Faktatjek: Kan regeringen tage æren for færre kontanthjælpsmodtagere?

Venstre fortæller, at der er 13.500 færre på kontanthjælp, og at regeringens politik virker. Der er dog ingen dokumentation for, at udviklingen skyldes regeringens politik.

Venstres Facebook-side kunne man for nylig læse følgende budskab: ”13.500 personer færre på kontanthjælp. Regeringens politik virker.”

Men ifølge Beskæftigelsesministeriet findes der ingen dokumentation for, at indførslen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har indflydelses på det faldende antal kontanthjælpsmodtagere, og ifølge eksperter er det forventeligt med færre kontanthjælpsmodtagere på grund af gode økonomiske konjunkturer.

Venstre mener dog, at deres samlede politiske initiativer har indflydelse på udviklingen, fortæller DR’s Detektor.

Beskæftigelseministeriet har ikke målt effekten

Selvom Venstre i Facebook-annoncen giver deres politik æren for det faldende antal kontanthjælpsmodtagere, så har Beskæftigelsesministeriet ikke lavet nogle målinger af, hvor stor betydning kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har for udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det skriver de i et nyt svar til Beskæftigelsesudvalget. I svaret står der, at det ikke er muligt at identificere, hvor mange der er afgået fra kontanthjælpssystemet som en konsekvens af reformen, og at der ikke findes data for, hvordan udviklingen på området ville have været, hvis jobreformen ikke var blevet indført.

Venstre understreger dog, at de ikke kun peger på jobreformen som forklaring på udviklingen, men også på andre initiativer regeringen har gennemført.

- Selvfølgelig virker vores politik, og det er en lang række initiativer, som tæller med. Kontanthjælpsloftet er noget af det, men det er også de initiativer, vi har taget for at sikre virksomhederne en bedre konkurrenceevne, siger erhvervsordfører Torsten Schack (V) til Detektor.

Forventeligt med færre kontanthjælpsmodtagere

Ifølge Anders Bruun Jonassen, der er forsker ved Rockwoolfonden, er det nødvendigt at lave en effektmåling, før man kan vurdere de politiske initiativers potentielle virkning. Det er nemlig forventeligt, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ville være faldet under alle omstændigheder i den periode, regeringen omtaler.

- Om de her forskellige politiske tiltag har ændret udviklingen, det er ikke til at sige, men det er fuldt forventeligt at se både stigende beskæftigelse og færre kontanthjælpsmodtagere i den her periode.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere påvirkes nemlig først og fremmest af de økonomiske konjunkturer, og faldet i kontanthjælpsmodtagere er begyndt allerede tilbage i 2014.

- Vi har set en faldende tendens i antallet af kontanthjælpsmodtagere pga. de gode konjunkturer siden 2014. Dertil har der så været en flygtningekrise, som har givet en stigning i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, men den underlæggende udvikling har været en faldende tendens, forklarer Anders Bruun Jonassen.

Til trods for ekspertens udsagn og den manglende dokumentation, holder Venstre dog fast i, at deres samlede politik og politiske initiativer har medvirket til, at det går bedre med økonomien.

- Vi kan ikke sige detaljeret, at dét initiativ har dén effekt, og dét initiativ har dén effekt, og derfor siger vi, at vores politik virker, den trækker entydigt i den rigtige retning - nettoresultatet er det her, det er der forskellige faktorer, der påvirker. Det er heldigvis sådan, at det ikke er alt, hvad der sker i Danmark, der er 100 procent afhængigt af, hvad der sker på Christiansborg, siger Torsten Schack (V).

Facebook
Twitter