ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Hvem kan stemme

Du har stemmeret, hvis du er over 18 år, har fast bopæl, er dansk statsborger, eller har boet i landet uafbrudt de seneste tre år.

Det betyder, at indvandrere og flygtninge kan stemme ved kommunal- og amtsvalg, selv om de ikke har dansk statsborgerskab. Ved folketingsvalg skal man have dansk statsborgerskab for at kunne stemme.

For udlændinge gælder det, at tre-årsperioden regnes fra det tidspunkt, personen er registreret i folkeregisteret. En periode som asylansøger eller lignende medregnes ikke.

Også statsborgere fra EU-lande, Island eller Norge, kan stemme ved kommunal- og amtsrådsvalg, hvis de har fast bopæl i Danmark, og det samme gælder de, der arbejder for staten i udlandet. Det er for eksempel diplomater og soldater, samt i nogle tilfælde deres ægtefælle eller samlever.

Når du har stemmeret bliver du optaget på valglisten, der består af en hovedliste og en tilflytterliste. På hovedlisten står de vælgere, der er tilmeldt kommunen pr. 5. november, mens tilflytterlisten indeholder de vælgere, der senest 13. november er flyttet til kommunen og senest den dag har meldt flytning.

Flytter man til kommunen senere end 13. november kan man ikke optages på valglisten, og har derfor ikke stemmeret. Sker flytningen mellem to kommuner i samme amtskommune har man dog ret til at stemme ved amtsrådsvalget.

Også hjemløse kan stemme ved kommunalvalget., hvis de giver sig til kende. De kan optages på valglisten, selv om de ikke har fast adresse. De skal blot være tilmeldt folkeregisteret som værende flyttet fra deres hidtidige bopæl.

Landets folkeregistre har i øjeblikket 28.000 vælgere på en særlig liste over personer, der ikke har fast bopæl eller er sunket i jorden.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget