DIN MENING: Skal arbejdsløse skovle sne?

En ny rundspørge viser, at størstedelen af os er klar til at lade kontanthjælpsmodtagere skovle sne eller klippe hæk hos ældre for deres understøttelse.

En ny rundspørge viser, at størstedelen af os er klar til at lade kontanthjælpsmodtagere skovle sne, klippe hæk hos ældre eller feje byens torv for deres understøttelse.

Hele 71 procent af de 1011 danskere, YouGov har spurgt, om de såkaldte nyttejob, synes i følge Ugebrevet A4, at det er en god ide. 14 procent er imod.

Nyttejob er tænkt til unge under 30 år, som har været ledige et halvt år. Erfaringer fra Aalborg med en lignende ordning viser, at en stor del af de unge finder et rigtigt job i løbet af et par måneder.

Hvad mener du? Er nyttejob en god ide? Hvorfor?

Facebook
Twitter