Forstå Lækagesagen på fem minutter

Er det vigtigere at sikre journalisters kildebeskyttelse end at straffe én, der har sat danske soldaters liv i fare? Det skal Højesteret tage stilling til i dag.

Når Højesteret i dag afsiger kendelse i endnu et kapitel af Lækagesagen handler det i bund og grund om, om journalisters kildebeskyttelse vægter højere end at skaffe beviser mod én, der har bragt danske soldaters liv i fare.

Sagen tager sin begyndelse i april 2007.

Da bragte TV 2 et nyhedsindslag, hvor journalist Rasmus Tantholdt kunne fortælle, at danske jægersoldater skulle udsendes til Irak. Det opsigtsvækkende var, at tv-stationen kunnet fortælle om beslutningen inden den var blevet vedtaget i Udenrigspolitisk Nævn.

Jægerkorpsets daværende chef, Henrik Friis, mente, at det bragte danske soldaters liv i fare, at den oplysning nåede ud til offentligheden, men Forsvaret opgav at finde ud af, hvem, der havde lækket oplysningen til TV 2.

Filminstruktør på banen

En kort overgang faldt mistanken for lækken på oppositionen, men så trådte filminstruktør Christoffer Guldbrandsen ind på scenen og hævdede, at han vidste, at det var daværende forsvarsminister Søren Gades pressechef Jacob Winther, der var kilde til historien.

Guldbrandsen blev straks truet med et sagsanlæg for injurier, men den sag er aldrig blevet rejst. Gennem sin advokat hævdede Guldbrandsen, at han havde en lydfil, der kunne bevise hans påstand.

Lydfil i bankboks

Det er her, DR bliver rodet ind i sagen. Den lydfil, Christoffer Guldbrandsen henviste til, var nemlig et interview med Rasmus Tantholdt optaget af den daværende DR-journalist Nils Giversen. Han blev efterfølgende afskediget for at have optaget og udleveret DR-materiale til folk udenfor huset - Men lydfilen har DR endnu.

Den er låst inde i en bankboks og både forhenværende generaldirektør Kenneth Plummer og nytiltrådte Maria Rønn Rørbye har afvist at udlevere filen frivilligt til politiet.

Kendelser kæret

Det er derfor, TV 2 og DR i dag sidder i Højesteret. Anklagemyndigheden vil have retten til at tvinge TV 2's journalist Rasmus Tantholdt og tv-stationens nyhedschef Michael Dyrby at vidne, og DR til at udlevere den efterhånden vidt berømte lydfil.

Sagen har allerede været behandlet i både by- og landsretten. Byretten pålagde TV 2 at vidne i sagen, mens DR slap for at skulle udlevere filen. Den kendelse blev imidlertid kæret af både TV 2, der ville slippe for at vidne, og af anklagemyndigheden, der ikke accepterede at DR gik fri.

Dommerne i Landsretten besluttede at hverken TV 2 eller DR kunne tvinges til noget som helst, og den kendelse kærede anklagemyndigheden altså til Højesteret. Det er det kæremål, der falder dom i i dag.

I en erklæring i forbindelse med sagen i Højesteret i januar i år, sagde Christoffer Guldbrandsen, at Rasmus Tantholdt på lydfilen gentagne gange siger, at det var Jacob Winther, der var kilden. Winther blev i efteråret 2010 sigtet for at videregive fortrolige oplysninger.

Facebook
Twitter