Luk vindue

Fakta om Balkansyndromet
og forarmet/deplementeret uran


Hvad er Balkansyndromet?

Siden nytår har der været meget presseomtale af leukæmitilfælde blandt soldater, der har været udsendt på Balkan. Sygdomstilfældene sættes i forbindelse med, at soldaterne har brugt ammunition, der har indeholdt forarmet eller deplementeret uran, under deres udsendelse. Der er endnu ikke konstateret en sammenhæng mellem uran og sygdomstilfældene - men alligevel er navnet Balkansyndromet opstået som en betegnelse for sygdomstilfældene.

Hvad er forarmet / deplementeret uran?

Forarmet uran anvendes i projektiler for at øge muligheden for at trænge igennem fx kampvogne. Forarmet uran blev første gang brugt under Golfkrigen i 1991. Det er et tungmetal med en meget høj vægtfylde og styrke, som har en svagere radioaktivitet end uran i naturen og en forsvindende lille radioaktivitet sammenlignet med beriget uran, som anvendes i f.eks. atomreaktorer.
Forarmet uran er et spildprodukt, der opstår ved den proces, som naturligt uran underkastes for at kunne anvendes i atomreaktorer eller i atomvåben.
Ved anslag mod panser vil størstedelen af det forarmet uran i projektiler blive omdannet til en sky af støv og små partikler under kraftig varmedannelse.


Hvordan kan mennesker påvirkes at forarmet uran?

  • Ved at blive ramt af projektilstykker eller ved at få dem i kroppen.
  • Indirekte ved indånding eller indtagelse af føde- og drikkevarer forurenet af støv fra forarmet uran.

Hvordan menes forarmet uran at kunne skade mennesker?

  • Almindelig giftighed som tungmetal, som i meget store mængder i dyreforsøg har vist at kunne give anledning til skader i indre organer.
  • Radioaktivitet. Forarmet uran tillægges en "lav radioaktiv virkning" og kan således teoretisk indebære en risiko for udvikling af kræft. Sammenlignet med baggrundsstråling i naturen er stråling fra forarmet uran imidlertid mindre.


Hvilke erfaringer har man fra Golfkrigen?

Under og efter Golfkrigen var cirka 100.000 amerikanske soldater muligvis udsat for støv fra forarmet uran. Amerikanske undersøgelser viser imidlertid, at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem at blive udsat for forarmet uran og eventuelle senere symptomer.
Den væsentligste forskning har indtil videre været fokuseret på Golfkrigsveteraner med fragmenter af forarmet uran i kroppen. Siden 1993 er der foretaget en opfølgning af 33 amerikanske Golfkrigsveteraner, som har fragmenter indeholdende forarmet uran i kroppen. Der er ikke fundet en særlig sygdomsforekomst, ej heller kræftforekomst i denne gruppe.

(Kilde: Forsvarskommandoen)