Frode Kristoffersen

Mærkesager
et EU-samarbejde, der tager udgangspunkt i de enkelte medlemslandes behov og krav.

at få nærhedsprincippet mere udbredt, så EU kun skal træffe beslutninger i de situationer, hvor en sag ikke lige så godt eller bedre kan klares af det enkelte land selv.

at Europa bedre bliver i stand til at klare sine egne problemer. Det udenrigspolitiske samarbejde må forbedres, så vi ikke hver gang behøver at bede USA om at klare kriser og konflikter her på vort eget kontinent.

Baggrund
Medlem af Europa-Parlamentet i 1988-89 og fra 19. juli 1994.

Journalist
Journalistelev ved Tønder Amtstidende 1948.
Journalist ved bl.a. Vestkysten, Ringsted Folketidende, Ritzaus Bureau, Jyllands Posten, Dagens Nyheder.
Udlandskorrespondent for radio dag- og ugeblade - Berlin 1961-62, London 1962-65, Bonn og Bruxelles 1965-68.

DR-korrespondent 1968-79.
Programchef ved Radio Syd 1979-88.
Europakorrespondent for DR 1989-94

Født 9. august 1931 i Sønderborg

Frode Kristoffersens hjemmeside
Det Konservative Folkepartis hjemmeside