ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Der stemmes den 20. november

Tirsdag den 20. november holdes der kommunale valg i Danmark. Det betyder, at der er valg til de 275 kommunalbestyrelser eller byråd og til de 14 amter.

Valgene holdes hvert fjerde år, og det sker altid den tredje tirsdag i november måned. Der kan ikke udskrives nyvalg i perioden. Sidst der blev holdt kommunalvalg var 18. november 1997.

Stemmeprocenten ved kommunalvalg ligger normalt ca. ti pct. lavere end til Folketingsvalg. I 1993 stemte 71,2 pct. ved kommunalvalget, mens 70,1 pct. stemte i 1997.

Kommunens styrelsesvedtægt afgør, om den ledes af et byråd eller kommunalbestyrelse. Som regel er der tale om byråd i de mindre kommuner og kommunalbestyrelser i de større kommuner. I Københavns kommune er der tale om Borgerrepræsentationen.

Samme styrelsesvedtægt fastsætter også, hvor mange medlemmer byrådet eller kommunalbestyrelsen skal have, men det skal mindst være 9 og højst 31. I København må der højst vælges 55 medlemmer. Det skal altid være et ulige antal.

Amtsrådene skal mindst have syv og højst 31 medlemmer.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget