Ole Krarup

Mærkesager
At bevare dansk selvbestemmelsesret

At forsvare det danske velfærdssystem

At bevare de danske grænser

At modarbejde EU-politi og EU-militær

nkrarup.jpg (24252 bytes)Baggrund
Medlem af Europa-Parlamentet siden 19. juli 1994.

Professor, dr.jur.
Cand.jur. 1959.
Dr.jur. 1969.
Professor i retsvidenskab 1969.

Jurist i Indenrigsministeriet 1959.
Beskikket som advokat med møderet for Landsretten 1962. Universitetsmanuduktør 1960.
Universitetsadjunkt 1963-66.
Lektor og amanuensis ved Retsvidenskabelig Institut 1966.
Institutbestyrer ved Retsvidenskabelig Institut B, Københavns Universitet 1972-83.

Født 17. marts 1935 i Århus

Ole Krarups hjemmeside
Folkebevægelsen mod EUs hjemmeside