Stig Asbjørn Jensen

Som daværende rigsadvokat blev Asbjørn Jensen bedt om at lave en undersøgelse af begivenhederne. Da Asbjørn Jensen i august 1994 kom med sin første redegørelse, blev den mødt af en massiv kritik fra medierne. 

Kritikken gik blandt andet på, at den daværende rigsadvokat fastslog, at der ikke blev givet nogle direkte skudordrer af politiet. Han konkluderede også, at der ikke blev skudt bevidst ind i mængden under urolighederne. 

Få dage efter redegørelsen kunne Danmarks Radio så gøre offentligheden opmærksom på, at der på tv-bånd blev råbt `skyd efter benene` lige før anden skudepisode. 

Kritikken fik Asbjørn Jensen til at begynde på sin anden redegørelse. Også den blev udsat for alvorlig kritik. Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, gik ind i sagen og gav i efteråret 1995 Asbjørn Jensen en meget hård medfart. Det medførte, at der i stedet blev nedsat en kommissionsundersøgelse i maj 1996. Asbjørn Jensen er i dag højesteretsdommer.

Undersøgelseskommissionen skriver:

Der er ikke grundlag for at klandre Asbjørn Jensen, at han ledede sit kommissorium, som han gjorde. Det falder uden for denne undersøgelseskommission at undersøge, om Asbjørn Jensen burde have præciseret sin undersøgelse hvad angår forholdene inden for Københavns Politi.