Døm selv: Er det sexchikane?

Siden 1989 har domstole og nævn afgjort 100 sager om sexchikane i Danmark. Cirka halvdelen blev afvist. Prøv her om du kan vurdere, hvordan 10 udvalgte sager blev afgjort. Klik på ja eller nej, og se rettens afgørelser.

Et helt nyt forskningsprojekt om sexchikane på danske arbejdspladser fra Aalborg Universitet har gennemgået de 100 sager, der har nået det danske retssystem eller nævn og instanser i perioden 1989-2016.

Ifølge undersøgelsen er det cirka halvdelen af sagerne, hvor kvinderne får medhold i det de har oplevet kan dømmes som sexchikane, og den anden halvdel afvises.

DR har udvalgt 10 sager fra perioden og beskrevet anklagen samt dommen. Du kan selv klikke dig frem i grafikken og prøve, om du kan vurdere hvilken afgørelse domstolen og nævn er nået frem til.

Kort om retssagerne:

  • Der findes intet overblik over det samlede antal sager. De 100 sager er fundet ved at forskerne har gennemgået civilretlige domstole, Tvistighedsnævnet, Ligebehandlingsnævnet og faglig voldgift.

  • I 82 pct. af sagerne fra de civile domstole er chikanøren en overordnet (leder eller arbejdsgiver) og 14 pct. er kollegaer.

  • De krænkede, der får medhold, modtager i gennemsnit 25.000 kroner i godtgørelse.

  • Konsekvenserne af at havde været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen er blandt andet øget langtidssygefravær, stress og søvnproblemer. Mange oplever behov for psykologbistand.

  • Forskerne finder, at de kvinder, der har været udsat for sexchikane, ikke bliver i deres ansættelse eller elevplads. Enten siger de selv op, ophæver aftalen eller bliver fyret.

Kilde: Rapport fra Statskundskab på Aalborg Universitet om seksuel chikane på arbejdspladsen af Anette Borchorst & Lise Rolandsen Agustín.

Facebook
Twitter