Her er adgangskravene til alle studier: Se om du er kommet ind via kvote 1

I dag får 64.943 unge besked om, at de er kommet ind på et studie.

Mere end tre ud af fire af landets unge ansøgere får i dag tilbudt en plads på en af landets videregående uddannelser.

Og langt de fleste af de optagne – nemlig 81 procent – bliver endda tilbudt en plads på deres førsteprioritet.

Mange af ansøgerne vil allerede i nat kunne gå ind og se i deres e-boks, om de har fået en plads, men nogle af uddannelsesstederne giver besked andre steder

I grafikken foroven kan du dog allerede nu se, om du har snittet til at komme ind på din drømmeuddannelse.

Du kan både søge på uddannelsen, uddannelsesstedet og uddannelsesbyen. Du kan også vælge, hvordan du vil sortere resultatet, og se hvor i landet, der er ledige pladser tilbage.

HVORDAN UDREGNES ADGANGSKVOTIENTEN TIL DIN UDDANNELSE?

  • Karakterkravet til de videregående uddannelser er ikke bestemt af uddannelsens sværhedsgrad, men i stedet af dens popularitet.

  • De uddannelser med flest ansøgere – i forhold til antallet af pladser på uddannelsen – har derfor som udgangspunkt højeste krævede gennemsnit, da karakterkravet udregnes på baggrund af de bedste ansøgeres karaktergennemsnit.

  • Dette betyder, at kravet til gennemsnittet ændrer sig hvert år, alt efter hvor mange der søger ind på den enkelte uddannelse.

  • Du kan ofte støtte dig op ad sidste års krav til gennemsnit, da de sjældent ændrer sig voldsomt fra år til år.

Facebook
Twitter