ARKIV - Stemmetal m.m. er ikke justeret for fintællingen efter valget. Der kan derfor være fejl i stemmetallene.
 
Der stemmes 20. november  
Hvem kan stemme  
Hvem kan vælges  
Frist for opstilling  
Partibogstaver  
På valgdagen  
Hvis du ikke kan møde op  
Du kan også stemme i udlandet  
Efter valget  
Klager  

Hvem kan vælges

At være valgbar til kommunale valg betyder, at du kan stille op og vælges ind i kommunalbestyrelser eller amtsråd. Alle, der har valgret, dvs. myndige personer over 18 år med dansk statsborgerskab og fast bopæl i landet, er også valgbare.

Du kan vælges ind i de kommunalbestyrelser og amtsråd i den kommune og det amt, hvor du har stemmeret.

Underskrifter fra 25 "stillere", der alle har valgret, skal samles, hvorefter du melder dit kandidatur til Indenrigsministeriet.

De fleste kandidater stiller op for et politisk parti, men nogle stiller op for lokale lister. Ganske få stiller op som dem selv, fordi det er meget svært at blive valgt.

Udenlandske statsborgere med fast bopæl i landet er valgbare ved kommunale valg, hvis de har valgret.

Personer, der er straffet for en handling, der gør dem uværdige til at være medlemmer af kommunale råd, kan miste deres valgbarhed.

Tilbage til forsiden
Bornholms amt
Frederiksberg kommune
Frederiksborg amt
Fyns amt
Københavns amt
Københavns kommune
Nordjyllands amt
Ribe amt
Ringkjøbing amt
Roskilde amt
Storstrøms amt
Sønderjyllands amt
Vejle amt
Vestsjællands amt
Viborg amt
Århus amt


Oppe på Kommunen
Om amtet, kommunen og dig
Et DR-tema til unge op til kommunalvalget

Test din viden om det lokale selvstyre. Prøv dagens quiz


Prøv gamle quizzer
Besøg DR Nyhederne Online

Læs mere om Folketingsvalget