Lobbyister sælger Kattegatbro som grøn: Stor undersøgelse viser det modsatte

Kattegatkomitéen holder fast i, at en bro over Kattegat vil medføre mindre klimabelastning.

Kattegatformand henviser selv til undersøgelsen, som viser det modsatte af det positive klimabillede, han har tegnet i debatindlæg. (Foto: © Collage: Nathalie Nystad / Foto: Hans Søndergaard)

Hvis man læser et debatindlæg, Jyllands-Posten har bragt, kan man få indtryk af, at en bro over Kattegat vil være til gavn for klimaet.

Ifølge forfatterne fra Kattegatkomitéen taler "meget for", at en færdigbygget Kattegatforbindelse vil have en "positiv indflydelse" på Danmarks overordnede CO2-regnskab.

Men det passer ikke.

Konklusionen i en stor undersøgelse fra Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Sund og Bælt er nemlig den stik modsatte. En bro over Kattegat vil have en negativ effekt på klimaet.

Til trods for undersøgelsens konklusioner holder komitéens formand, Michael Svane, fast.

Han mener, at Kattegatforbindelse vil have en “positiv indflydelse” på Danmarks overordnede CO2-regnskab.

Den anslåede pris for den cirka 40 kilometer lange bro vil være knap 110 milliarder kroner for den billigste løsning. Kilde: Vejdirektoratet.

Anlægsfasen er en klimasynder

I debatindlægget anerkender Kattegatkomitéen, som er en lobbyorganisation, at det vil medføre en "markant CO2-belastning" at bygge selve broen over Kattegat.

- Meget taler til gengæld for, at en færdigbygget Kattegatforbindelse med navnlig en vej- og togbane vil have positiv indflydelse på det overordnede CO2-regnskab.

Til Detektor skriver komitéen, at de bygger deres udtalelser på undersøgelsen fra Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Sund og Bælt.

Altså selvsamme undersøgelse, som konkluderer det modsatte.

Undersøgelsen kigger på projektets klimapåvirkning og viser, at der samlet set vil blive udledt tre millioner ton CO2 fra byggeriet af og trafikken over en eventuel Kattegatforbindelse.

Men Kattegatkomitéens formand, Michael Svane, holder fast i, at broen vil have en positiv effekt på CO2-udledningerne fra trafikken, når den er færdigbygget.

Han peger på, at den kortere afstand mellem Jylland og Sjælland, som Kattegatforbindelsen vil medføre, vil føre til færre fly, færre færger, kortere køreture og dermed opveje for de negative konsekvenser ved flere biler på vejene.

Men netop det er også blevet undersøgt i den rapport, som komitéen selv har henvist til.

Og her er konklusionen, at der vil blive udledt mere CO2 i trafikken, hvis der bliver bygget en bro over Kattegat.

- På det nuværende grundlag vurderes det, at en kombineret vej og jernbaneforbindelse over en 50 års periode efter åbningen samlet set vil udlede lidt mere CO2, end hvis forbindelsen ikke var etableret.

(© DR Nyheder)
(© DR Nyheder)

Tilstrækkeligt gennemregnet

Da Detektor konfronterer Michael Svane med, at undersøgelsen modsiger hans konklusioner, siger han nu, at der er behov for en yderligere vurdering.

Svane siger, at han er enig i rapportens konklusioner - at der vil blive udledt mere CO2.

Men dog kun ud fra de forudsætninger, der er i undersøgelsen, som han ikke mener, tegner det fulde billede.

- Vi kigger blandt andet på, hvordan vil trafikbilledet se ud. Hvad betyder det, hvis vi ændrer grundlæggende på vores indenrigsluftfart? Hvad betyder det for forholdet mellem vej- og banetrafik? Hvad betyder det i forhold til at styrke den kollektive trafik?

Men det kigger Vejdirektoratet også på i rapporten. Og de konkluderer, at der også her kommer en større CO2-udledning.

- Vi kommer til at kigge yderligere på, om CO2-regnskabet i forhold til den trafikale udvikling er tilstrækkeligt gennemregnet, siger Michael Svane.

Detektor har efterfølgende spurgt Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, og Otto Anker Nielsen, professor i transportøkonomi på DTU, om undersøgelsen er tilstrækkeligt gennemregnet.

De mener begge, at undersøgelsen er solid.

- Jeg har svært ved at se, at man kan skrue et scenarie sammen, hvor den færdigbyggede kombinerede forbindelse har en positiv indflydelse på det samlede CO2-regnskab set over såvel anlæg som driftsperioden, siger Otto Anker Nielsen.

Alléen ned mod Brattingsborg Gods på det sydlige Samsø er et af de steder, en Kattegatforbindelse kan komme til at gå. Det har skabt stor modstand mod projektet blandt samsinger, der mener, øen bliver skåret over i to.

‘Vores vurdering’

Selvom Michael Svane ikke har tal, der kan bakke ham op i, at Kattegatforbindelsen vil være godt for klimaet, så forbliver hans svar det samme.

- Det har været vores vurdering. Og nu er vi i gang med at kigge på, om vi har ret i den vurdering, eller om vi ikke har ret i den vurdering.

- Jeg anerkender, at den her undersøgelse fra Vejdirektoratet siger, at der også kommer et CO2-aftryk fra trafikken. Vi vil vurdere, om det er rigtigt.

Hvis du skulle skrive det her debatindlæg i dag, vil du så igen skrive, at der er meget, der taler for, at det vil give en positiv effekt på det samlede trafikale CO2-regnskab?

- Jeg vil i hvert fald have skrevet det anderledes. Vi vil nok gøre noget mere ud af at sige, hvorfor vi set i forhold til trafikbilledet vurderer, at CO2-aftrykket har sådan en størrelse, at vi kan forsvare at bygge forbindelsen.

Vil du gøre det mere klart, at det er jeres egen synsning og ikke noget, I har belæg for at kunne sige?

- Nu lever jeg ikke af synsninger. Jeg lever af viden og indsigt. Og derfor kommer vi nu til at kigge længere ned i de her analyser, siger Michael Svane.

Til Detektor skriver Kattegatkomitéen, at de endnu ikke har igangsat nogle undersøgelser.

De vil drøfte det videre forløb i oktober.

Der er endnu ikke konkreter planer for, om og hvornår byggeriet af broen skal sættes i gang. Men ifølge transportminister Trine Bramsen (S) er der politisk opbakning til at foretage yderligere undersøgelser af forbindelsens klima- og miljøkonsekvenser.