Tegn på misbrug af nødhjælpskroner i forening: Over 110.000 brugt på dagligvarer

Eksperter rejser mistanke om, at penge til nødhjælp i foreningen Femme Future er blevet brugt på privat forbrug. De to stiftere afviser alle anklager.

Lise Nielson er tidligere medlem af byrådet i Fredericia for Socialdemokratiet og stifter af foreningen Femme Future, som er blevet politianmeldt af Civilstyrelsen.

Trampolinparken Jumping Fun trækker 224 kroner. 2.128 kroner er spenderet på Zalando.dk, og i svømmehallen er der brugt 340 kroner.

Det er ikke umiddelbart udgifter, man vil forbinde med velgørenhed, men ikke desto mindre er det et lille udpluk af mange udgifter fra nødhjælpsorganisationen Femme Futures konto.

Foreningen har skrabet mere end seks millioner kroner sammen på blot halvandet år frem til december 2021. Gentagne gange har pengene været samlet ind med løftet om, at donationerne vil gå “ubeskåret” til velgørenhed.

Kontoudtog fra foreningens konto, som Detektor er kommet i besiddelse af, viser dog, at store pengebeløb, som står på Femme Futures konto, er blevet brugt til meget andet end nødhjælp.

En gennemgang af udgiftsposterne på kontoudtoget tyder ifølge eksperter på, at nogle af de indtægter, foreningen har haft, er blevet brugt på privat forbrug.

På halvandet år fra maj 2020 til december 2021 er der brugt over 110.000 kroner på dagligvareindkøb, hvoraf en væsentlig del er brugt i den lokale brugs i Bramdrupdam, hvor den ene af foreningens stiftere bor.

Mere end 35.000 kroner er brugt på restauranter, caféer og McDonalds. På hoteller, Airbnb og Booking.com er der brugt 86.000 kroner og mere end 50.000 kroner er spenderet på sommerhuse i Danmark.

Derudover er der brugt mindre beløb i en lang række forretninger som Body Shop, Biltema, H&M, Zalando og på oplevelser som Østerlars Rundkirke på Bornholm og Sydthy Svømmebad.

Foreningen er politianmeldt

Henrik Bonné, der er advokat med særlig ekspertise i foreninger og indsamlinger, undrer sig over forbruget i foreningen.

- Det er bekymrende, fordi der er så stor en sammenblanding af udgifter, der nok må anses af privat karakter, og som ikke har noget med indsamlingen at gøre, siger han.

Også revisor Lars Kiertzner mener, at noget kan tyde på, at dele af pengene er blevet misbrugt. Han er statsautoriseret revisor og chefkonsulent hos Danske Revisorer.

- Det virker som om, at man har brugt det her som en generel konto både til foreningens drift, indsamlingens drift og måske i et vist omfang privatforbrug, siger Lars Kiertzner.

Detektor har undersøgt Femme Future via kontoudtog, dokumenter fra Civilstyrelsen og samtaler med kilder tæt på foreningen. Tilsammen afslører det et stort rod samt brud på indsamlingsreglerne, hvilket har ført til, at Civilstyrelsen har politianmeldt foreningen.

Den ene af foreningens stiftere Lise Nielson afviser, at der er noget at komme efter. I en mail til Detektor skriver hun, at “der er både bilag og formål bag alle udgifter”.

- Der er rent faktisk en fornuftig forklaring bag de forskellige udgifter, som I blot endnu ikke har kendskab til, skriver hun.

Trods gentagne henvendelser gennem flere måneder er foreningens anden stifter Ann Due Hermannsen ikke vendt tilbage på Detektors henvendelser. Du kan høre hele udsendelsen her.

Stiftet af to venligboere

Foreningen Femme Future blev stiftet i 2019 af Ann Due Hermannsen og Lise Nielson, som har mødt hinanden gennem netværket Venligboerne.

Den ene, Lise Nielson, har desuden frem til seneste kommunalvalg siddet i byrådet for Socialdemokratiet i Fredericia.

På foreningens hjemmeside står der, at de to kvinder har stiftet Femme Future med henblik på at hjælpe særligt kvinder i kriseramte dele af verden.

For de indsamlede penge er der ifølge foreningen blandt andet bygget en skole i Syrien, uddelt mad i flygtningelejre og etableret brønde i Uganda. En del af pengene er altså gået til velgørende formål, hvilket kontoudtoget, som Detektor er i besiddelse af, også viser.

Hvad formålet har været med andre af foreningens udgifter er mere uklart. Det skyldes i høj grad, at der ikke er blevet lavet regnskaber for de to godkendte indsamlinger, som foreningen har lavet i henholdsvis 2019 og 2020.

Det er ellers lovpligtigt at indgive regnskaber for godkendte indsamlinger.

- Når man ikke aflægger regnskab, kan bidragyderne jo ikke have nogen tillid til, at det er ordentligt det, der foregår, siger Henrik Bonné.

Det første af Femme Futures regnskaber er mere end halvandet år forsinket. Det andet regnskab er over et år forsinket.

Civilstyrelsen vil hverken be- eller afkræfte, om det er derfor, styrelsen har politianmeldt foreningen. Men af en aktindsigt fremgår det, at Femme Future er blevet politianmeldt for af to omgange at overtræde reglerne om indsamling.

Sagerne ligger nu hos Sydøstjyllands Politi, som ikke kan give indsigt i dem, fordi det er “to verserende straffesager”.

Entré til svømmebad

Kun de to stiftere kan reelt svare på, præcist med hvilket formål de opsigtsvækkende udgifter er brugt, men det ønsker de ikke.

Med forbehold for det hæfter Lars Kiertzner og Henrik Bonné sig ved flere problematiske forhold efter at have læst kontoudtoget.

Først og fremmest har foreningen sammenblandet indsamlede midler med foreningens økonomi og muligvis også privat forbrug.

Særligt de omkring 110.000 kroner brugt på dagligvarer har revisor Lars Kiertzner studset over.

- Jeg tænker, det er svært at finde en plausibel forklaring på, at det skulle være i forbindelse med indsamlingen. Det ligner mest enten en foreningsomkostning eller udgifter til private formål, siger han.

Samtidig er der ved andre omkostninger indikationer på, at omkostninger har relation til Ann Due Hermannsen og Lise Nielssons privatliv.

I sommeren 2020 skriver Ann Due Hermannsen om en privat ferie i Thy på sin Facebook-profil. Fire dage efter opslaget bliver der trukket 340 kroner på kontoen fra Sydthy Svømmebad.

Af Ann Due Hermannsens Facebook fremgår det også, at hun har været på en såkaldt keto-kur, samtidig med at der er blevet brugt i alt 1.619 kroner på to hjemmesider, hvor man blandt andet kan købe madplaner, kogebøger og snacks til at understøtte en keto-kur.

Opslag fra Lise Nielson på Facebook viser, at hun var på ferie i Norge både i oktober 2020 og i juli 2021. Umiddelbart efter er der trukket penge fra foreningskontoen for vejafgifter i Norge via en brobizz.

I en mail til Detektor skriver Lise Nielson, at pengene til vejafgifterne er blevet trukket fra foreningskontoen, uden at hun har opdaget det. Nielson skriver derudover, at hun nu har droppet sin brobizz helt.

- De konkrete beløb fra Norge blev returneret, så snart jeg opdagede det, skriver hun.

Detektor har efterfølgende spurgt stifteren ind til, hvor man konkret kan se på kontoudtoget, at beløbene er blevet refunderet, men det har hun ikke svaret på.

Lise Nielson anerkender i samme mail, at nogle af udgifterne kan se problematiske ud.

- Jeg kan godt se, at nogle af dem virker forkerte, men det har været en refusionsøvelse for andre udlæg, Ann har haft. Det kan jeg måske godt forudse kritik fra revisoren på, men det skulle gerne gå op, siger hun.

'Tvivlsomt' om udgifter kan dokumenteres

Som udgangspunkt skal alle pengene bruges på at opfylde indsamlingens formål, mens udgifter til administration skal “begrænses mest muligt”, som det er formuleret i reglerne for god indsamlingsskik.

Dele af de penge, der er blevet brugt fra Femme Futures konto kan muligvis forsvares som omkostninger til at realisere indsamlingerne. Men det er omfanget af udgifter hos foreningen, der for alvor får advokat Henrik Bonné til at undre sig.

- Det er i et meget voldsomt omfang, og det gør, at det må anses som tvivlsomt - i hvert fald set fra min stol - om der kan fremlægges dokumentation for, at det her har noget med formålet at gøre, siger han.

Lovning på at pengene går ubeskåret

Hvis man oplyser, at de indsamlede penge bliver doneret "ubeskåret", så skal det "fulde indsamlede beløb" gå til formålet - altså uden administrationsomkostninger. Det står også i Indsamlingsnævnets regler for god indsamlingsskik.

Flere steder har foreningen Femme Future lovet, at deres donationer går ubeskåret til velgørenhed.

Det er interessant, fordi Femme Future i en lang række tilfælde har oplyst, at deres indsamlinger går ubeskåret videre til nødlidende mennesker.

Blandt andet står der i et Facebook-opslag fra sommeren 2019, at der "ingen administrationsomkostninger" er.

- Vidste du, at din donation går 100 procent til vores hjælpeprojekter?, står der i opslaget.

Det er muligt, at konkrete indsamlinger faktisk er gået ubeskåret videre - det kan man ikke rent afvise ud fra kontoudtoget.

Men efter at have set kontoudtoget tvivler Henrik Bonné på, at foreningen i alle tilfælde kan dokumentere, at det er sket.

- Der vil formentlig være store vanskeligheder forbundet med at dokumentere, at de indsamlede midler rent faktisk er gået ubeskåret til opfyldelse af formålet, siger han.

Fem medlemmer i marts 2020

Mens det er stærkt begrænset, hvad man må bruge indsamlede penge til, er der videre rammer for, hvordan en foreningen som Femme Future må bruge medlemskontingent. Det kunne eksempelvis være indtægter fra medlemskontingenter, som kunne bruges til aktiviteter i foreningen.

Detektor har uden held gentagne gange forsøgt at få svar på, hvor mange af pengene på Femme Futures konto, der er kommet fra indsamlinger, og hvor meget der er indbetalt til foreningen fra eksempelvis medlemskontingent.

Umiddelbart er der dog ikke noget, der tyder på, at der har været mange medlemmer i foreningen til at betale kontingent.

I marts 2020 havde foreningen - ifølge et Facebook-opslag fra Ann Due Hermannsen - fem medlemmer, og i dag er der 15 medlemmer i en Facebook-gruppe for medlemmer af foreningen.

Samtidig er der kun ganske få overførsler til kontoen med de beløb på henholdsvis 10 og 120 kroner, som et måneds- og årsmedlemsskab koster. Derudover forsikrer foreningen også på sin hjemmeside om, at medlemskontingent "går direkte til hjælpearbejdet". I øjeblikket står der, at pengene går til at plante oliventræer i Syrien.

Artiklen er opdateret: Tidligere stod der, at Lise Nielson har stiftet Venligboerne i Fredericia. Hun har kun været medlem.