Detektor: Venstre-annonce om Socialdemokratiet er fuld af fejl

Venstre beskylder Socialdemokratiet for at have skåret i velfærden og ”fjernet” næsten 3.000 pædagoger fra daginstitutionerne, da de havde magten. Men det holder ikke.

Lørdag den 6. april var der demonstrationer i over 50 byer med et krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Dagen efter demonstrationerne lagde Venstre en annonce ud på Facebook, der skulle forklare forskellen på den nuværende og den tidligere regerings velfærdspolitik.

Hvad påstår Venstre?

Annonce fra Venstres facebookside.

Venstre hævder i annoncen, at Socialdemokratiet var skyld i et faldende antal pædagoger i daginstitutionerne fra 2011 til 2015, hvor Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister.

I annoncen står der, at der blev sparet 3,5 mia. kroner på kommunernes velfærdsøkonomi, og at der blev ”fjernet” næsten 3.000 pædagoger fra daginstitutionerne.

Hvad har vi fundet ud af?

Venstres påstand om, at Thorning-regeringen var skyld i kommunernes nedskæringer på velfærdsøkonomien, er problematisk. Det er korrekt, at regeringen dengang lagde op til en besparelse i kommunerne fra 2011 til 2015 på ca. 3,5 mia. kroner. Men virkeligheden udviklede sig anderledes, fortæller professor i kommunaløkonomi Kurt Houlberg fra Vive – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

- Det er korrekt, at det udgiftsloft, der blev sat i forhold til kommunernes samlede udgifter på serviceområdet, blev reduceret med ca. 3,5 mia kroner fra 2011 til 2015. Men hvis man ser på, hvor mange penge kommunerne faktisk brugte, så har der været tale om en stigning i udgifterne fra 2011 til 2015 på ca. 1,5 mia. kroner, siger Kurt Houlberg.

Kommunerne brugte altså flere penge i 2015 end i 2011 - og dermed er Venstres påstand forkert.

Hvad så med de 3.000 færre pædagoger?

De knap 3.000 pædagoger, som Socialdemokratiet skulle have ”fjernet” fra daginstitutionerne, er en overdrevet påstand. For det første er det kommunerne selv, der beslutter, om de vil spare på daginstitutioner eller andre områder. For det andet er der ikke tale om 3.000 pædagoger, men et noget mindre antal.

Venstre henviser til tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der viser udviklingen af antal ansatte i forskellige job fra 2011 til 2015.

Her kan man se, at antallet af pædagoger faldt med 2.570 personer i perioden. Men hvis man ser på faldet af fuldtidsbeskæftigede, så er tallet blot 1.872. Altså et godt stykke fra de 3.000, som Venstre hævder i annoncen.

Og der kan faktisk være en god forklaring på, hvorfor der var færre pædagoger ansat i kommunerne i 2015 end i 2011. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at der blev født færre børn i de år – og dermed faldt behovet for pladser i vuggestuer og børnehaver.

I 4. kvartal i 2010 var antallet af 1-5-årige børn knap 328.000 - og fire år senere var det faldet til knap 308.000, altså et fald på ca. 20.000 børn.

Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af indskrevne børn i daginstitutionerne med ca. 7.000 personer fra 2011 til 2015.

Det viser beregninger, som Danmarks Statistik har sendt til Detektor.

Hvad siger Venstre til kritikken?

(Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Regeringspartiet har ikke ønsket at stille op til et interview om deres påstande i annoncen, men har i stedet sendt flere skriftlige svar fra politisk ordfører Britt Bager. Hun fastholder, at der blev sparet i kommunerne, og at der blev færre penge til velfærd på grund af Socialdemokratiets politik.

Hvorfor skriver I, at S sparede 3,5 mia. kroner på velfærdsøkonomien, når regnskaberne viser, at kommunernes forbrug faktisk voksede - og var højere i 2015 end i 2011?

- Fordi der blev sparet i kommunerne. Det er helt åbenlyst. Det, som enhver regering kan skrue på, er den såkaldte aftalte serviceramme, som dikterer, hvor meget kommunerne kan bruge på velfærd. Her valgte Socialdemokratiet at skære ned. Det betød, at kommunerne fik færre penge til børnehaver, vuggestuer, skoler og plejehjem.

Hvorfor konkluderer I, at S fjernede næsten 3000 pædagoger fra daginstitutionerne, når det er kommunerne, der suverænt beslutter, hvordan de administrerer deres budgetter?

- Kommunerne agerer ud fra de rammer, som de bliver givet af Christiansborg. Vi har løftet kommunernes økonomi med 2,5 mia. kr. siden 2015, men under Socialdemokratiet blev der skåret 3,5 mia. kr. Det betød dårligere muligheder for at drive bl.a. børnehaver og vuggestuer. Så når Socialdemokratiet siger, at Venstre skærer på velfærden, er det først og fremmest forkert, men det er også hyklerisk, når bl.a. antallet af pædagoger faldt, da de havde magten, selvom de var gået til valg på det modsatte.

Hvorfor skriver I, at det er 3000 færre pædagoger, når det drejer sig om blot 1872 fuldtidsansatte (kan ses i samme opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet)?

- Antallet af pædagoger faldt, da Mette Frederiksen og Socialdemokratiet havde magten, uanset hvordan du vender og drejer det. Der blev altså færre pædagoger til at passe vores børn – på trods af, at Socialdemokratiet havde lovet det modsatte.

Antallet af børn – både totalt og antal indskrevne børn i daginstitutionerne - faldt i de år, ifølge Danmarks Statistik. Var det så ikke ret naturligt, at kommunerne skar ned på antallet af pædagoger?

- Det faktum, at antallet af børn faldt, var Socialdemokratiet bekendt med, da de gik til valg. Med den viden lovede de alligevel danskerne, at der skulle komme flere pædagoger. Det modsatte skete. Der kom færre, og det vil jeg kalde vælgerbedrag.

FacebookTwitter