Der er ingen begrænsninger for, hvor hurtigt økologiske grise og kalve må vokse.

Der er dog et krav om, at økologiske kyllinger maksimalt må vokse med 38 gram om dagen.

Veganerpartiet:

 • "Høns, der skal lægge æg hver dag frem for de naturlige 6-12 æg om året", skal være "fortid".

Økologisk landbrug:

Økologiske høns lægger over 300 æg om året - næsten lige så mange som konventionelle høns.

Veganerpartiet:

 • ”Slagtningspraksis, der involverer alvorlig lidelse såsom strømbad til kyllinger og CO2-bedøvelse af svin, afskaffes øjeblikkeligt”.

Økologisk landbrug:

Økologiske grise bedøves i dag typisk med CO2 ligesom i det konventionelle landbrug. Og økologiske kyllinger bedøves typisk med såkaldte ”strømbad” – også ligesom i det konventionelle landbrug.

Der forskes i nye metoder, der kan øge dyrevelfærden.

Både kyllinger og grise aflives ved afblødning efter bedøvelsen.

Hele Landbrugsstyrelsens vejledning til økologisk husdyrhold kan læses her.

Læs hele uddraget af Veganerpartiet idéprogram her:

Interviewet med Henrik Vindfeldt i Den Uafhængige

Veganerpartiets formand, Henrik Vindfeldt, afviser som sagt at stille op til interview hos Detektor.

Men det lykkedes Detektor at få stillet nogle spørgsmål til Henrik Vindfeldt gennem et kommentarspor på Facebook, da han var gæst hos netmediet Den Uafhængige.

Interviewet i Den Uafhængige blev sendt direkte på Facebook og seerne havde mulighed for at skrive ind med spørgsmål til Henrik Vindfeldt:

Vil du fortsat lade økologiske landmænd adskille kalve fra deres mødre efter 24 timer?

- Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, det er forkert, svarede Henrik Vindfeldt, da Den Uafhængiges vært, Asger Juhl, valgte at stille Detektors spørgsmål videre.

Henrik Vindfeldt havde ellers tidligere skrevet i en mail til Detektor, at ændringerne af det økologiske dyrelandbrug først skulle ske langt ude i fremtiden – efter 2030.

Et andet af Detektors spørgsmål lød sådan her:

Vil du fortsat lade økologiske landmænd transportere dyr rundt i op til otte timer – for eksempel til slagtning?

- Jeg synes, det er forkert, men det er noget, der vil være i vores lovprogram i 2030 og frem, svarede Henrik Vindfeldt.

Men da Den Uafhængiges vært, Asger Juhl, lidt efter gentog spørgsmålet, lød svaret anderledes.

Synes du - indtil det konventionelle landbrug er stoppet - at det skal være tilladt at fragte økologiske dyr rundt i dyretransporter i op til otte timer? spurgte værten Asger Juhl.

- Nej, jeg håber virkelig også, at vi får tid til at kigge på det. Det håber jeg virkelig. Men det er en kæmpe opgave at lukke det konventionelle landbrug. Det er en marsmission.

- Så jeg håber også, vi får mulighed for at kigge på den økologiske produktion. Der er også nogle problemer der, svarede Henrik Vindfeldt anden gang.

Så skal det forbydes?

- Såfremt jeg har mulighed for det.

Det sidste spørgsmål fra Detektor lød sådan her:

Vil du fortsat lade økologiske landmænd inseminere dyr i stedet for at lade dem parre sig naturligt?

- Såfremt vi kan stoppe avlen i den konventionelle produktion, ja, så vil vi også begynde at kigge på avlsprocessen i den økologiske produktion, sagde Veganerpartiets formand, Henrik Vindfeldt, til Den Uafhængige.

Hvordan har Detektor fået Veganerpartiets idéprogram?

Veganerpartiet har endnu ikke offentliggjort sit politiske idéprogram, men har sendt et uddrag af det til Detektor.

Det startede med, at Detektor studsede over en udtalelse fra partiformanden, Henrik Vindfeldt, på Veganerpartiets pressemøde mandag:

- Vi har ingen politik om, at det skal være ulovligt at spise kød, hvis man kan producere kød inden for ordentlige rammer, sagde Henrik Vindfeldt.

Veganerpartiets tidligere formand, Michel Monberg, sagde ellers i sommer til DR, at der ikke skulle ligge noget kød i køledisken, hvis det stod til Veganerpartiet:

Michael Monberg, Veganerpartiets tidligere formand.

- Men man kan jo godt gå ud på en motorvej og finde en fugl, der var blevet kørt over, for at spise den, sagde den tidligere partiformand Michael Monberg.

Nu siger den nye formand, Henrik Vindfeldt, så noget andet: At det er i orden at ”producere kød inden for ordentlige rammer”.

Detektor kontaktede Henrik Vindfeldt for at finde ud af, hvad han egentlig mener med "ordentlige rammer". Hvad vil det konkret sige?

Henrik Vindfeldt sendte efterfølgende et uddrag af Veganerpartiets endnu ikke offentliggjorte idéprogram til Detektor.

Idéprogrammet viser som sagt, at Veganerpartiet også ønsker et opgør med det økologiske dyrelandbrug, som vi kender det – ikke kun det konventionelle landbrug, som er det, Henrik Vindfeldt har nævnt de seneste dage i medierne.

Henrik Vindfeldt afviste dog at svare på spørgsmål, da Detektor efterfølgende bad om et uddybende interview om Veganerpartiets holdning til det økologiske dyrelandbrug.

Veganerpartiet planlægger at offentliggøre partiets idéprogram i løbet af oktober og november.